Taloushallintoliiton auktorisointi

Taloushallintoliiton auktorisointi on kilpailutekijä.

Erotu eduksesi – hae toimistollesi auktorisointia

Auktorisoitu jäsen on Taloushallintoliiton tarkastama ja vakavarainen taloushallintoalan palveluyritys, joka liiton todentamana noudattaa taloushallintoalan hyvää tapaa ja toimialastandardi TAL-STA:a. Lisäksi auktorisoidut jäsenet ovat käyneet läpi toimintamenetelmien tarkastuksen sekä tietoturvan, tietosuojan ja rahanpesulain vaatimusten tarkastuksen, joka sisältää useita kymmeniä ehdottomia tarkastuspisteitä.

Voit hakea auktorisointia hakemuksella, jonka löydät verkkosivuiltamme.

Auktorisointi merkitsee ennen kaikkea parempia mahdollisuuksia toimia taloushallinnon palveluntarjoajana luotettavasti ja laadukkaasti. Auktorisointi on kilpailutekijä. Se tuo tilitoimiston toimintaan uskottavuutta ja on vahva argumentti asiakkaille ja sidosryhmille.

“Auktorisointi on todistus siitä, että asiat hoidetaan asianmukaisesti ja saan Taloushallintoliiton tuen palvelujen tuottamiseen.”

Auktorisoinnin saadakseen taloushallinnon palveluntarjoajan on oltava vakavarainen ja läpäissyt Taloushallintoliiton tarkastuksen, jossa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, toimiiko palveluntarjoaja hyvän tilitoimistotavan mukaan. Lisäksi edellytämme jäseniltä alan osaamista, joihin esimerkiksi KLT-, PHT- ja TNT-pätevyydet kuuluvat.

“Asiakkaani voivat luottaa palveluuni, kun toimintani on tarkastettu. Todistus auktorisoinnista on merkkinä siitä.”

Auktorisoinnin merkitys on suuri myös asiakkaan näkökulmasta. Auktorisoidun tilitoimiston palvelut tuovat turvaa esimerkiksi pienyrittäjälle – auktorisointi takaa, että yrityksen talous- ja palkkahallinnon asioista huolehtii luotettava ammattilainen.

Suomessa on 600 auktorisoitua yritysjäsentä. Henkilökuntaa jäsentoimistoissa on yhteensä 11 200.

Yhteistyö tilintarkastajien ja ohjelmistotalojen kanssa
Käytännön yhteistyötä tilintarkastajien tietopyyntöjen ja ohjelmistojen dokumentaation saralla
Olemme yhdessä Suomen Tilintarkastajien ja taloushallinnon ohjelmistotalojen kanssa perustaneet työryhmän kehittämään erilaisia käytännön ratkaisuja tilintarkastajan tietopyyntöihin ja kyselyihin liittyen. Ryhmässä on luotu mallit tilitarkastajan tietopyynnöstä ja ohjelmiston dokumentaatiosta, joita hyödyntämällä tietojen pyytäminen ja pyyntöihin vastaaminen sujuvat vaivattomammin ja laadukkaammin.
Asiantuntijaryhmät kuva
Kaiken takana on asiantuntija – katsaus Taloushallintoliiton asiantuntijaryhmien toimintaan
Taloushallintoliiton toiminnan ytimessä ovat alan eri teemoihin erikoistuneet asiantuntijaryhmät. Niiden kokoontumisista ja työpajoista lähtevät liikkeelle monet liiton toimenpiteet taloushallintoalan hyväksi. Valitettavan usein nämä yleisen hyvän eteen toimivat ”primus motorit” jäävät vaille niiden ansaitsemaa huomiota. Kurkistetaan siis konepellin alle – mitä Taloushallintoliiton asiantuntijaryhmät tekevät? Entä mitä ovat ohjelmistofoorumit?