Ura palkka- ja henkilöstöhallinnossa

Palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisten työ tilitoimistossa on monipuolista ja merkityksellistä.
Palkkahallinnon urapolku piirrettynä vuorelle

Tutustu taloushallinnon uraoppaaseen! Uraoppaasta löytyy tietoa alan työpaikoista, urapoluista ja tulevaisuuden näkymistä. Uratarinat kertovat, mikä työssä innostaa ja motivoi taloushallinnon ammattilaisia.

Palkkahallintoon erikoistuvien työssä korostuu juridinen osaaminen sekä palkanlaskentaa säätelevien säännösten ja työehtosopimusten ymmärtäminen. Henkilöstöhallinnon osaajat pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi henkilöstön rekrytointeihin ja kehittämään henkilöstön osaamista liiketoiminnan tavoitteita tukevaksi.

Palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisten osaamista kerryttävät koulutuksen ja työkokemuksen ohella myös henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, asiakkaat ja muut elämän varrella hankitut tiedot ja taidot.

Assistentti

Usea urapolku palkka- ja henkilöstöhallinnossa alkaa avustavissa palkanlaskennan tehtävissä esimerkiksi tuntitietojen keräämisellä palkanlaskennan tueksi. Henkilöstöhallinnon assistentti avustaa usein HR-osaajia taustatietojen kokoamisessa.

Uran alkuvaiheessa kannattaakin jo miettiä ja tunnustella, mitkä asiat työssä kiinnostavat eniten ja mihin suuntaan haluaa kehittää osaamistaan. Sekä palkka- että henkilöstöhallinnon polut tarjoavat paljon erilaisia erikoistumisvaihtoehtoja.

Palkanlaskija

Palkanlaskijalla on usein merkonomin, tradenomin tai näitä vastaava koulutus. Hänen työnsä on luonteeltaan numerotarkkaa ja aikataulukriittistä. Hän hallitsee työnsä rutiinit tehokkaasti ja varmistaa, että palkat on laskettu oikein ja maksettu ajallaan. Hän huolehtii, että palkkahallinnon prosesseissa noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja muuta alaa säätelevää ohjeistusta. Palkanlaskijan työ on asiakasyrityksen näkökulmasta kriittinen liiketoiminnan tukifunktio, jonka on toimittava virheettömästi.

PHT

PHT-tutkinnon suorittanut palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntija osoittaa ylläpitävänsä ja kehittävänsä omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan säännöllisellä koulutuksella. PHT-tenttiin osallistuminen edellyttää korkeakoulu- tai merkonomitutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon eri tehtävistä. PHT-tutkinnon suorittanut on perehtynyt seikkaperäisesti esimerkiksi palkkahallinnon, ennakkoperinnän tai verotuksen säädös- ja ohjemuutoksiin. Asiantuntijana hän kehittää omaa ja myös oman osaamisalueensa toimintaa.

Erityisasiantuntija

Erityisasiantuntijan roolilla ei ole yksiselitteistä paikkaa vuorikuvassa, koska erityisasiantuntemusta voi kerryttää uran missä tahansa vaiheessa. Erityisasiantuntija syventää omaa osaamistaan monipuolisesti koko työuransa ajan. Hän tietää omassa työyhteisössään tai viiteryhmässään keskimääräistä enemmän palkka- ja henkilöstöhallinnon erityiskysymyksistä, toimialasta, henkilöstön palkitsemisjärjestelmistä tai vaikkapa työsopimuslainsäädännöstä. Laaja-alaisen osaamisensa ja hyvien vuorovaikutustaitojensa ansiosta erityisasiantuntija toimii usein alansa kehittäjänä ja myös kouluttajana omassa työyhteisössään tai sen ulkopuolella. Kun jo uran alussa tunnistaa omat mielenkiinnon kohteensa ja on motivoitunut ja omatoimisesti halukas opiskelemaan uutta, voi näin kehittyä organisaationsa arvostetuksi erityisasiantuntijaksi.

Järjestelmäasiantuntija

Järjestelmäasiantuntija on tilitoimiston teknologia- ja prosessivelho, jonka tehtäväkenttä on erityisen vaativa, sillä hän vastaa tietosuoja-asetuksen ja tietoturvan kannalta hyvin kriittisten henkilötietojen ylläpidosta ja käsittelystä. Järjestelmäasiantuntija on usein palkka- ja henkilöstöhallintojärjestelmien pääkäyttäjä ja kehittäjä, jolta edellytetään monipuolisen substanssiosaamisen lisäksi myös esimerkiksi sovelluskehityksen, tietokantojen ja data-analytiikan hallintaa.

HRD-asiantuntija

Henkilöstöhallinnon kehittämisen asiantuntija on keskeisesti mukana vaikuttamassa liiketoiminnan tarpeista lähtevään organisaation osaamisen ylläpitoon ja kyvykkyyksien kehittämiseen. HRD-asiantuntija vaikuttaa esimerkiksi yrityksen rekrytointeihin, työntekijöiden perehdyttämiseen, liiketoiminnan tarpeiden kannalta tärkeiden osaamisalueiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä henkilöstön urasuunnitteluun, palkitsemiskäytäntöihin tai työhyvinvointia tai työtyytyväisyyttä mittaaviin asioihin.

Henkilöstöpäällikkö tai -johtaja

Esimies- ja johtamistehtävissä korostuvat etenkin yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä kyky johtaa ja ohjata oman työnsä lisäksi myös muiden työtä kannustavasti ja motivoiden. Palkka- ja henkilöstöhallinnon toiminnoista, prosessien ja tiimien johtamisesta, palvelutuotannosta ja hallinnosta kokonaisvaltaisesti vastaavan henkilön rooli on usein hyvin laaja-alainen, jolloin palkka- ja henkilöstöhallinnon prosessien tai juridiikan eri osa-alueiden osaamisen tulee olla riittävän vahvaa ja näkemys liiketoimintaa tukevien prosessien kehittämisestä selkeä. Johtamisen ja esimiestyön taidot ovat aivan oma osaamisalueensa: niissä on mahdollista kehittyä joka päivä.

HR-päällikkö tai -johtaja on usein mukana myös yrityksen johtoryhmätyöskentelyssä edustamassa omaa asiantuntemusaluettaan liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Lue myös

Uusimmat sisällöt: Työ ja ura

Tilaa Taloushallintoliiton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat taloushallintoalaa koskevan uusimman tiedon ensimmäisten joukossa suoraan sähköpostiisi. Lisäksi saat tiedon esimerkiksi uusimmista koulutuksistamme ja tapahtumistamme. Tutustu uutiskirjevalikoimaamme!