Ostajan opas

Ohjeita ja vinkkejä taloushallinnon palveluja ostavalle tai ostamista harkitsevalle.

Mitä tilitoimistopalvelut maksavat?

Tilitoimistojen osaamisessa, hinnoissa ja hinnoittelutavoissa suuria eroja

Tilitoimiston hinnat voivat perustua esimerkiksi:  

 • kiinteään kuukausiveloitukseen  
 • käytettyyn aikaan  
 • tapahtumien määrään, volyymeihin 
 • näiden yhdistelmään  

Yleisenä lähtökohtana on, että tilitoimiston osaamisen taso sekä saatavien palvelujen laatu ja laajuus ovat suhteessa palvelun hintaan. Tilitoimiston palvelun hintaan vaikuttavat muun muassa:   

 • henkilökunnan osaamisen ja koulutuksen taso ja jatkuvan kouluttautumisen vaatimus  
 • tilitoimiston palvelukykyyn suhteutettu asiakasmäärä  
 • varallisuusvastuuvakuutus taloudellisten vahinkojen varalle  
 • hyvän taloushallintopalvelualan noudattaminen (riittävä kouluttautuminen, työvälineet jne.)  
 • perustehtäviä laajemmalle ulottuvan neuvonannon määrä  

Osaavaa tilitoimistopalvelua ei edellä mainituista syistä johtuen yleensä saa halvimmalla – kuten ei mitään muutakaan asiantuntijapalvelua. Tinkimällä palvelun sisällöstä, henkilöstön koulutuksesta ja hoitamalla liian monia asiakkaita, voi palvelun tarjoaja saada hintaa tuntuvastikin alemmaksi, mutta samalla alle tavoitetason jää myös palvelun hinta-laatusuhde.  

Hinnoittelu on tilitoimistokohtaista, eikä Taloushallintoliitto saa antaa hintasuosituksia.  

Liitto kuitenkin edellyttää auktorisoiduilta jäsentoimistoiltaan edellä mainittujen asioiden hoitamista alan vaatimusten mukaisesti. Jäsenyritysten toimintaa valvotaan järjestelmällisesti ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan. Taloushallintoliitto kouluttaa jäsenyritystensä työntekijöitä sekä tarjoaa neuvonta- ja tutkimuspalveluja. Lisäksi liitto tukee jäsentoimistojaan erilaisissa ongelmatilanteissa, joita alalla aika ajoin tulee eteen.

Auktorisoitujen tilitoimistojen lista

Tilitoimisto luo lisäarvoa yrityksellesi

Tilitoimisto on strateginen kumppanisi, joka talousosaamisellaan parhaimmillaan luo lisäarvoa yrityksellesi. Kun valitset tilitoimistoa:  

 • Selvitä mihin tarpeisiin tarvitset tilitoimiston asiantuntemusta. Tätä voit kartoittaa yhdessä tilitoimiston kanssa. 
 • Selvitä mitä palveluja tilitoimisto näihin tarpeisiin tarjoaa. 
 • Minkälaista osaamista ja valmiuksia tilitoimistolla on tuottaa nämä palvelut  

Jos palvelukartoitus tehdään huolimattomasti, saatetaan valita tilitoimisto, jonka hinta on halvin, mutta jonka palvelusisältö ei vastaa tarvettasi. Yrittäjät ovat tutkimusten mukaan kaikkein tyytymättömimpiä tilitoimistoihin, joka pystyvät tarjoamaan vain perusrutiinien hoitoa, yrittäjät odottavat enemmän neuvoja ja tukea omalle liiketoiminnalleen.