Stipendit opiskelijoille

Opintojensa loppuvaiheessa olevat taloushallintoalan opiskelijat voivat hakea stipendiä.

Ilmoitamme stipendin saajille henkilökohtaisesti.

Jaamme vuosittain lukuisia stipendejä pro gradun tai opinnäytetyön perusteella ansioituneille taloushallinnon opiskelijoille, jotka ovat valmistumassa tai juuri valmistuneet yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Stipendiä voi hakea kesäkuun loppuun menneessä. Viestimme stipendin saajista alkusyksystä. Jos tunnet juuri valmistuneen tai pian valmistuvan opiskelijan, kerro hänelle mahdollisuudesta hakea stipendiä!

Tili-instituuttisäätiön myöntämän stipendin suuruus on pro gradu -tutkielmasta 500 € ja ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä 350 €.

Hae stipendiä täyttämällä lomake. Liitä hakulomakkeeseen tutkielmasi tiedostona sekä tieto tutkielman arvioinnista:

Lisätietoja stipendihausta voit kysyä Kati Stenmanilta, kati.stenman@taloushallintoliitto.fi

Vuonna 2021 stipendin saaneet lopputyöt

Kirjanpito ja tilinpäätös
Taloushallinnon aineiston arkistoinnin kehitys ja arkistoinnin dokumentaatioAnisa Hokkinen
Kirjanpidon ja verotuksen säädökset myyntisaatavien alaskirjauksestaMikaela Järvinen
Tilinpäätöksen tulkinta ja tilinpäätösanalyysi 
–tunnuslukuanalyysiohje tilitoimistoille
Essi Rantala
Negatiivisen korkoympäristön huomioiminen lainojen hinnoittelussaTea Suikki
Ohjelmistorobotiikka
Digityöntekijä osaksi Ulosottolaitoksen maksuliikennettäKrista Hurmalainen
Ohjelmistorobotiikan pilotointiAnita Montonen
Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen palkanlaskennan tehtävissäNina Salminen
Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen palkkahallinnon prosesseissaReetta Suominen
Palkkahallinto ja henkilöstöhallinto
Automaation hyödyntäminen palkanlaskennan prosesseissa Pohjois-Karjalan alueen pk-yrityksissäJanina Lehikoinen
Palkanlaskentaprosessin nykytilan kuvaaminen ja kehittäminenMiia Uittomäki
Sisäinen laskenta ja talousohjaus
Elokuvayhtiön taloudellinen ennustaminen muuttuvassa toimintaympäristössäEino Heinonen
Kohdeorganisaation kustannuslaskennan kehittäminen: Case: Pirkanmaan HoitokotiJenna Järvinen
Rahoituslaskelmamallin luominen osana tilitoimiston kehittämistäSaku Koivulahti
Talousohjaus tuotteistettuna asiantuntijapalvelunaAnnasofia Rapala
Taloushallintoalan liiketoiminta 
Asiakkuudenhallinnan kehittäminen tilitoimistossaIina-Maarit Kaipio

Taloushallinnon toimintojen ulkoistamisesta luopumisen hyödyt ja riskit
Mimmi Pummila
Arvonmääritys pienten- ja keskisuurten yritysten yrityskaupoissaJenny Virtanen
TilintarkastusTilintarkastuksen ja yleisluonteisen tarkastuksen vaikutukset pien- ja mikroyritysten tilinpäätösten laatuunJenna Laurila
Teknologia ja prosessit
Rahanpesulain velvoitteet tilitoimistostaElla Karjalainen
Luotonvalvonnan prosessien nykytilanteen mallintaminen sekä kehityskohteiden analysoiminen yritys X Oy:ssä (*Liida Kumpulainen
Kehittämissuunnitelma toiminnanohjausjärjestelmän muutosprojektiin myyntireskontrassaAnu-Maarit RIssanen
Toiminnan kehittäminen digitaalisten taloushallintoratkaisujen avulla – Tilitoimisto X OyElina Saarikoski
Tilikarttojen harmonisointi projektinhallinnan näkökulmasta (*Tuuli Soranummi
Työ ja ura
Tilitoimistotyöntekijöiden näkökulmia digitalisoituvan taloushallinnon tulevaisuudesta ja siihen valmistautumisestaRiina Ojala
Kirjanpitäjän työn muutosJonna Ranne
Täysiaikaisen etätyön vaikutukset tilitoimistokirjanpitäjien työhönArttu Äijälä
YritysjuridiikkaOpas toiminimiyrittäjälle  – yritysmuodon muutos osakeyhtiöksiEssi Rainio
*) ei julkinen