Alan parasta koulutusta

Haluatko syventää osaamistasi? Tutustu liiton erikoistumisohjelmiin

Kyniä ja harjoja

Kun haluat erikoistua ja syventyä tiettyyn taloushallinnon substanssiin, tule oppimaan uutta monimuotoisissa ja pitkäkestoisissa koulutusohjelmissamme. Arvonlisäverotus, talousohjaus, yritysverotus, palkkahallinto… Tutustu tästä kauden 2024–2025 erikoistumisohjelmiin.

Syventävät erikoistumisohjelmat tarjoavat taloushallinnon ammattilaisille mahdollisuuden kehittyä eri teemojen ja aiheiden huippuosaajiksi.

Erikoistumisohjelmassa pääset todella perehtymään aiheeseen – ne ovat pitkäkestoisia, yleensä yli 20 tuntia kestäviä monimuotokoulutuksia. Koulutus sisältää itsenäistä opiskelua, käytännönläheisiä tehtäviä ja harjoituksia sekä vuorovaikutteista opiskelua, etä- tai lähitoteutuksina.

Taloushallintoliiton valikoima on monipuolinen niin aiheiden kuin opiskelutapojen kannalta, ja kouluttajinamme toimivat aina aiheiden parhaat asiantuntijat. Tarjoamme alan parasta koulutusta.

Arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelma

Alkaa 24.9.2024

Koulutusohjelmassa pääset perehtymään arvonlisäverotukseen pintaa syvemmältä, mutta kuitenkin käytännönläheisesti. Syvennät osaamistasi lukuisten arvonlisäveron tyypillisten erityis- ja tulkintakysymysten osalta ja saat lisänäkemystä niin aineellisten asioiden kuin menettelytapojenkin suhteen. Opit tulkitsemaan ja soveltamaan säännöksiä ja käytäntöjä oikein, mutta samalla tarkoituksenmukaisesti. Kouluttajana toimii arvonlisäveroasiantuntija Petri Salomaa. Erikoistumisohjelmaan sisältyy kolme etäkoulutusta, kaksi lähikoulutusta ja yksi verkkokoulutus.

Taloushallinnon verotutkinto

Alkaa syyskuussa 2024

Taloushallinnon verotutkinto -koulutuskokonaisuus laajentaa ja syventää verotusosaamistasi, kehittää valmiuksiasi ratkaista itsenäisesti verotuksen tulkintakysymyksiä ja luo puitteita verotusasiantuntijuuden omaehtoiselle kehittämiselle. Taloushallinnon verotutkinto on saanut todella paljon kiitosta sisällöstään ja myös siitä, että koulutuksen aikana on muodostunut hyödyllisiä ammatillisia verkostoja.

Olemme yhdessä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa suunnitelleet tämän koulutuskokonaisuuden. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa. Luennot järjestetään Turun yliopistossa, mutta niihin on mahdollista osallistua myös etänä. Taloushallinnon verotutkinto koostuu 12 opintojaksosta ja se on laajuudeltaan yhteensä 60 op.

Talouden ohjaamisen ja suunnittelun erikoistumisohjelma – kirjanpitäjästä controlleriksi

Alkaa 28.10.2024

Tässä erikoistumisohjelmassa saat valmiuksia kehittyä talousinformaation rekisteröijästä entistä laadukkaamman informaation tuottajaksi, sen analysoijaksi sekä päätöksenteon kumppaniksi ja sparraajaksi erilaisille päätöksentekijöille. Controllerin tyylisessä roolissa oleellisia osaamisia ovat sisäisen laskennan aiheet kuten kannattavuuslaskenta, tunnuslukuosaaminen, talouden analysointi ja talouden suunnittelu (budjetointi) sekä yhteistoimintataidot erilaisten päätöksentekijöiden kanssa erilaisissa tilanteissa ja rooleissa. Koulutuksessa saat lisäoppia ja ymmärrystä näistä kaikista osa-alueista. Koulutusta vetävät yritysvalmentaja Timo Toivanen ja liiketoimintajohtaja Johanna Vuorto-Honkala. Erikoistumisohjelmaan sisältyy kome etäkoulutusta, kaksi lähikoulutuspäivää ja yksi verkkokoulutus.

Yritysverotuksen käytännönläheinen erikoistumisohjelma

Alkaa 5.11.2024

Kaikki mitä olet halunnut tietää yrittäjän ja yrityksen verotuksesta! Tässä erikoistumisohjelmassa keskitytään pien- ja mikroyritysten näkökulmasta yrittäjän ja yrityksen tuloverotukseen, verosuunnitteluun sekä näihin liittyviin käytännön kysymyksiin ja niiden ratkaisuihin. Koulutuspäivien aikana vahvistat verotuksen osaamistasi käytännössä. Ohjelmassa yhdistyy substanssiosaamisen ohella myös asiakaspalveluosaaminen, kun käytännön kysymyksiä ratkaistaan konsultatiivisella työotteella. Kouluttajana toimii veroasiantuntija Kari Alhola. Erikoistumisohjelma koostuu neljästä etäkoulutuspäivästä.

Palkka- ja henkilöstöhallinto – Kansainvälisten tilanteiden erikoistumisohjelma

Alkaa maaliskuussa 2025

Lähde mukaan uuteen ainutlaatuiseen palkka- ja henkilöstöhallinnon kansainvälisten tilanteiden erikoistumisohjelmaan! Luvassa on kattava tietopaketti kansainvälisistä työskentelytilanteista ja niihin liittyvistä työnantajavelvoitteista unohtamatta alati kasvavaa kansainvälistä etätyötä ja sen problematiikkaa. Koulutus sisältää kaksi koko päivän lähikoulutusta Helsingissä, yhden puolen päivän etäkoulutuksen sekä kolme itsenäisesti opiskeltavaa verkkokoulutusta. Lisäksi koulutus sisältää runsaasti erilaisia tehtäviä sekä esimerkkejä käytännön elämästä. Kouluttajina toimivat kansainvälisten tilanteiden asiantuntija Esa Johnsson, johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri ja johtava asiantuntija Sari Wulff.

Maa- ja metsätalouskirjanpidon erikoistumisohjelma

Alkaa toukokuussa 2025

Onko sinulla maa- ja metsätalousasiakkaita? Tai aiotko laajentaa osaamistasi myös maa- ja metsätalouden toimialalle? Tässä erikoistumisohjelmassa saat varmuutta juuri tämän toimialan erityispiirteisiin ja hallintaan. Ohjelma koostuu kolmesta ja puolesta etäkoulutuspäivästä. Siihen sisältyy lisäksi vapaaehtoinen ja ilmainen koulutuspäivä, jossa on käytännön harjoituksia maa- ja metsätalouskirjanpidosta sekä verotilinpäätöksestä Maatalousneuvoksella. Koulutuksen vetävät maa- ja metsätalouskirjanpidoon erikoistuneet asiakaspalvelupäällikkö Marika Hiltunen ja liiketoimintajohtaja Suvi Rajala.