Sopimukset ja sopiminen

Tee aina kirjallinen sopimus.

Sopimukset ja sopiminen

Liiton jäsenillä tulee olla kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaidensa kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen, voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus.

Suositamme sitä koko alalle. Kirjallinen sopiminen selkeyttää osapuolten välistä työnjakoa ja pienentää väärinymmärryksen mahdollisuutta.

Olemme laatineet alalle Yleiset sopimusehdot (TAL2023) sekä toimeksiantosopimuksen ja henkilötietojen käsittelyn malliasiakirjat.

Yleiset sopimusehdot

Taloushallintoliitto on julkaissut uudet taloushallintoalan yleiset sopimusehdot (TAL2023), jotka voi liittää asiakassopimuksiin vapaasti sellaisenaan. Alla olevasta painikkeesta voit ladata yleiset sopimusehdot (TAL2023) pdf-tiedostona. Alta löydät myös tiedostoversiot, joissa on värimerkitty olennaiset muutokset edellisiin (TAL2018) sopimusehtoihin ja kommentoitu syitä muutosten takana.

Uusien yleisien sopimusehtojen käyttöönotto ei edellytä uutta sopimusten allekirjoitusta, vaan tilitoimisto voi toimittaa ne asiakkailleen sopimusehtojen kohtien 17 ja 18 mukaisesti:

  • 17. Jos nämä sopimuksessa noudatetut yleiset sopimusehdot muuttuvat, tilitoimistolla on oikeus muuttaa sopimusehtoja korvaamalla yleiset ehdot muutetuilla yleisillä sopimusehdoilla.
  • 18. Tilitoimiston on ilmoitettava maksujen ja sopimusehtojen muutoksista asiakkaalle kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin asiakkaalla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä.

Jos muutat sopimusehtotekstejä, huomaathan poistaa liiton nimen ja kaikki maininnat “TAL2023”. Muutetut sopimusehdot eivät täytä Taloushallintoliiton alalle luomia yleisiä sopimusehtoja, eikä niihin liittyviä oikeudellisia vaikutuksia.

Sopimusehtojen kieliversiot

TAL2023-sopimuskokonaisuuden kieliversiot ovat vain Taloushallintoliiton jäsenten käytössä. Erilliset tiedostot ruotsin- ja englanninkielisistä versioista löydät jäsensivuiltamme Laatumallit: Sopiminen ja sopimuksen päättäminen tai tämän sivun alalaidassa olevasta linkistä.

Toimeksiantosopimus

Liiton Toimeksiantosopimus TAL2023 sisältää Toimeksiantosopimuksen sekä sen liitteinä sopimuksen henkilötietojen käsittelystä TAL2023, palveluerittelyt, hintaliitteen sekä Yleiset sopimusehdot TAL2023.

Jäsenet saavat toimeksiantosopimuksen käyttöön jäsenetuna. Taloushallintoliiton Toimeksiantosopimus TAL2023:n voi ostaa edullisesti ottamalla käyttöön Taloushallintoliiton sopimuskoneen (katso alla).

Mikäli Toimeksiantosopimus TAL2023 -sopimustekstejä tai sopimuksen rakennetta muutetaan, tulee liiton nimi sekä kaikki maininnat “TAL2023” poistaa.

Palvelujen erittelyitä kannattaa puolestaan muokata siten, että että vain tilitoimiston tarjonnassa olevat palvelualueet luetellaan ja eritellään. Palvelujen erittelyissä valitaan ruksilla vain ne kohdat, jotka tilitoimisto ottaa hoitaakseen. On tärkeää, että asiakkaan tehtäviä ei luetella. Erillisessä palvelukuvauksessa voidaan luetella, mitkä ovat asiakkaan tehtävät palvelun tuottamiseksi.

Taloushallintoliiton sopimuskone

Voit kätevästi tehdä seuraavat sopimukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

  • Toimeksiantosopimus (TAL2023)
  • Sopimus henkilötietojen käsittelystä
  • Yleiset sopimusehdot (TAL2023)

Jäsenille

Jäsensisällöt
Täältä löydät koostettuna kaikki jäsenten laatumallit, jäsenmateriaalit, jäsenille tarkoitetut ohjeet sekä uutiset.

Katso myös

15.05.2023 Jäsenille
Uudet alan yleiset sopimusehdot julkaistaan tänä vuonna – keskustelutilaisuus jäsenistölle
Taloushallinnon toimialanyleiset sopimusehdot TAL2018 päivitetään tämän vuoden aikana uusiin TAL2023-ehtoihin. Päivitystarpeen taustalla ovat alan liiketoiminnan kehityksen ja lainsäädäntöuudistusten tuomat muutokset, jäsenten esittämät tarpeet sekä jäsenneuvontatapauksissa esiin tulleet käytännön haasteet nykyisten sopimusehtojen soveltamisessa.
Konkurssilaki ei käytännössä suojaa tilitoimiston saatavia
Konkurssilain 16:2,2 §:n on tarkoitus suojata tilitoimiston saatavia työstä, joka on tehty kahden kuukauden aikana ennen asiakasyrityksen asettamista konkurssiin. Pykälä sanoo: "Konkurssipesä vastaa myös velallisen kirjanpidon laatimisesta aiheutuneesta, konkurssin alkamista edeltäneiden viimeisten kahden kuukauden aikaan kohdistuvasta kohtuullisesta saatavasta."