Taloushallintopalvelualan hyvä tapa

Hyvää taloushallintopalvelualan tapaa määrittää muun muassa Taloushallintoliiton julkaisemat ohjeet, ohjaus ja suositukset, hyvä tilinpäätöstapa -suositus, alan yleiset sopimusehdot, sekä toimialastandardi TAL-STA. 

Toimialastandardi TAL-STA

Tämä Taloushallintoliiton hyvän taloushallintopalvelualan tavan ohjeistus, Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL-STA, on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa 31. elokuuta 2020. 

TAL-STAn ohjeistusta sovelletaan 1. syyskuuta 2020 alkaen Taloushallintoliiton tarkastustoiminnassa. 

Toimialastandardi on tarkoitettu taloushallinnon palveluyrityksille ja muille taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoaville toimijoille avuksi alan hyvän tavan noudattamiseen ja riskien minimoimiseksi. 

Sisällys 

A. Eettiset ohjeet

B. Puitteet toimeksiantojen hoitamiselle

 1. Suunnitelmallisuus
 2. Taloudelliset edellytykset
 3. Riippumattomuus
 4. Toiminnan vaatimustenmukaisuuden ja laadun varmentaminen
 5. Resurssit  
 6. Teknologia ja tietoturva
 7. Salassapito ja tietosuoja

C. Toimeksiannon vastaanottaminen

 1. Tarjous ja hinnoittelu
 2. Sopiminen, sopimuksen päivittäminen ja päättäminen
 3. Toimiminen palveluyrityksen vaihdostilanteessa

D. Toimeksiannon hoitaminen 

 1.  Palvelun tuottaminen 
 2.  Asiakkaalle annettava ohjaus  
 3.  Raportointi ja asiakasviestintä 
 4.  Dokumentointi