Sopimukset ja sopiminen

Tee aina kirjallinen sopimus.

Sopimukset ja sopiminen

Liiton jäsenillä tulee olla kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaidensa kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen, voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus.

Suositamme sitä koko alalle. Kirjallinen sopiminen selkeyttää osapuolten välistä työnjakoa ja pienentää väärinymmärryksen mahdollisuutta.

Olemme laatineet alalle Yleiset sopimusehdot (TAL2018) sekä toimeksiantosopimuksen ja henkilötietojen käsittelyn malliasiakirjat.

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot (TAL2018) voi liittää asiakassopimuksiin vapaasti sellaisenaan.

  • Huom. Mikäli muutat ehtotekstejä, poista liiton nimi ja kaikki maininnat “TAL2018”
  • Muutetut sopimusehdot eivät täytä Taloushallintoliiton alalle luomia yleisiä sopimusehtoja, eikä niihin liittyviä oikeudellisia vaikutuksia.

Toimeksiantosopimus

Liiton Toimeksiantosopimus TAL2018 sisältää Toimeksiantosopimuksen sekä sen liitteinä sopimuksen henkilötietojen käsittelystä TAL2018, palveluerittelyt, hintaliitteen sekä Yleiset sopimusehdot TAL2018.

Jäsenet saavat toimeksiantosopimuksen käyttöön jäsenetuna. Taloushallintoliiton Toimeksiantosopimus TAL2018:n voi ostaa edullisesti ottamalla käyttöön Taloushallintoliiton sopimuskoneen (katso alla).

Mikäli Toimeksiantosopimus TAL2018 -sopimustekstejä tai sopimuksen rakennetta muutetaan, tulee liiton nimi sekä kaikki maininnat “TAL2018” poistaa.

Palvelujen erittelyitä kannattaa puolestaan muokata siten, että että vain tilitoimiston tarjonnassa olevat palvelualueet luetellaan ja eritellään. Palvelujen erittelyissä valitaan ruksilla vain ne kohdat, jotka tilitoimisto ottaa hoitaakseen. On tärkeää, että asiakkaan tehtäviä ei luetella. Erillisessä palvelukuvauksessa voidaan luetella, mitkä ovat asiakkaan tehtävät palvelun tuottamiseksi.

Taloushallintoliiton sopimuskone

Voit kätevästi tehdä seuraavat sopimukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

  • Toimeksiantosopimus (TAL2018)
  • Sopimus henkilötietojen käsittelystä
  • Yleiset sopimusehdot (TAL2018)

Jäsenille

Jäsensisällöt
Täältä löydät koostettuna kaikki jäsenten laatumallit, jäsenmateriaalit, jäsenille tarkoitetut ohjeet sekä uutiset.

Katso myös