Laatutyökalut jäsenille

Hyödynnä valmiit pohjat ja mallit.

Olemme yhdessä jäsenyritysten kanssa koostaneet erilaisia laatutyökaluja ja lomakepohjia tilitoimistojen prosessien ja arjen asiakaspalvelun tueksi. Materiaalipankkiin kuuluu suuri valikoima työpapereita, dokumentointivälineitä ja ohjeita. Toivomme, että niistä on apua tilitoimistoissa!

Lomakkeisto ja ohjeisto on koottu tilitoimistojen aidossa tuotantokäytössä olleista asiakirjoista ja kehitämme niitä jatkuvasti yhdessä jäsentemme kanssa. Kaikki kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita, os. info@taloushallintoliitto.fi. Esimerkkejä lomakkeista ja asiakirjamalleista:

Sopiminen ja hinnoittelu

 • Toimeksiantosopimus TAL2018 (FI, SV, EN)
 • Sopimuksen muuttaminen, asiakkaan huomauttaminen
 • Sopimus henkilötietojen käsittelystä
 • Yleiset sopimusehdot

Asiakkaan kanssa toimiminen

 • Aineiston luovutus
 • Asiakkaan perustiedot

Kirjanpitopalvelu ja tilinpäätös

 • Asiakasseurantalistat
 • Liitetietomalleja
 • Osakeyhtiön negatiivisen oman pääoman mallikirjeet
 • Tilinpäätöksen toimenpidelista yhtiömuodoittain
 • Tilinpäätösneuvottelun muistiopohja yhtiömuodoittain
 • Yrityksen tilinpäätösmateriaalin pyyntö ja lainojen ja vastuiden kysely

Palkka- ja henkilöstöhallinto

 • Huomautusmalleja ja asiakastiedotemalleja
 • Laskelmapohjat ja täsmäytyslomakkeet
 • Perustietolomakkeita

Tilitoimiston johtaminen ja henkilöstö

 • Salassapitosopimus
 • Sopimus työntekijän koulutuskulujen takaisinperimisestä
 • Suostumus sähköpostiviestien lukemiseen ja vaitiolositoumus

Työkalut ja tekniikka

 • Erilaisia laitteiston ja ohjelmistojen dokumentoimislomakkeita

Jäsensisällöt löydät täältä

Vain jäsenille
Laatumallit, lomakkeet ja pöytäkirjat
Täältä voit ladata erilaisia malleja ja laatulomakkeita sekä esimerkkejä niiden soveltamisesta eri käyttötarkoituksiin. Voit muokata pohjia ja irrottaa dokumenteista tarvitsemasi osiot omaan käyttöösi. Nappaa täältä tarvitsemasi laatulomake.
26.10.2021
Pienyrityksen tietoturvan muistilista
Pienissäkin yrityksissä tietoturvan perusasiat ovat tärkeässä roolissa, sillä niiden laiminlyönti voi aiheuttaa paitsi tietoturvariskin, myös liiketoimintariskin. Tässä koostettuna pienyrityksen tietoturvan muistilista.
Sopimukset ja sopiminen
Liiton jäsenillä tulee olla kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaidensa kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus. Suositamme sitä koko alalle.