Tili-instituuttisäätiö

Tili-instituuttisäätiö vastaa Taloushallinnon pätevyyksistä.

Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-​instituuttisäätiö vastaa Taloushallinnon pätevyyksistä: KLT-​tutkinnosta, PHT-​tutkinnosta ja TNT-​tutkinnosta. Se järjestää myös alan opiskelijoille, alanvaihtajille ja uraansa aloittaville suunnattuja Junior KLT ja Junior PHT -tasotestejä.

Säätiössä keskustellaan toimialaa muokkaavista osaamis-​ ja pätevyysvaatimuksista sekä hyväksytään alan tutkinnot ja pätevyydet. Asiantuntijat takaavat osaltaan tutkinnon arvostuksen ja luotettavuuden säilymisen sekä laadun kehittymisen.

Tili-instituuttisäätiö jakaa vuosittain lukuisia stipendejä pro gradun tai opinnäytetyön perusteella ansioituneille taloushallinnon opiskelijoille, jotka ovat valmistumassa tai juuri valmistuneet yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta.