Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Tässä oppaassa kerromme, mitä tilitoimiston tulee tehdä täyttääkseen rahanpesulainsäädännön velvoitteet. Kerromme, mitä asiakkaiden tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen tarkoittavat, sekä miten voit tallentaa tiedot. Lisäksi koostamme muut velvollisuudet esimerkiksi riskiarvion tekeminen ja rahanpesun valvontarekisteriin hakeutuminen.

Maksuton verkkokoulutus jäsenillemme

Tämän oppaan ohella tarjoamme jäsenillemme maksuttoman koulutuksen Rahanpesun estämisen perusteet. Löydät kurssin verkkokaupastamme.

Noin neljän tunnin mittainen verkkokoulutus on suunnattu kaikille ilmoitusvelvollisten tilitoimistojen työntekijöille. Koulutuksen tavoitteena on antaa selkeä läpileikkaus rahanpesun estämisen ja terrorismin rahoituksen perusteista.

Lue lisää rahanpesulakiin ja rahanpesun torjuntaan liittyvä artikkeleja Tilisanomista:

Uusimmat artikkelit: Rahanpesulaki

Rahanpesulain noudattaminen vaatii tilitoimistoilta opiskelua ja toimintamallien kehittämistä
Rahanpesulaki tiukkeni viime vuonna ja sen valvontaa on myös kiristetty viime vuosina. Tilitoimistoihin tehtyjen tarkastusten perusteella tilitoimistoilla on vielä paljon tekemistä noudattaakseen lain kirjainta täydellisesti. Netvisor KYC teki viime syksynä tutkimuksen, jossa kysyttiin yrityksiltä, miten lain velvoitteita noudatetaan. Aluehallintoviraston tarkastusten ja kyselyn tulosten perusteella tilitoimistoilla on paljon epätietoisuutta ja vääriä luuloja lain noudattamisesta.
Tosiasialliset edunsaajat
Rahanpesulain velvoitteet: Tosiasialliset edunsaajat eri yhteisöissä
Tilitoimiston on rahanpesulain vaatimuksesta tunnistettava asiakkaidensa tosiasialliset edunsaajat ja kerättävä näistä rahanpesulain edellyttämät tiedot. Tämä velvoite koskee organisaatiomuodosta riippumatta kaikkia asiakkaita lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä. Mutta ketkä ja missä roolissa toimivat luonnolliset henkilöt ovat edunsaajia eri yhteisömuodoissa?
Tilitoimiston asiakkaaltaan saama Suomi.fi-valtuus ei riitä rahanpesulain edellyttämäksi henkilöllisyyden todentamiseksi
Vaikka yrityksellä olisikin vain yksi nimenkirjoittaja, on aina mahdollista, että toinen henkilö olisi antanut valtuuden käytettävissä olevan valtuutusoikeuden nojalla. Henkilöllisyyden todentamisen tarkoitus on varmistaa yksiselitteisesti, että henkilö on se, joka hän väittää olevansa ja asia voidaan todistaa myös jälkikäteen.