Uutiset ja tiedotteet

Junior KLT – silta opinnoista työelämään

Junior KLT -tasotesti mittaa osaamista ja kykyä taloushallinnon tehtäviin. Työelämälähtöisiä, käytännön kysymyksiä sisältävä tasotesti antaa hyvät askelmerkit ammattilaisuralle ja tasoittaa polkua käytännön työtehtäviin. Samalla se madaltaa kynnystä suorittaa myöhemmin varsinainen KLT-tutkinto. 

Tili-instituuttisäätiön järjestämä Junior KLT -tasotesti on suunnattu etenkin opintojensa loppusuoralle edenneille opiskelijoille. Se sopii hyvin myös muille taloushallinnon tehtävistä kiinnostuneille, esimerkiksi alanvaihtajille. 

Arki, aktiivisuus ja osaaminen tutuksi 

Tili-instituuttisäätiön koulutuskoordinaattori Elviira Helkalan mukaan Junior KLT -tasotesti on testiin osallistujia, työnantajia ja alan oppilaitoksia hyödyttävä portti alalle.

– Osallistujille KLT-tasotesti näyttää, millaisia asioita taloushallinnon työelämässä tulee eteen ja millaista osaamistasoa siellä toivotaan alalle tulevilta.

– Työantajille tasotestin suorittaminen on osoitus taidosta, motivaatiosta ja innosta kehittyä taloushallinnon asiantuntijaksi. Se saattaa olla oleellista esimerkiksi rekrytoinneissa. 

Junior KLT -tasotesti peilaa myös opetuksen ja työelämän vaatimusten kohtaamista. Kun oppilaitokset saavat tietoa opiskelijoidensa osaamisesta, ne pystyvät tarkistamaan opetuksensa painotuksia.

Elviira Helkala

Tehtävät testaavat tiedon soveltamiskykyä 

Junior KLT -tasotesti sisältää kysymyksiä mm. kirjanpidosta, verotuksesta ja yritysjuridiikasta. 

Tasotestiin kannattaa valmistautua perehtymällä osakeyhtiölakiin, arvonlisäverolakiin, lakiin elinkeinotulon verottamisesta, tuloverolakiin ja ennakkoperintälakiin. Myös esimerkiksi asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, taloushallintopalvelualan hyvä tapa ja johdon laskentatoimi kuuluvat testattaviin aiheisiin. 

– Aineistoa saa käyttää apuna tasotestin aikana, mutta siitä ei välttämättä suoraan löydy oikeita vastauksia. Aihealueisiin perehtymisen lisäksi tehtävät mittaavat kykyä soveltaa tietoa, Helkala huomauttaa.

Teksti Vesa Ville Mattila  

Tasotestit kahdesti vuodessa – seuraava 12.12.2022

Junior KLT -tasotesti tehdään sähköisellä tenttialustalla, jonka käyttöä voi harjoitella valmistavassa harjoitustestissä. 

Tasotesti sisältää 30 monivalintakysymystä. Niiden laadinnasta vastaa taloushallintoalan ammattilaisista, työelämän vaatimusten tuntijoista ja oppilaitosten edustajista muodostettu asiantuntijaryhmä. 

Mitä Junior KLT -tasotestissä pitää osata?
Junior KLT -tasotesti sisältää kysymyksiä kirjanpidon, verotuksen ja yritysjuridiikan aiheista. Kysymykset liittyvät tyypillisiin taloushallinnon työtehtävissä vastaan tuleviin tilanteisiin.