Yritysvastuu ja kestävyysraportointi

Mitä yrityksen ja tilitoimiston on hyvä tietää kestävyysraportoinnista ja yritysvastuusta?

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi

Mitä on vastuullisuusraportointi?

Yritysvastuun merkitys on vahvassa kasvussa niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin liiketoiminnassa. Teemana yritysvastuu on monisyinen kokonaisuus. Yksinkertaistaen kyse on sitä, että yritykset kantavat vastuunsa omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Yritykset avaavat vastuullisuuttaan sidosryhmilleen vastuullisuusraporttien (ESG-raportointi) avulla. Yritys siis raportoi toimintansa

  1. ympäristövaikutuksista (Environmental)
  2. sosiaalisista (Social) ja
  3. taloudellisista ja hallinnollisista vaikutuksista (Governance).

Valtaosa suuryrityksistä ja listayhtiöistä perustaa vastuullisuusraportointinsa GRI-standardiin. Lisätietoa GRI-standardista (englanniksi)

Pohjoismaiden taloushallintoalan järjestöjen yhteistyönä kehittämä NSRS-standardin ensimmäinen versio keskittyi ympäristövaikutusten raportointiin. Nyt on julkaistu myös vastuullisuusraportoinnin laajempi versio ja siihen liittyvät raportointipohjat. Lisätietoa NSRS-standardista

Kestävyysraportointidirektiivi muuttaa kirjanpitolakia  

ESG-raportoinnin merkitys kasvaa seuraavan parin vuoden aikana, kun EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) astuu voimaan vuonna 2024. Se tuo kaikki pörssilistatut yritykset sekä yli 250 työntekijää työllistävät yritykset lakisääteisen vastuullisuusraportoinnin piiriin. Yritysten tulee jatkossa toimittaa raporttinsa ulkopuolisen toimijan varmennettavaksi.

Kestävyysraportointidirektiivin täytäntöönpano on Suomessa parhaillaan käynnissä. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen direktiivin voimaansaattamiseksi 28. syyskuuta 2023. Voimaansaattaminen toteutetaan hallituksen esityksen mukaan ensisijaisesti täydentämällän kirjanpitolakia ja tilintarkastuslakia, mutta se vaikuttaa myös moniin muihin lakeihin.

Lue hallituksen CSRD-direktiivin esityksestä Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta

Lisätietoa CSRD-direktiivistä EU:n sivuilla (englanniksi)

Yritysvastuun asiantuntijaryhmä

Taloushallintoliitossa toimii yritysvastuun asiantuntijaryhmä, joka keskustelee vastuullisuuden teemoista toimialalla ja edistää Taloushallintoliiton, alan yritysten ja ammattilaisten toimintaa yritysvastuun ja kestävyysraportoinnin saralla. Lue lisää asiantuntijaryhmistä.

Lue lisää aiheesta: Vastuullisuus

Kirjanpito-ohjelmistojen kysely tulee taas – vastaa ja voita koulutusta!
Toteutamme kyselyn tilitoimistoissa käytettävien kirjanpito-ohjelmistojen käyttäjäkokemuksista. Julkaisemme artikkelin tuloksista vuoden 2024 alussa. Kyselyn tulokset ovat suureksi hyödyksi niin ohjelmistojen käyttäjille kuin tuottajlle. Osallistumalla olet mukana kehittämässä taloushallinnon ohjelmistoja ja voit voittaa osallistumisen Tili- ja veropäiville 2024.
OmaVero muutoksia
OmaVeroon päivityksiä muun muassa asiakasvalintalistan näkymään ja tapahtumahakuun
OmaVeron ominaisuuksiin on marraskuussa tullut useita päivityksiä ja muutoksia. Taloushallintoliiton asiantuntijat ja Verohallinto ovat aktiivisessa vuoropuhelussa taloushallintoalan tarpeista viranomaispalveluissa. Jäsenyrityksemme tuovat pöytään käytännön kehitysehdotuksia tilitoimistojen arjesta. Uusista ominaisuuksista olemme olleet myötävaikuttamassa muun muassa asiakasvalintalistan näkymään sekä tapahtumahaun parannuksiin.