Ylläpitoraportoinnin opas

KLT-, PHT- ja TNT-asiantuntijoiden tulee raportoida 3 vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle työtehtävistään ja kouluttautumisestaan. Tästä oppaasta saat tärkeimmät ohjeet raportointiin.

Mistä tiedän, sopiiko koulutus pätevyyden ylläpitoon?

Taloushallintoliiton koulutukset

Taloushallintoliiton verkkokaupasta ostetuissa koulutuksissa lukee jokaisen tuotteen kohdalla, montako ylläpitokoulutuspäivää tai -tuntia kunkin pätevyyden haltija saa koulutuksen suorittamisesta:

Jos jotain pätevyyttä ei ole mainittu tiedoissa, koulutuksesta ei saa lainkaan kyseisen pätevyyden ylläpitokoulutuspäiviä.

Ydinosaamisalueella tarkoitetaan aiheeltaan pätevyyden ylläpidossa olennaista koulutusta, joita tulee olla ylläpitoraportilla vähintään 6 päivää.

Muulla osaamisalueella tarkoitetaan aiheeltaan pätevyyden ylläpidossa vähemmän olennaista koulutusta, joka on vapaaehtoista ja jota voi olla raportilla kaksi päivää. Muun osaamisalueen koulutuspäiviä voi olla myös enemmän, jos ydinosaamisalueiden koulutusta on raportilla kuusi päivää. Muun osaamisalueen koulutuksia ei tarvitse myöskään olla raportilla välttämättä lainkaan, jos raportilla on 8 päivää ydinosaamisalueen koulutuksia.


Entä muiden järjestäjien koulutukset?

Viime kädessä luotamme pätevyyden haltijan kykyyn arvioida itse, onko koulutus sopiva pätevyyden ylläpitoon. Tätä voi arvioida osaamisalueiden ja osaamistasojen perusteella.

Osaamisalueet

KLTPHTTNT
Ydinosaamisalueet
(vähintään 6 päivää
per raportti)
– Kirjanpito ja tilinpäätös
– Verotus ja yritysjuridiikka
– Sisäinen laskenta,
talousohjaus ja yritysneuvonta
– Yritysrahoitus
– Tilintarkastus
– Palkkahallinto
– Henkilöstöhallinto
– Työlainsäädäntö ja
muut alan säännökset
– Sisäinen laskenta,
talousohjaus ja yritysneuvonta
– Teknologia ja prosessit
– Yritysrahoitus
– Yritysvastuu
– Johtaminen ja kehittäminen
– Liiketoiminta
Muut osaamisalueet
(vapaaehtoista, enintään
2 päivää per raportti)
– Palkkahallinto
– Henkilöstöhallinto
– Työlainsäädäntö ja
muut alan säännökset
– Yritysvastuu
– Johtaminen ja kehittäminen
– Liiketoiminta
– Teknologia ja prosessit
– Asiakaspalvelu ja myyntityö
– Kirjanpito ja tilinpäätös
– Verotus ja yritysjuridiikka
– Sisäinen laskenta, talousohjaus
ja yritysneuvonta
– Yritysrahoitus
– Tilintarkastus
– Yritysvastuu
– Johtaminen ja kehittäminen
– Liiketoiminta
– Teknologia ja prosessit
– Asiakaspalvelu ja myyntityö

– Kirjanpito ja tilinpäätös
– Verotus ja yritysjuridiikka
– Tilintarkastus
– Palkkahallinto
– Henkilöstöhallinto
– Työlainsäädäntö ja
muut alan säännökset
– Asiakaspalvelu ja myyntityö

Osaamistasot

Taloushallintoliiton koulutuksilla on neljä eri osaamistasoa, joita sovelletaan raportoinnissa myös muiden järjestämiin koulutuksiin.

Osaamistasot:

  1. Perehtyjä
  2. Perusosaaja
  3. Ammattilainen
  4. Erityisosaamisen syventäjä

Ydinosaamisalueiden ylläpitokoulutuspäiviä saa koulutuksista, joiden osaamistaso on Ammattilainen tai Erityisosaamisen syventäjä.

Muiden osaamisalueiden ylläpitokoulutuspäiviä saa koulutuksista, joiden osaamistaso on Perusosaaja, Ammattilainen tai Erityisosaamisen syventäjä.