Ylläpitoraportoinnin opas

KLT-, PHT- ja TNT-asiantuntijoiden tulee raportoida 3 vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle työtehtävistään ja kouluttautumisestaan. Tästä oppaasta saat tärkeimmät ohjeet raportointiin.

Mistä tiedän, sopiiko koulutus pätevyden ylläpitoon?

Taloushallintoliiton koulutukset

Taloushallintoliiton verkkokaupasta ostetuissa koulutuksissa lukee jokaisen tuotteen kohdalla, montako ylläpitokoulutuspäivää tai -tuntia kunkin pätevyyden haltija saa koulutuksen suorittamisesta:

Jos jotain pätevyyttä ei ole mainittu tiedoissa, koulutuksesta ei saa lainkaan kyseisen pätevyyden ylläpitokoulutuspäiviä.

Ydinosaamisalueella tarkoitetaan aiheeltaan pätevyyden ylläpidossa olennaista koulutusta, joita tulee olla ylläpitoraportilla 6 päivää.

Muulla osaamisalueella tarkoitetaan aiheeltaan pätevyyden ylläpidossa vähemmän olennaista koulutusta, jota voi olla raportilla 2 päivää. Muun osaamisalueen koulutuspäiviä voi olla myös enemmän, jos ydinosaamisalueiden koulutusta on raportilla 6 päivää. Muun osaamisalueen koulutuksia ei tarvitse myöskään olla raportilla välttämättä lainkaan.


Entä muiden järjestäjien koulutukset?

Viime kädessä luotamme pätevyyden haltijan kykyyn arvioida itse, onko koulutus sopiva pätevyyden ylläpitoon. Tätä voi arvioida osaamisalueiden ja osaamistasojen perusteella.

Osaamisalueet

KLTPHT
Ydinosaamisalueet (vaaditaan 6 päivää per raportti)– Kirjanpito ja tilinpäätös
– Verotus ja yritysjuridiikka
– Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta
– Yritysrahoitus
– Tilintarkastus
– Palkkahallinto
– Henkilöstöhallinto
– Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset
Muut osaamisalueet (voi olla n. 2 päivää per raportti)– Palkkahallinto
– Henkilöstöhallinto
– Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset
– Prosessi, tekniikka ja automaatio
– Asiakaspalvelu ja myyntityö
– Kirjanpito ja tilinpäätös
– Verotus ja yritysjuridiikka
– Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta
– Yritysrahoitus
– Tilintarkastus
– Prosessit, tekniikka ja työvälineet
– Asiakaspalvelu ja myyntityö
TNT
Ydinosaamisalueet (vaaditaan 8 päivää per raportti)
Koulutusta tulee olla vähintään kolmelta (3) seuraavista
ydinosaamisalueista, kustakin vähintään yksi (1) päivä
– Sisäinen laskenta
– Yritysneuvonta
– Teknologia ja prosessit
– Yritysrahoitus
– Yritysvastuu
– Johtaminen ja kehittäminen
– Liiketoiminta

Osaamistasot

Taloushallintoliiton koulutuksilla on 4 eri osaamistasoa, joita voi soveltaa myös muiden järjestämiin koulutuksiin.

Osaamistasot:

  1. Perehtyjä
  2. Perusosaaja
  3. Ammattilainen
  4. Erityisosaamisen syventäjä

Ydinosaamisalueiden ylläpitokoulutuspäiviä saa koulutuksista, joiden osaamistaso on 3 tai 4.

Muiden osaamisalueiden ylläpitokoulutuspäiviä saa koulutuksista, joiden osaamistaso on 2, 3 tai 4.