Taloushallintoala Suomessa

Sivun lähteinä käytämme muun muassa Tilastokeskuksen toimialatietoja sekä Taloushallintoliiton omia tutkimuksia.
Kuvassa kiikarit
Kuvassa kiikarit

Tilitoimistoala Suomessa

  • Yrityksiä 4103
  • Alalla työskentelee 12054 henkilöä
  • Alan liikevaihto 1,219 Meur
  • Yritysten keskikoko 2 henkilöä

Taloushallintoliiton jäsenet

  • Taloushallintoliittoon kuuluu 600 auktorisoitua yritysjäsentä
  • Jäsenten keskikoko 9 henkilöä
  • Henkilökuntaa jäsentoimistoissa yhteensä 11200
  • Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa 
  • Liiton jäsenet tekevät 3/4 alan liikevaihdosta

Toimialaraportti

Työ- ja elinkeinoministeriö laati Taloushallintoalan toimialaraportin vuonna 2019.

Tilisanomat: Palkkaohjelmistoissa kehityspotentiaalia

Taloushallintoliitto tekee vuorovuosina tilitoimistoammattilaisille kyselyn kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmistojen käyttäjätyytyväisyyden seuraamiseksi. Vuonna 2021 oli palkkaohjelmistojen vuoro.

Tilisanomat: Tili­toimistojen kirjanpito-ohjelmistot rankattu jälleen

Toistimme lokakuussa 2021 vuonna 2019 tehdyn kyselyn tilitoimistojen kirjanpito-ohjelmistoista. Vastauksia tuli yli kaksi tuhatta, ja nyt historiallisen laajan kyselyn tulokset ovat valmiit.

17.2.2022
Taloushallintoliiton brändi uudistuu

Uudistimme brändimme ja tunnuksemme. Uusi ilme tukee entistä paremmin vahvaa tahtoamme kehittää taloushallintoalaa eteenpäin ja kasvattaa alan kiinnostavuutta esimerkiksi työpaikkana.

Kuulokkeet pöydällä
4.6.2021
Suhtautuminen etätyöhön jakaa tilitoimistoja

Kyselytutkimuksen mukaan tilitoimistoissa etätyön mahdollisuuksia hyödynnetään vielä melko vähän, vaikka taloushallinnon digitalisoituminen sekä tietoliikenneyhteyksien laadun ja nopeuden kehittyminen ovat parantaneet mahdollisuuksia merkittävästi.

29.3.2021
Tilitoimistot erinomaisessa kunnossa

Viime syksynä tilitoimistotarkastus toteutettiin osin etänä kaikkiaan 143 toimistossa. Toimistot ovat yleisesti ottaen erinomaisessa kunnossa, ja tarkastukset saivat myös toimistoilta kiitosta.

26.3.2019
Hyödynnä tehokkaasti tilitoimistotarkastusta

Tilitoimistotarkastus selvittää tilitoimiston nykytilanteen, sparraa ja opastaa eteenpäin. Parhaan hyödyn tarkastuksesta saa, kun yrittäjä valmistautuu siihen hyvin ja keskittyy keskusteluun tarkastajan kanssa.

23.8.2018
Tilitoimistotarkastus kehittyy

Taloushallintoliiton hallitus on päättänyt Tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta muutoksista tilitoimistotarkastuksen toimintamalliin ja hyväksynyt laaditun kehityssuunnitelman.

23.8.2017
Toimialan hieno järjestö

Taloushallintoliiton puheenjohtajana vuosina 2014-2017 toiminut Vuokko Mäkinen muistelee liiton toimintaa, jonka ytimessä on aina ollut edunvalvonta ja koulutus.

17.1.2017
Aika uudistua

Taloushallintoliiton tuore toimitus­johtaja Antti Soro uskoo, että tilitoimistoilla on paljon mahdollisuuksia kehittyä asiakkaidensa monipuoliseksi neuvon­antajaksi ja sparraajaksi.

17.1.2012
Viron kirjanpitäjien yhdistys

Viron kirjanpitäjien yhdistyksen ERK:n hallituksen puheenjohtaja kertoo yhdistyksen toiminnasta sekä kirjanpitoalan tulevaisuudennäkymistä teknologian kehittymisen myötä.