Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Tosiasiallisten edunsaajien rekisterin ylläpitäminen ja ilmoittaminen

Useimmilla yhteisöillä on rahanpesulain 6. luvun nojalla velvollisuus pitää yllä tosiallisia edunsaajiaan koskevia tietoja.  

Heinäkuusta 2019 alkaen yhteistöjen velvollisuus on ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin.

Ilmoitusvelvollisuus on säädetty asiakasyrityksille. Tilitoimisto on ilmoitusvelvollinen vain yhtiönsä omien edunsaajien ilmoittamisesta. Käytännössä kuitenkin monet asiakasyritykset odottavat tilitoimiston hoitavan asian myös heidän puolestaan.