Sopimukset ja sopiminen

Tee aina kirjallinen sopimus.

Yhtiömuodon muutos ky:stä oy:ksi

Tilanteessa, jossa tilitoimiston yhtiömuoto muuttuu, vanhoihin sopimuksiin liittyvien vastuiden siirtymiseksi kolme asiaa ilmoitetaan – todistettavasti – asiakkaalle:

  1. Muutos sinänsä
  2. Vastuu palvelusta siirtyy kokonaisuudessaan myös aikaisemmalta ajalta oy:lle yksin
  3. Asiakkaalla on oikeus vastustaa ky:n jo tekemän palvelun vastuun siirtoa oy:lle

Analogia tähän tulee velkojen puolelta: vastuunalaiset yhtiömiehet eivät vapaudu vastaamasta yhtiön aikaisemmasta velasta sen johdosta, että yhtiö on muuttunut osakeyhtiöksi, elleivät velkojat ole antaneet siihen suostumustaan.

Jos velkoja, joka on todistettavasti saanut kirjallisen ilmoituksen yhtiön muuttumisesta osakeyhtiöksi ja velkojan oikeudesta vastustaa velkavastuusta vapautumista, ei ole kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut osakeyhtiölle vastustavansa vapautumista, katsotaan hänen siihen suostuneen.