Uutiset ja tiedotteet

Asiantuntijaryhmät kokoontuivat yritysvastuun teemojen äärelle

Yritysvastuu tapaaminen asiantuntijaaryhmät Taloushallintoliitto

Taloushallintoliiton asiantuntijaryhmät kokoontuivat maanantaina 27. toukokuuta yhteiseen tapaamiseen, jonka aiheena oli yritysvastuu taloushallinnossa. Greenstepin vastuullisuusasiantuntija Pirjo Virtanen piti osallistujille kattavan esittelyn kestävyysraportoinnista.

Maanantaina 27. toukokuuta 2024 Taloushallintoliitto järjesti asiantuntijaryhmille yhteisen tapaamisen, jossa keskusteltiin yhdessä kestävyysraportoinnista ja yritysvastuusta taloushallinnossa.

Kestävyysraportoinnista tuli lakimuutoksen myötä kiinteä osa raportointivelvollisen yrityksen tilinpäätöstä. Sillä on välillisesti vaikutusta suureen määrään yrityksiä, koska raportointivelvollisten yritysten täytyy saada tietoa liiketoiminnasta myös sidosyrityksiltään.

Paikalla oli suuri edustus Kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmästä (Kiary), Henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijaryhmästä (Hepary) sekä Yritysvastuun asiantuntijaryhmästä. Tilaisuus järjestettiin liiton toimistolla ja siihen pystyi osallistumaan myös etänä.

”Kokoonnumme tärkeän ja ajankohtaisen aiheen äärelle oppimaan ja oivaltamaan, miten vastuullisuus käännetään voimavaraksi”, sanoi Heparyn puheenjohtaja Jarkko Turkki avauspuheenvuorossaan.

Greenstepin Pirjo Virtanen johdatti osallistujat kestävyysraportoinnin maailmaan

Pirjo Virtanen
Pirjo Virtanen

Asiantuntijaryhmät vastuullisuuden aiheeseen ohjasi Pirjo Virtanen, joka toimii Senior Advisorina Greenstepillä.

Hän on pitkän linjan vastuullisuusammattilainen ja ollut perustamassa Greenstepin vastuullisuuspalveluiden tiimiä, joka on kolmessa vuodessa ehtinyt auttaa jo toistasataa yritystä vastuullisuuskysymyksissä.

Asiantuntijaryhmät saivat kattavan esityksen vastuullisuudesta ja kestävyysraportoinnista. Virtanen esitteli kestävyyssääntelyä ja sen vaikutusta pk-yrityksiin.

Virtanen kävi myös läpi ESG-raportoinnin yksityiskohtia: mitä ovat liiketoiminnan keskeiset ympäristövaikutukset (Environmental), sosiaaliset vaikutukset (Social) ja taloudelliset vaikutukset (Governance).

Esityksen päätteeksi asiantuntijaryhmät pääsivät kysymään ja keskustelemaan aiheesta.

Kestävyysraportointi ei ole vielä tuttua taloushallintoalalla

”Pyrkimyksemme on jakaa kaikkien asiantuntijaryhmien kesken ymmärrystä, miten kestävyysraportointi koskettaa työtämme käytännössä. Tässä pääsimme taas vähän eteenpäin”, toteaa Kiaryn puheenjohtaja Elmeri Linnera.

Asiantuntijaryhmät keskustelivat iltapäivällä myös omissa kokouksissaan siitä, millaista tietoa ja materiaalia Taloushallintoliitto voi tuottaa auttaakseen jäsenyrityksiään kestävyysraportoinnissa.

Linnera kokee kestävyysraportoinnin haltuunotossa haasteeksi sen, että käytännöt, termit ja standardit elävät koko ajan. Lopulta asiat kuitenkin konkretisoituvat itse tekemällä.

Näin kokee myös Kiaryn jäsen Hanna Kinnunen, joka on jo päässyt avustamaan asiakkaitaan kestävyysraportoinnin parissa.

”Tämä tilaisuus kyllä selkeytti taas ajatuksia”, Kinnunen sanoo. ”Olen miettinyt, olenko itse kestävyysraportoinnin kanssa jo myöhässä, mutta kyllä me olemme kaikki vielä oppimassa aiheesta lisää.”

Tietoa on tosiaan jo paljon tarjolla, mutta kestävyysraportoinnin palvelut ovat Suomessa vielä alkutekijöissään.

Tietopankki: Yritysvastuu ja kestävyysraportointi

Tapaamisessa kuultiin myös yritysvastuun asiantuntijaryhmän puheenjohtajaa Leonard Breukersia ja Taloushallintoliiton Juha Sihvosta.

Taloushallintoliitto järjestää vuosittain Kestävyysraportoinnin erikoistumisohjelmaa, joka tarjoaa tietoa ja harjoitusta kestävyysraportointiin.

Yritysvastuun asiantuntijaryhmä ylläpitää myös liiton sivuilla tietopankkia, josta löydät kootusti tietoa kestävyysraportoinnista taloushallintoalalla.