TNT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot TNT-tutkinnosta ja TNT-pätevyyden ylläpidosta.

Miten ylläpidän TNT-pätevyyttäni?

TNT-tutkinto edellyttää haltijaltaan jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. TNT-asiantuntijat raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan Tili-instituuttisäätiölle kolmen vuoden välein.

TNT-pätevyyden ylläpitämiseksi on tärkeää, että

 • TNT-asiantuntija toimii talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan tehtävissä, joissa toimenkuva on riittävän laaja-alainen ja monipuolinen
 • TNT-asiantuntija osallistuu ylläpitokoulutukseen
 • TNT-asiantuntija lähettää ylläpitoraportin Tili-instituuttisäätiölle määräaikaan mennessä.

TNT-pätevyyden voimassaolo voidaan lakkauttaa, jos TNT-asiantuntija ei raportoi ylläpitovaatimusten mukaisesti.

Tili-instituuttisäätiö käsittelee TNT-asiantuntijoiden raportoinnin kokouksessaan. Tiedon TNT-pätevyyden voimassaolon jatkamisesta saat toukokuussa.

Miten raportoin?

TNT-ylläpitoraportointi tehdään ja lähetetään Taloushallintoliiton sivujen kautta. TNT-raportointi tapahtuu Oma TAL -palvelussa sivuillamme. Lisätietoja saat Ylläpitoraportoinnin oppaasta:

Milloin olen raportointivuorossa?

Jos olet raportointivuorossa, saat sähköpostilla lisätietoa TNT-raportoinnista marras–joulukuussa sekä henkilökohtaiset tunnukset, joilla kirjaudut sähköiseen raportointijärjestelmään. Raportointiaikaa on tammikuun loppuun asti ja raportit käsitellään kevään aikana.

Miksi työtehtävistä raportoidaan?

Jotta voit säilyttää TNT-pätevyytesi, sinun toimia talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan tehtävissä, joissa toimenkuva on riittävän laaja-alainen ja monipuolinen.

Miksi ylläpitokoulutusta vaaditaan?

Vaadimme ylläpitokoulutusta, jotta voimme varmistaa, että TNT-asiantuntijoiden osaaminen on ajan tasalla. TNT-asiantuntijana sinun pitää oma-aloitteisesti ylläpitää ja kehittää osaamistasi laadukkailla koulutuksilla. Näin voit todistaa asiantuntijuutesi luotettavasti. 

Kuinka paljon ja millaisia koulutuksia minun pitää suorittaa?

TNT-asiantuntijana sinun pitää kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua 8 koulutuspäivän edestä asiantuntijakoulutukseen. Yksi koulutuspäivä vastaa 6 tunnin opiskelua.

TNT-ylläpitokoulutukseksi hyväksytään koulutus, joka tukee sinun kehittymistäsi nykyisissä työtehtävissäsi ja on osa omaa kehittymissuunnitelmaasi. Voit siis valita ylläpitokoulutuksesi omien tarpeidesi mukaan.

Koulutuksesta 6 päivää on oltava seuraavilta TNT-tutkinnon ydinosaamisalueilta:

 • Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta
 • Teknologia ja prosessit
 • Yritysrahoitus
 • Yritysvastuu
 • Johtaminen ja kehittäminen
 • Liiketoiminta

Kokonaisuuteen (8 päivää) voi sisällyttää 2 koulutuspäivää myös esimerkiksi seuraavista teemoista:

 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Verotus ja yritysjuridiikka
 • Tilintarkastus
 • Palkkahallinto
 • Henkilöstöhallinto
 • Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset
 • Prosessit, tekniikka ja työvälineet
 • Asiakaspalvelu ja myyntityö

Voit erityisen syyn perusteella korvata osan vaadituista TNT-ylläpitokoulutuksista osoittamalla luotettavasti ja konkreettisesti, että osaamisesi on ajan tasalla.

Tarvitsenko koulutuksesta todistuksen?

Taloushallinnon koulutuksia tarjoavan yrityksen tai yhteisön tulisi kertoa koulutuksen yhteydessä selkeästi, minkä osa-alueen koulutuksesta on kyse ja kuinka monta TNT-ylläpitokoulutuspäivää kyseinen koulutus vastaa.

Sinulla on oltava koulutuksen suorittamisesta koulutuksen järjestäjän antama todistus tai muu selvitys koulutuksen sisällöstä ja kestosta. Esimerkiksi koulutuspäivän ohjelman voi antaa selvitykseksi koulutuksen yksityiskohdista. Huomaathan, että Taloushallintoliiton järjestämistä koulutuksista ei tarvitse todistusta.

Sinun ei tarvitse liittää todistuksia ylläpitoraporttiisi, vaan niitä pyydetään tarvittaessa.

Miten koulutuspäivät lasketaan?

Yksi koulutuspäivä sisältää noin 6 tuntia aktiivista sisältöopetusta. Jos esimerkiksi koulutuspäivä kestää 7–8 tuntia taukoineen, sisältöopetusta kertyy noin 6 tuntia. Tämä lasketaan yhdeksi ylläpitokoulutuspäiväksi.

Koulutuspäiviä voi koostaa myös yhdistämällä useampia lyhyempiä koulutuksia tai valmennuksia laskemalla yhteen, miten paljon koulutuksissa oli aktiivista sisältöopetusta. Jos TNT-asiantuntija esimerkiksi käy neljä erillistä 1,5 tunnin TNT-ylläpitoon hyväksyttyä luentoa, tämä lasketaan 1 koulutuspäiväksi. Yli 30 minuutin koulutus voidaan pyöristää 1 tunniksi.

Hyväksytäänkö verkkokoulutukset?

Myös verkkokoulutukset soveltuvat TNT-ylläpitokoulutukseksi, kunhan sisältö, kesto ja koulutuksen järjestäjän antama todistus vastaavat TNT-ylläpitokoulutuksen vaatimuksia.

Verkkokoulutuksissa aktiiviseen sisältöopetukseen lasketaan koulutuksen luento-osa sekä testi, jolla varmennetaan koulutukseen osallistuminen ja oppiminen. Jos esimerkiksi verkkokoulutus kestää noin puoli tuntia ja sen jälkeen tehdään noin 5–15 minuutin testi, verkkokoulutuksen pituus vastaa 1/8 koulutuspäivää.

Verkkokoulutuksista käy todistukseksi palveluntarjoajalta ladattu kooste, josta ilmenee kurssien sisältö ja kesto.  

Jos olet epävarma, hyväksytäänkö koulutus, voit lukea lisää täältä.

Hyväksytäänkö jatkokoulutukset?

Jos osallistut tutkintoon tähtäävään jatkokoulutukseen (esimerkiksi tradenomin tutkinto, taloushallinnon erikoisammattitutkinnot tai KTM), jatkokoulutuksen voi lukea TNT-ylläpitokoulutukseksi. 

Myös muut pitkäkestoiset koulutusohjelmat voidaan lukea ylläpitokoulutukseksi, jos katsomme tutkinnon sisällön sopivaksi.

Jos olet epävarma, hyväksytäänkö koulutus, voit lukea lisää täältä.

Hyväksytäänkö yrityksen sisäiset koulutukset?

Yritysten omat sisäiset koulutukset voidaan lukea ylläpitokoulutukseksi, jos niiden sisältö vastaa TNT-ylläpitokoulutuksen vaatimuksia.

Huomaathan, että TNT-ylläpitoon soveltuu pääasiallisesti vain taloushallinnon asiantuntijoille suunniteltu koulutussisältö.

Jos olet epävarma, hyväksytäänkö koulutus, voit lukea lisää täältä.

Kuka saa järjestää TNT-ylläpitokoulutusta?

Koulutuksen järjestäjän tulee olla tunnettu ja koulutuksilla tulee olla riittävä laatutaso. Kouluttajien tulee olla aihealueen päteviä asiantuntijoita. 

Tili-instituuttisäätiö pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä koulutuksen tarjoajan tai kouluttajan koulutukset TNT-ylläpitoon sopivaksi.

Miten hoidan ylläpitokoulutuksen, jos minulla on useampi taloushallinnon pätevyys?

Samat koulutukset käyvät useamman taloushallinnon pätevyyden ylläpitoon, kunhan koulutukset tukevat osaamistasi ja nykyisissä työtehtävissä suoriutumistasi ja ovat osa henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaasi. Tällä hetkellä koulutusvaatimus on yhteensä 8 koulutuspäivää. Tähän 8 päivään sisältyvät molempien pätevyyksien ylläpitokoulutukset.

Vuodesta 2024 lähtien koulutusvaatimus on 6 koulutuspäivää pätevyyden ydinosaamisaloilta, kun ylläpidetään useampaa kuin yhtä pätevyyttä. Jos sinulla siis on 2 pätevyyttä, koulutusvaatimus on 12 päivää. Koulutusvaatimus on voimassa ensimmäisen kerran raportointikaudella 2023–2025.

Kuinka paljon TNT-pätevyyden ylläpito maksaa?

TNT-​pätevyyden ylläpidosta laskutetaan vuosittain 75 euroa (ei sisällä alvia). Ylläpitomaksu laskutetaan keväisin.