Tilitoimistotarkastus

Viiden vuoden välein pidettävä tilitoimistotarkastus on keskeinen osa Taloushallintoliiton auktorisointivalvontaa. Tarkastustoimintaa ohjeistaa Hyvä tilitoimistotarkastustapa.

Täyttyvätkö jäsenvaatimukset?

Auktorisoidun jäsenyrityksen tulee noudattaa hyvää taloushallintopalvelualan tapaa. Teemme jäsenyrityksiin varsinaisen auktorisoinnin jälkeen tarkastuksia vähintään viiden vuoden välein. Tarkastusraportista käy ilmi yrityksesi keskiarvot eri osa-alueilla viimeisen kahden vuoden jaksolta, joten voit verrata oman yrityksesi tarkastusarviointia yli 300 jäsenyrityksen vastaaviin lukuihin.

Hyödynnä tarkastuskäyntiä ja tarkastajan asiantuntemusta

Tarkastuspäivänä kaiken ei tarvitse olla tip top – tarkastuksen aikana käydään keskustellen läpi toimintaa ja mahdollisia kehityskohteita. Tilitoimistotarkastajilla on monia asiantuntemuksen osa-alueita ja heillä on laaja-alaista näkemystä tilitoimistoalalta. Tilitoimistotarkastuksen päivä on tärkeä osa jäsenpalvelua ja silloin pääsee keskustelemaan monista askarruttavista asioista. Tarkastuspäivä voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Taloushallintoliitto kouluttaa tilitoimistotarkastajia vuosittain. He ovat kokeneita, hyvän tilitoimistotuntemuksen omaavia henkilöitä. Tarkastajat työskentelevät eri puolilta Suomea, mutta he eivät toimi tilitoimistotarkastajina omalla paikkakunnallaan.

Tarkastus on jäsenpalvelua parhaimmillaan

Ennen varsinaista tarkastuskäyntiä saat meiltä täytettäväksi tietoja mm. tietoturvasta ja tietosuojasta. Kartoitustyökalu auttaa sinua löytämään kehityskohteita omassa liiketoiminnassasi ja keskustelemaan asiasta tarkastajien kanssa. 

Tarkastuskäynnillä haastattelemme johtoa ja henkilöstöä. Lisäksi tarkastajamme käyvät läpi yrityksesi toimintaa hyvän tilitoimistotarkastustavan mukaisessa laajuudessa.

Tarkastaja toimittaa tarkastusraportin sinulle ja samanaikaisesti tarkastuslautakunnalle. Tarkastusraportti voi sisältää suosituksia ja huomautuksia, joille sovitaan yhdessä aikataulu mahdollisten puutteiden huolehtimiseksi kuntoon.


29.3.2021
Tilitoimistot erinomaisessa kunnossa

Viime syksynä tilitoimistotarkastus toteutettiin osin etänä kaikkiaan 143 toimistossa. Toimistot ovat yleisesti ottaen erinomaisessa kunnossa, ja tarkastukset saivat myös toimistoilta kiitosta.

26.3.2019
Hyödynnä tehokkaasti tilitoimistotarkastusta

Tilitoimistotarkastus selvittää tilitoimiston nykytilanteen, sparraa ja opastaa eteenpäin. Parhaan hyödyn tarkastuksesta saa, kun yrittäjä valmistautuu siihen hyvin ja keskittyy keskusteluun tarkastajan kanssa.

23.8.2018
Tilitoimistotarkastus kehittyy

Taloushallintoliiton hallitus on päättänyt Tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta muutoksista tilitoimistotarkastuksen toimintamalliin ja hyväksynyt laaditun kehityssuunnitelman.