Alan parasta koulutusta

Vastuullisuusraportoinnin maailma tutuksi

Taloushallintoalan ammattilaiset hallitsevat yrityksen toimintaan pohjautuvan datan analysoinnin. On luontevaa, että heillä on rooli myös ESG-raportoinnissa. Järjestämme syksyllä uuden erikoistumisohjelman, joka on kattava perustietopaketti vastuullisuuden maailmaan.

Yritysten yritysvastuun merkitys on vahvassa kasvussa niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin liiketoiminnassa. Teemana yritysvastuu on monisyinen kokonaisuus. Yksinkertaistaen kyse on sitä, että yritykset kantavat vastuunsa omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yritykset avaavat vastuullisuuttaan sidosryhmilleen vastuullisuusraporttien (ESG-raportointi) avulla.

Bonfiden yritysvastuuasiantuntija Anne Vanhalan ja Azets Insight Oy:n vastuullisuuskonsultti Leonard Breukersin mukaan kirjanpitolaki edellyttää vastuullisuusraportointia yli 500 henkilöä työllistäviltä pörssin listayhtiöiltä ja finanssisektorin yrityksiltä. Muille yrityksille raportointi on tällä hetkellä vapaaehtoista. Käytännössä monet yritykset ovat aloittaneet raportoinnin sidosryhmiensä vaatimusten vuoksi.

NSRS-vastuullisuusstandardi

Taloushallintoliitto, Azets, Srf konsulterna ja Regnskap Norge ovat yhteistyössä rakentaneet pohjoismaisen vastuullisuusstandardin pienille ja keskisuurille yrityksille.

– Direktiivi muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnista tuli voimaan vajaa vuosikymmen sitten. Seurauksena ESG-raportointi yleistyi suurissa yrityksissä. Kuitenkin julkinen paine avata liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja laajentaa raportointia alihankkijoihin sekä arvo- ja toimitusketjuun, edellytti myös pienemmiltä yhtiöiltä oman vastuullisuuden kartoittamista ja siitä raportointia, Breukers sanoo.

Suuryritysten vastuullisuusraportit ovat paisuneet valtaviin mittoihin vuosien saatossa. Raportointiharjoituksen laajuus on yleisesti herättänyt huolen siitä, onko fokus raportoinnissa vai sen takana olevissa toimenpiteissä. Tähän on nyt kiinnitetty enemmän huomiota.

– Juhlapuhetta muistuttavasta kauniista kerronnasta on mielestäni siirrytty realistisempaan suuntaan. Edelleen työtä riittää raporttien tiivistämisessä olennaisimpiin asioihin ja dataan perustuviin analyyseihin. Tarve raporttien vertailukelpoisuudelle on myös vahva, Vanhala sanoo.

ESG-raportointi synnyttää erikoistumismahdollisuuksia

ESG-raportoinnin merkitys kasvaa seuraavan parin vuoden aikana, kun EU:n uusi kestävyysraportoinnin direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) astuu voimaan vuonna 2024. Se tuo kaikki pörssilistatut yritykset sekä yli 250 työntekijää työllistävät yritykset lakisääteisen vastuullisuusraportoinnin piiriin. Yritysten tulee jatkossa toimittaa raporttinsa ulkopuolisen toimijan varmennettavaksi.

– Direktiivin ohella kestävyysraportoinnin tarpeeseen vaikuttavat monet muut lainsäädännölliset uudistukset, esimerkiksi EU-taksonomia. Raportointivelvoite tuleekin lähivuosina ulottumaan yhä pienempiin yrityksiin. Yritysten on nyt tärkeä pohtia, miten vastuullisuusraportointi vaikuttaa niiden liiketoimintaan tulevaisuudessa, Breukers toteaa.

Useimmille pienille ja keskisuurille taloushallintoalan yrityksille ESG-raportointi ei ole tullut vielä tutuksi. Tilanne muuttunee nopeasti, kun asiakasyritykset siirtyvät raportoinnin piiriin. Vanhala ja Breukers uskovat, että taloushallintoalan asiantuntijoilla on tulevaisuudessa merkittävä rooli vastuullisuusraportointiin liittyvässä konsultoinnissa. Isommissa tilitoimistoissa ESG-raportointi voi tarjota myös erikoistumismahdollisuuksia.

– Taloushallintoalan ammattilaiset hallitsevat yrityksen toimintaan pohjautuvan datan analysoinnin. On luontevaa, että heillä on rooli myös ESG-raportoinnissa. Monille pienemmille yrityksille kirjanpitäjä on ainoa ulkopuolinen neuvonantaja. Siksi ESG-asioissakin on luontevaa kääntyä ensiksi kirjanpitäjän puoleen, Vanhala pohtii.

– Uusi kestävyysdirektiivi linkittyy vahvasti kirjanpitolakiin, mikä korostaa osaltaan kirjanpitoammattilaisen roolia ESG-raportoinnissa, Breukers lisää.

Teksti Tuomas Lehtonen

Taloushallinnon vastuullisuusraportoinnin erikoistumisohjelma

– Uudessa koulutuksessa tutustumme vastuullisuusraportointia koskevaan lainsäädäntöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Perehdymme taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun osa-alueisiin, raportoinnin perusteisiin sekä hyvään hallintotapaan. Koulutuksen päätteeksi osallistujat tekevät omalle yritykselle vastuullisuusraportin, Breukers summaa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille taloushallintoalan ammattilaisille. Erityisen hyvin se soveltuu yritysvastuuasioista kiinnostuneille asiakasvastuullisille taloushallinnon asiantuntijoille, joilla on jo kokemusta taloudellisesta raportoinnista.

Koulutus alkaa 5.10.2022.

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 21.9.2022

Kouluttajat

Anne Vanhala

Yritysvastuuasiantuntija, erikoistunut vastuullisuuden strategiseen kehittämiseen yrityksissä. OTK, MBA

Vuosikymmenen kokemus liikejuridiikasta. Toiminut vastuullisuuskysymysten parissa useilla eri toimialoilla.

Perustanut Bonfide Oy:n, joka auttaa yrityksiä kehittämään vastuullisuustyötään ja compliance -käytäntöjään.

Toimii yrittäjyyden ohessa Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntijana. 

Leonard Breukers

Vastuullisuuskonsultti ja yritysvastuun yliopistotutkija. KTM, tuleva laskentatoimen KTT. Väitöskirjan aiheena vastuullisuusraportoinnin hyödyntäminen osana johdon päätöksentekoa. 

Perustanut Azets Insight Oy:n vastuullisuusraportoinnin palvelukokonaisuuden ja toimii palveluiden kehittäjänä.

Nordic Accountant Federationin (NAF) perustaman Nordic Sustainability Reporting Standardin (NSRS) hallituksen jäsen. NSRS kehittää vastuullisuusraportointistandardia Suomen, Ruotsin ja Norjan taloushallintoalan ammattilaisten käyttöön