Työelämäyhteistyö

Verkostossa yli 600 toimijaa ympäri Suomen. Alan harjoittelupaikkoja tarjolla opiskelijoille!

Houkutteleeko ura taloushallinnossa?

Me Taloushallintoliitossa haluamme olla mukana nostamassa alan kiinnostavuutta ja arvostusta. Me tarvitsemme alan kasvojenkohotuksen; lisää toimijoita ja osaajia alalle. Haluamme, että taloushallintoala on suunnannäyttäjä. Laadukas talous- ja palkkahallinto on jokaisen yrityksen selkäranka ja myös toimivan yhteiskunnan perusta. Taloushallinnon alalla työskentelee Suomessa yli 12 000 henkilöä ja alan vuosittainen liikevaihto on lähes 1,3 miljardia euroa.

Alan houkutteluvuuden parantaminen on alan yksi tärkeimpiä lähitulevaisuuden haasteita. Taloushallintoalan on näyttävä ja kuuluttava laajemmin ja alan tarjoamista mahdollisuuksista on saatava tietoa helpommin.

Alan houkuttelevuuden parantaminen sekä osaavamman työvoiman saaminen vaatii yhteistyötä. Yhteistyön keskiössä on vahva verkosto oppilaitoksia, opiskelijoita ja työnantajia. Me liitossa olemme alan eri osapuolet kokoava taho. Tarjoamme jäsenyrityksillemme ja oppilaitoksille yhteisen foorumin verkostoitua, jakaa parhaita käytäntöjä, etsiä ja löytää harjoittelijoita sekä kesätyöntekijöitä.

Löytyykö osaajia?

Taloushallintoala vaatii paljon, mutta antaa enemmän. Ura taloushallintoalalla ei ole piileskelyä mappien takana, vaan näköalapaikka liiketalouden ytimeen. Tulevaisuus tarjoaa entistä enemmän uudenlaisia mahdollisuuksia, myös ohjelmistorobotiikan ja digitalisaation osaamista tarvitaan. Taloushallintoalaa voi opiskella kymmenissä eri oppilaitoksissa Suomessa. Alan keskeiset osaajat ovat merkonomeja ja tradenomeja. Koulutuksen taso on korkea ja opiskelumuotoja on useita. Enenevässä määrin alalle hakeutuu myös alanvaihtajia.

Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa opiskelua ja alan muutosten seuraamista.

Me kutsumme kaikki jäsenyritykset ja oppilaitokset mukaan kehittämään taloushallintoalaa – yhdessä muutamme maailmaa.

Alan houkuttelevuutta lisäämme mm. tiivistämällä oppilaitosten ja työnantajien vuoropuhelua: mitä mahdollisuuksia oppilaitokset tarjoavat ja mitä työelämä tulevilta osaajilta edellyttää? Mahdollisuuksien ja tarpeiden yhteensovittamista varten me Taloushallintoliitossa kokoamme verkostoa, jonka jäsenten tehtävänä on konkretisoida, miten nämä saadaan kohtaamaan.

Tule mukaan!

Kysy lisää alan oppilaitosten ja yritysten yhteistyömahdollisuuksista:

Juha Sihvonen, puh. 040 059 9579, sähköposti: juha.sihvonen@taloushallintoliitto.fi

Kati Stenman, puh. 040 742 8142, sähköposti: kati.stenman@taloushallintoliitto.fi

Lue myös lisää Taloushallintoliiton oppilaitoskumppanuudesta!

Harjoittelupaikkoja tarjolla – lisää tarvitaan ympäri Suomea

Adcount Oy 

Opiskelija, etsitkö taloushallinnon harjoittelupaikkaa?

Adcount Oy on tilitoimisto Helsingissä, joka on erikoistunut pienten yritysten kirjanpitoon. Adcountin nuorekkaan tiimin toimintatavat ovat sähköisiä ja nykyaikaisia, käyttäen alan suosituimpia ohjelmistoja ja samalla tarjoten asiakkaalle helppoa, nopeaa ja edullista palvelua.

Opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeä osa opintojasi ja tulevaa uraasi. Adcount tarjoaa vuosittain taloushallinnon opiskelijalle harjoittelupaikan osana ammatillista koulutusta. Harjoittelun kesto ja ajankohta ovat joustavia ja sovittavissa opiskelijan tutkinto-ohjelman ja henkilökohtaisen toiveen mukaan. Työharjoittelu kattaa seuraavat osa-alueet: kirjanpito, palkanlaskenta, tilinpäätös ja yrityksen verotus sekä asiakaspalvelu.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluvat alussa avustavat kirjanpitotehtävät kuten tapahtumien tiliöinti, myöhemmin kirjanpito ja palkanlaskenta ohjatusti, sekä yleiset toimisto-, hallinto- ja asiakaspalvelutehtävät kuten yhteydenotto asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse sekä muut tilitoimiston työtehtävät. Pääset siis hyvinkin nopeasti vastuullisiin työtehtäviin..

Odotamme harjoittelijalta huolellisuutta, järjestelmällisyyttä sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Harjoittelijan tulee hallita jo perustiedot ja -taidot kirjanpidosta ja palkanlaskennasta, kuten tavallisten kirjausten tekeminen teoriatasolla (käytännön opit harjoittelussa!) sekä tuntea kirjanpitolaki. Kielitaitovaatimuksena on sujuva suomen ja englannin kieli. Meillä on paljon englanninkielisiä asiakkaita, joiden kanssa asioit päivittäin. Harjoittelu ei vaadi opiskelijalta aikaisempaa työkokemusta, sillä opit kaiken tarvittavan työssä. Procountor-osaamisesta on plussaa, mutta opetamme sinulle ohjelmistomme käytön.

Katso lisätietoa harjoittelupaikasta ja lähetä hakemuksesi osoitteella harjoittelu@adcount.fi

Monta toimijaa, yhteiset intressit
Taloushallintoalan houkuttelevuuden nostaminen ja osaavan työvoiman saaminen edellyttää Taloushallintoliiton, yritysten ja oppilaitosten yhteisiä ponnisteluita. Onnistunut työelämäyhteistyö on kolmen kauppa, joka hyödyttää myös tulevaisuuden ammattilaisia.
Yhteistyökumppanuus oppilaitoksille
Kutsumme Taloushallintoliiton kumppaneiksi ammattikorkeakouluja ja oppilaitoksia, jotka järjestävät tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta talous- ja palkkahallinnosta.