Uutiset ja tiedotteet

Tarkkana sähkösopimusten kanssa

Sähkösopimuksia tyrkyttävät myyjät ja sovitusta eroavat sopimukset ovat monelle valitettavan tuttuja. Nyt kesän jälkeen olemme saaneet useita yhteydenottoja aggressiivisesta sähkösopimusten myynnistä yrityksille ja yrittäjille.

Saamiemme tietojen mukaan myyntipuheissa on kerrottu, että kodin sähkösopimus kannattaa siirtää yrityksen nimiin. On saatettu esimerkiksi ehdottaa asunnon edestakaista vuokraamista yrittäjältä yritykselle ja takaisin tai muutoin kodin sopimuksen liittämistä yrityksen sopimukseen.

Nämä myyntipuheet ovat työllistäneet taloushallinnon ammattilaisia, kun yrittäjät ovat tiedustelleet yhteydenottojen jälkeen näkemystä mm. esitettyjen vaihtoehtojen verotukselliseen ja myös muuhun juridiseen hyväksyttävyyteen.

Haluamme muistuttaa, että yksityistalouden menojen vyöryttämisestä yrityksen maksettavaksi aiheutuu aina veroseuraamuksia. Mikäli yritys on osakeyhtiömuotoinen ja kodin sähkösopimus on siirretty sen nimiin, yrittäjän on joko maksettava yhtiölle käypä korvaus käyttämästään kodin sähköstä tai yhtiön pitää käsitellä syntynyt etu yrittäjän palkkana. Jos näin ei ole tehty, osakeyhtiön katsotaan antaneen yrittäjälle ns. peiteltyä osinkoa, johon kohdistuu aina kahdenkertainen verotus. Yhtiö ei tällaisessa tilanteessa voi vähentää maksamaansa kodin sähkölaskua verotuksessaan, koska kyse on yrittäjän eikä elinkeinotoiminnan vähennyskelpoisesta kulusta. Yrittäjän vastikkeetta yhtiöstä saama etu verotetaan hänen ansiotulonaan, kun yhtiö maksaa kodin sähkölaskut.

Kannattaa siis olla tarkkana myyntipuheiden suhteen. Pahimmillaan ehdotetuista järjestelyistä voi aiheutua yllättäviä verotuksellisia ja muitakin juridisia ongelmia.