Alan parasta koulutusta

Kohti strategista oppimista 

Taloushallintoalalla opitaan paljon, mutta painotus on perinteisesti lakisääteisissä teemoissa ja koulutuksissa. Murros on kuitenkin tapahtumassa – tosin vielä pieninä muruina.

Jatkossa tarvitsemme monenlaisia osaajia, spesialisteista kokonaisuuksien hallitsijoihin, peruspalveluiden tuottajista uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäjiin. Tarvitsemme uusia vastauksia kysymyksiin mitä ja miten meidän kannattaa oppia?

Vastauksia muun muassa edellisiin kysymyksiin tarjoaa strateginen oppiminen. Sen avulla voimme synnyttää alalla työskenteleville aivan uusia mahdollisuuksia ja yrityksille kilpailuetua. Tilisanomien numerossa 5/2022 (14.10.2022) julkaistaan strategista oppimista eri näkökulmista käsittelevä artikkeli, jota seuraavassa pohjustetaan kahden esimerkin avulla.

Oppiminen ja osaaminen – tynnyri vai kauha? 

Sanat oppiminen ja osaaminen eivät ole synonyymejä.

Vastoin usein vastaan tulevaa olettamusta sanat oppiminen ja osaaminen eivät ole synonyymejä, vaikka ne liittyvät läheisesti toisiinsa.

Ajatellaan tynnyriä, jossa on jotain arvokasta nestettä. Ajatellaan sitten kauhaa, jolla nestettä voi ammentaa tynnyriin. Nyt meillä on vastineet käsitteille osaaminen ja oppiminen.

Nesteen kulloinenkin määrä tynnyrissä on analogia osaamiselle. Talousihmisinä kutsumme sitä tasesuureeksi. Nestettä voi lisätä tynnyriin kauhomalla sitä. Nyt meillä on vastine oppimiselle, joka on tulossuure.

Matemaatikko kirjoittaisi edellä kuvatun kaavaksi: Osaaminen NYT = Yhteenlaskettu oppiminen – Yhteenlaskettu unohtaminen ja vanheneminen.

Strateginen oppiminen on myös sitä, että saadaan vähemmällä enemmän.

Oikean elämän tynnyrissä on väistämättä vuotoja, joita emme saa tilkityksi. Ne ovat analogia unohtamiselle ja vanhenemiselle. Aikanaan oppimamme ei pysy meillä tallessa ilman jatkuvaa harjoittelua, vaan tietomme ja taitomme passivoituvat ja painuvat unholaan. Toisaalta tietomme vanhenevat, kun esimerkiksi säädökset muuttuvat ja teknologia kehittyy.

Entä jatkuva oppiminen? 

Jatkuvan oppimisen ajatus on ollut viime vuosien nouseva teema, mikä on erinomainen asia ja korostaa oppimisen merkitystä työelämässä. Strateginen oppiminen on väistämättä myös jatkuvaa, mutta sama ei automaattisesti päde toisin päin. Jatkuvuus ei viittaa sanana merkittävyyteen tai hyödyllisyyteen vaan ajalliseen näkökulmaan.

Strateginen oppiminen on myös sitä, että saadaan vähemmällä enemmän, kun toimitaan järkevästi ja suunnataan energia tärkeisiin kohteisiin. Tämä on nykypäivän ylikierroksille joutuneessa työelämässä entistä tärkeämpää. Kaikkea ei tarvitse tehdä, mutta karsiminen edellyttää ymmärrystä, priorisointia ja rohkeuttakin. 

14.07.2022 Uratarina
Kansainvälisyys mittaa osaamista
Pauliina Tujula on työskennellyt puhtaan energiantuotannon ratkaisuihin keskittyneessä KPA Unicon Groupissa. Konserniin kuuluu useita tytäryhtiötä ympäri maailmaa. Taloushallintoalan Tujula löysi vasta aikuisiällä, uuden työpaikan myötä.

Ari Lahdenkauppi

Johtaja, jäsenpalvelut ja pätevyydet Taloushallintoliitto

Ari toimii jäsenpalvelujen ja pätevyyksien johtaja Taloushallintoliitossa.

Juha Koskinen

Yrittäjä, DI, VTM Ajantieto Oy

Juha on strategisen oppimisen tietokirjailija, joka on toiminut johtajana, strategina, yrittäjänä, työelämätaitojen kouluttajana ja konsulttina kansainvälisistä korporaatioista start up -yrityksiin, julkisen sektorin toimijoista taideorganisaatioihin. Ajantieto Oy:n toinen yrittäjä, DI ja VTM.