Sijoittajablogi

Index Varainhoidon sijoittajablogi avaa näkymiä markkinoille.
  • Markkinatapahtumat. Yhä laajemmalle leviävä epäily talouskasvun suhteen taittoi öljyn hinnan markkinoilla selvään laskuun. Eurooppalaisen brent-viitelaadun hinta painui viikossa 10 dollarilla tynnyriltä ja amerikkalaisilla öljymarkkinoilla lasku oli tätäkin suurempaa. Öljyn kysynnän epäillään heikkenevän taantumapelossa ja hintaa pidetään signaalina laajemmasta talouskehityksestä. Korkomarkkinoille hintapaineiden hellittäminen oli tervetullutta ja niinpä korkojen nousu ainakin hetkeksi […]
  • Markkinatapahtumat. Ennakoituakin rajummat inflaatioluvut Yhdysvalloista laukaisivat markkinoilla voimakkaita liikkeitä. Osakekurssit putosivat voimalla ja eurooppalaiset korot ampaisivat jyrkkään nousuun. Yhdysvaltain Keskuspankki reagoi välittömästi hintapaineiden kiihtymiseen kiristämällä ohjauskorkojaan 0,75 %:lla keskiviikkona. Vielä viikkoa aiemmin markkinoilla oli ennakoitu maltillisempaa puolen prosentin koronkiristystä. Odotuksia kovempi inflaatio nostaa markkinoiden arvioita tulevasta korkojen kiristystarpeesta yhä korkeammalle. […]
  • Markkinatapahtumat. Inflaatiopaineet ja niiden ruokkimat korkopelot tyrehdyttivät osakekurssien toipumisen markkinoilla kesäkuun alussa. Euroopan Unionin aikaansaama venäläisöljyn tuonnin ehkäisyyn pyrkivä päätös sekä toisaalta öljyntuottajamaiden Opecin päätös vaatimattomasta lisäyksestä öljyntuotantoon johtivat öljyn hinnan reippaaseen nousuun. Öljyn hinta kohosi kuluneella viikolla Ukrainan sodan alkupäivinä hetkellisesti nähtyyn huippuunsa, mutta tällä kertaa hinnan pelätään jatkavan […]
KTM Kari-Heikki Koskinen toimii varainhoitajana Index Varainhoidossa hoitaen yksityis -ja yhteisöasiakkaiden varallisuutta.

31.5.2022

Korkea inflaatio heikentää kuluttajien ostovoimaa ja yritysten kannattavuutta

Viimeisten kuukausien aikana on ollut mahdoton välttyä näkemästä otsikoita poikkeuksellisen voimakkaasta kuluttajahintojen noususta eli korkeasta inflaatiosta. Kolme pakettia kahvia kympillä tarjoukset ovat vaihtunut kahteen pakettiin, ja bensatankilla käyminen on kallistunut merkittävästi vuoden takaisesta. Yllättäen käynnistynyt Ukrainan sota, koronapandemian aiheuttamat ongelmat työvoiman saatavuuden ja tuotantoketjujen pullonkaulojen kanssa, sekä keskuspankkien vuosien valtava elvytys ovat lyhyessä ajassa kiihdyttäneet inflaation tasolle, jota ei olla nähty vuosikymmeniin. Näin korkea inflaatio näkyy yrityksien liiketoiminnassa ja palkansaajien elämässä heikentäen ostovoimaamme. Tilillä makaavat varat menettävät vauhdilla reaaliarvoaan, ja valitettavasti me suomalaiset olemme vain lisänneet tilille säästämistä Korona-pandemian käynnistyttyä. 

Yritystoiminnassa inflaatio voi näkyä usealla tavalla. Raaka-aineet ovat kallistuneet, tai niiden saatavuus on heikentynyt. Tavaroiden kuljetus on kallistunut, kun rahtikustannukset ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Aloilla joissa ei tarvita juurikaan koneita tai kalustoa, vaan kilpaillaan henkilöstöstä, inflaatio saattaa näkyä palkkavaateiden nousuna. Ammattilaisista voi olla pulaa, tai ainakin heistä joudutaan kilpailemaan aiempaa kovempaa. Mikä tahansa inflaation osa-alue yritystoimintaan vaikuttaakin, kaikilla on sama seuraus: katteet pienevät. Osa yrityksistä kykenee siirtämään kohonneet kustannukset loppuasiakkailleen, ja näin suojaamaan omia katteitaan sekä ylläpitämään kannattavuuttaan. Yritykset, joilla samaa hinnoitteluvoimaa ei ole, ovat paineessa. 

Vaikka inflaatio tällä hetkellä jyllääkin kovempaa kuin vuosikymmeniin, on varmasti hyvä tarkastella sen kehitystä pidemmältä ajalta. Euroopassa oli vuosia suurempana pelkona deflaatio, ja inflaation toivottiin kiihtyvän lähemmäksi keskuspankkien tavoittelemaa n. 2 % vuotuista kasvuvauhtia. Suomessa inflaatio pysytteli useita vuosia n. 1 %:n tasolla, mutta inflaatio lähti laukalle muun Euroopan mukana usean tekijän yhteisvaikutuksesta (fi.tradingeconomics.com/finland/inflation-cpi).

Suomen inflaation kehitys viimeisen 10 vuoden aikana.

Julkaisemme yhteistyössä Index Varainhoidon kanssa sijoittajablogia ja markkinakatsauksia.