TNT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot TNT-tutkinnosta, sen suorittamisesta ja ylläpitämisestä.

Miten ylläpidän TNT-pätevyyttäni?

TNT-tutkinto edellyttää haltijaltaan jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. TNT-asiantuntijat raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan Tili-instituuttisäätiölle. 

TNT-pätevyyden ylläpitämiseksi sinun tulee käydä 3 vuoden aikana vähintään 8 ylläpitokoulutuspäivän verran laadukkaita koulutuksia. Yksi ylläpitokoulutuspäivä vastaa 6 tunnin aktiivista sisältöopetusta.

Koulutusta tulee olla vähintään kahdelta seuraavista ydinosaamisalueista:

  • Talousohjaus ja yritysneuvonta
  • Yritysrahoitus ja yrityksen arvon muodostuminen
  • Taloushallinnon prosessit ja automaatio
  • Yritysvastuu

Lisäksi koulutusta voi olla myös muilta alaan liittyviltä osaamisalueilta.

Erityisen syyn perusteella ylläpitokoulutuksen vaatimukset voidaan soveltuvin osin korvata TNT-asiantuntijan luotettavasti osoittaessa muutoin, että hänen osaamisensa on ajan tasalla.

Ylläpitovaatimusten täyttymisessä voidaan huomioida mahdolliset erityiset tilanteet kuten työttömyys, perhevapaa, opinto- ja/tai vuorotteluvapaa tai sairaus.

Tarkemmat ohjeet TNT-pätevyyden ylläpitoon vahvistetaan vuosittain, kun raportointi on ajankohtaista.