Ostajan opas

Ohjeita ja vinkkejä taloushallinnon palveluja ostavalle tai ostamista harkitsevalle.

Miksi valitsisin auktorisoidun tilitoimiston?

Valitsemalla auktorisoidun tilitoimiston, saat myös omaan liiketoimintaasi turvaa. Auktorisoidun tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu ja aina ajan tasalla. 

Taloushallintoliiton jäsenenä tilitoimisto takaa, että palvelu on jatkuvaa. Auktorisoidulla toimistolla on vastuuvakuutus kunnossa. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosi toimii taloushallintopalvelualan hyvän tavan mukaisesti. 

Auktorisointi edellyttää, että toiminta on tiukasti lain mukaista ja että uudet säännökset huomioidaan hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa. 

Taloushallintoliiton jäsenyritykset ovat auktorisoituja tilitoimistoja.

Samoin kuin yrityksessäsi sisäisestikin tehtävään kirjanpitoon, myös ulkoistamiseen liittyy aina riskejä. Vähennät riskejä valitsemalla auktorisoidun tilitoimiston.  

Auktorisoidut Taloushallintoliiton jäsenet noudattavat hyvää taloushallintopalvelualan tapaa, jonka tarkoituksena on taata mm. keskeytyksetön ja laadukas palvelusuhde.  

Auktorisoitujen tilitoimistojen lista