Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Tässä oppaassa kerromme, mitä tilitoimiston tulee tehdä täyttääkseen rahanpesulainsäädännön velvoitteet. Kerromme, mitä asiakkaiden tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen tarkoittavat, sekä miten voit tallentaa tiedot. Lisäksi koostamme muut velvollisuudet esimerkiksi riskiarvion tekeminen ja rahanpesun valvontarekisteriin hakeutuminen.

Lue myös:

Rahanpesun torjunnassa riittää parannettavaa (Tilisanomat 17.9.2021)

Tilitoimistoille uusi ohje rahanpesun torjuntaan (Tilisanomat 16.11.2020)

Rahanpesulaki ja tilitoimiston velvoitteet
Rahanpesulaki edellyttää, että ilmoitusvelvollisella on tunnistettuihin riskeihin nähden riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta. Tässä koulutuksessa saat tietoa rahanpesulain keskeisistä velvoitteista erityisesti tilitoimistojen kannalta.

Uusimmat artikkelit: Rahanpesulaki

06.03.2023 Vain jäsenille Uutiset ja tiedotteet
Rahanpesulain velvoitteet: Tosiasialliset edunsaajat eri yhteisöissä
Tilitoimiston on rahanpesulain vaatimuksesta tunnistettava asiakkaidensa tosiasialliset edunsaajat ja kerättävä näistä rahanpesulain edellyttämät tiedot. Tämä velvoite koskee organisaatiomuodosta riippumatta kaikkia asiakkaita lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä. Mutta ketkä ja missä roolissa toimivat luonnolliset henkilöt ovat edunsaajia eri yhteisömuodoissa?
Tilitoimiston asiakkaaltaan saama Suomi.fi-valtuus ei riitä rahanpesulain edellyttämäksi henkilöllisyyden todentamiseksi
Vaikka yrityksellä olisikin vain yksi nimenkirjoittaja, on aina mahdollista, että toinen henkilö olisi antanut valtuuden käytettävissä olevan valtuutusoikeuden nojalla. Henkilöllisyyden todentamisen tarkoitus on varmistaa yksiselitteisesti, että henkilö on se, joka hän väittää olevansa ja asia voidaan todistaa myös jälkikäteen.