Taloushallintopalvelualan hyvä tapa

Hyvää taloushallintopalvelualan tapaa määrittää muun muassa Taloushallintoliiton julkaisemat ohjeet, ohjaus ja suositukset, hyvä tilinpäätöstapa -suositus, alan yleiset sopimusehdot, sekä toimialastandardi TAL-STA. 

Taloushallintopalvelualan hyvä tapa

Hyvä taloushallintopalvelualan tapa on alan itsensä kehittämä ja vakiinnuttama kuvaus menetelmistä, jota noudattamalla tuotetaan asiakkailleen ja näiden sidosryhmille luotettavaa ja oikeaa tietoa ja palvelua.

Hyvää taloushallintopalvelualan tapaa määrittää muun muassa Taloushallintoliiton julkaisemat ohjeet, ohjaus ja suositukset, hyvä tilinpäätöstapa -suositus, alan yleiset sopimusehdot, sekä toimialastandardi TALSTA. 

Hyvä taloushallintopalvelualan tapa ei ole muuttumaton eikä pysyvä, vaan se saa uusia muotoja alan kehittyessä, esimerkiksi teknisten innovaatioiden, kehittyvän lainsäädännön ja markkinoihin sopeutumisen seurauksena. Tästä johtuen voi jokin toinenkin toimintatapa olla perusteltu ja hyvän tavan mukainen, vaikkei se olisi kirjattu edellä mainittuihin lähteisiin. 

Toimialastandardi asettaa taloushallinnon palveluyrityksen toiminnalle laadullisen vaatimustason, jota noudattamalla taloushallinnon palveluyritys voi tuottaa laadukasta palvelua ja oikeaa tietoa asiakkaalle, viranomaisille, sekä muille sidosryhmille.