Taloushallinnon pätevyydet

Tälle sivuille on koottu tietoa Taloushallintoliiton KLT-, PHT- ja TNT-pätevyyksistä sekä Junior KLT ja PHT -tasotesteistä.

Tili-instituuttisäätiö järjestää vuosittain taloushallinnon asiantuntijatutkintoja ja valvoo taloushallinnon pätevyyksien ylläpitoa. Sivuiltamme löytyy julkinen asiantuntijarekisteri, josta löytyvät kaikki tutkinnon suorittaneet ja osaamistaan aktiivisesti kehittävät KLT-, PHT- ja TNT-asiantuntijat. Taloushallinnon pätevyydet on suunnattu taloushallinnon alan ammattilaisille, jotka haluavat tuoda oman osaamisensa näkyväksi ja kehittää sitä eteenpäin.

Pätevyys antaa eväitä edetä työelämässä: taloushallintoalan asiantuntijatutkinnon suorittaneille tarjotaan mielenkiintoisia ja haasteellisia tehtäviä ja heillä on keskimäärin parempi palkka kuin muilla alan ammattilaisilla. Taloushallinnon pätevyys on tärkeä etappi ja askel eteenpäin uralla.

Yritykselle taloushallinnon asiantuntijapätevyys on keino varmistua henkilön osaamisesta. Panostaminen henkilöstön kouluttautumiseen myös motivoi ja sitouttaa uraan taloushallinnon asiantuntijana – tue työntekijääsi löytämään oma tiensä taloushallinnon osaamispolulla!

Kuva KLT logo

KLT on taloushallinnon asiantuntijatutkinto. KLT-pätevyys kertoo korkeasta laskenta- ja vero-osaamisen tasosta ja se on arvostettu merkki ammattitaidosta.

KLT on pitkäaikaisin tutkintomme. Säätiö on myöntänyt KLT-pätevyyksiä jo vuodesta 1980 alkaen.

Suomessa on tällä hetkellä noin 3 200 osaamistaan ylläpitävää henkilöä, jotka voivat käyttää nimensä yhteydessä nimitystä KLT-asiantuntija, KLT-kirjanpitäjä tai lyhennettä KLT. Tutkinnon ruotsinkielinen lyhenne on EBR.

Kuva PHT logo

PHT on palkkahallinnon asiantuntijatutkinto. PHT-pätevyys on myös merkki palkka- ja henkilöstöhallinnon alan laaja-alaisesta osaamisesta.

PHT-tentissä testataan kokelaan tietotaitoa työoikeuden, palkanlaskennan, ennakkoperinnän ja sosiaalivakuuttamisen aiheista.

Suomessa on tällä hetkellä yli 800 PHT-tutkinnon suorittanutta ja osaamistaan ylläpitää henkilöä, jotka voivat käyttää nimensä yhteydessä nimitystä PHT-asiantuntija, PHT-palkanlaskija tai
lyhennettä PHT.

Kuva TNT logo

TNT on talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan asiantuntijatutkinto.

TNT-asiantuntijat ovat yritystoiminnan suunnittelun ja kehittämisen ammattilaisia. Pätevyyden suorittaminen kertoo monipuolisesta osaamisesta sekä kokemuksesta alan tehtävissä.

TNT-tutkinto koostuu kolmesta eri suoritusvaiheesta: työnäytteiden raportoinnista, kirjatentistä ja lopputyöstä.

Ensimmäiset TNT-asiantuntijat suorittivat tutkinnon vuonna 2022.

Tasotestit

Taloushallinnon pätevyyksien lisäksi Tili-instituuttisäätiö järjestää tasotestejä, jotka sopivat esimerkiksi opintojensa loppusuoralla olevalle taloushallinnon opiskelijalle, alan vaihtajalle tai työuraansa aloittelevalle. Tasotestiin osallistuminen on osoitus taidosta, motivaatiosta ja innosta kehittyä taloushallinnon asiantuntijaksi. Tasotestejä järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja niihin osallistuminen on maksutonta.

Junior KLT logo mustikka

Junior KLT -tasotesti sisältää kysymyksiä kirjanpidon, verotuksen ja yritysjuridiikan aiheista. Kysymykset liittyvät tyypillisiin taloushallinnon työtehtävissä vastaan tuleviin tilanteisiin.

Tutustu Junior KLT -oppaaseen ja osallistu seuraavan tasotestiin!

Junior PHT logo mustikka

Junior PHT -tasotesti järjestettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2023. Tasotestissä mitataan osaamista muun muassa palkanlaskennan, työoikeuden, ennakkoperinnän ja sosiaalivakuuttamisen kysymyksissä.

Tutustu Junior PHT -oppaaseen ja osallistu seuraavaan tasotestiin!