Ostajan opas

Ohjeita ja vinkkejä taloushallinnon palveluja ostavalle tai ostamista harkitsevalle.

Mitä voin ostaa tilitoimistolta?

Tilitoimiston palvelut

Tilitoimiston tarjoaman palvelut voi karkeasti jakaa neljään osaan. Alla on esimerkinomaisesti kerrottu, mitä kaikkea kuhunkin palveluun kuuluu. Lista ei ole tyhjentävä ja erilaiset palvelukokonaisuudet ja lisäpalvelut ovat yleensä joustavasti sovittavissa tilitoimiston kanssa.

1 ) Tilinpäätös ja juokseva kirjanpito 

Palveluun kuuluu liiketapahtumien ja tositteiden kirjauskäsittely sekä sovitut päivittäiset tai viikoittaiset palvelut. Lisäksi kirjanpitopalvelu sisältää lakisääteiset kuukausittaiset ja vuosittaiset viranomaisraportit kuten alv-raportit, tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Erikseen on tärkeää sopia, millaisia raportteja sinä yrittäjänä tarvitset ja haluat talouden seurannalta. 

2) Palkanlaskenta 

Tilitoimistosi laskee puolestasi palkat ja työnantajasuoritukset. Peruspalveluun kuuluu lisäksi palkkalaskelman eli tilinauhan lähettäminen ja viranomaisilmoitukset eri jaksoilta. Lisäksi voit sopia lisäpalveluista kuten Kela-hakemukset, Tilastokeskuksen raportointi, jäsenmaksuasiat, ulosottoasiat sekä muut henkilöstöhallinnossa seurattavat asiat, kuten esim. koulutuspäivien ja sairauslomapäivien erillisseuranta henkilöittäin/henkilöryhmittäin. 

3) Kokonaisvaltainen liikekirjanpito eli ulkoisen laskennan palvelu 

Tilitoimistossa hoidetaan kaikki asiakkaan taloushallintoon kuuluvat asiat: maksatus, palkanlaskenta, myyntien ja ostolaskujen käsittely. Syvimmillään tilitoimiston tuki voi ulottua yrityksen tilausprosessista sähköiseen pysyväisarkistointiin. 

4) Sisäinen laskenta eli johdon laskentatoimi 

Kun tarvitset apua liiketoimintasi suunnittelussa tai esimerkiksi tuote- tai asiakaskannattavuuksien laskennassa, ovat sisäisen laskennan palvelut luonteva laajennus kirjanpidon peruspalveluihin. 

Pienen yrityksen kolme vaihtoehtoa:

Tee kirjanpitosi itse  

+ Plussat– Miinukset
Et maksa rahaa ulos yrityksestäsi.Omaa aikaasi kuluu paljon.
Sinun on vaikea pysyä ajan tasalla lain ja asetusten kanssa.
Rahaa palaa järjestelmiin.

Ulkoista lakisääteinen peruskirjanpito

+ Plussat– Miinukset
Säästät aikaasi. 
Vältyt kirjanpidon rutiiniongelmien pohtimiselta. 
Raportit kulkevat ajallaan. 
Tilitoimisto hoitaa viranomaisraportoinnin puolestasi. 
Tehokkaat ja ajantasaiset tietojärjestelmät. 
Et enää käsittele numeroita itse, joudut perehtymään raportteihin. 
Joudut opettelemaan sähköisten järjestelmien käytön, jos siirryt sähköiseen laskutukseen. 
Tehokkaat kirjanpidon rutiinit, mutta perussopimukseen ei kuulu talousohjausta.

Ulkoista taloushallinto ja -ohjaus

+ Plussat– Miinukset
Optimoit rahankäyttöäsi 
Saat ehdotuksia liiketoimintasi kehittämiseen. 
Et kehitä firmaasi yksin. 
Tiedät koko ajan, mikä on yrityksesi taloudellinen tilanne. 
Kuulet heti, jos jokin liiketoimintasi osa-alue ei ole kannattava. 
Liiketoimintasi kannattaa paremmin, kun asetat sille selkeitä numeerisia tavoitteita. 
Joudut etsimään kirjanpitäjän, joka ymmärtää liiketoimintaasi. 
Joudut toimittamaan säännöllisesti myyntisi tiedot kirjanpitäjällesi, jotta hän pystyy ennustamaan täsmällisesti. 
Joudut varaamaan aikaa säännöllisille tapaamisille.