Junior KLT -opas

Junior KLT on tasotesti taloushallinnon tehtäviin hakeutuvalle. 
Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot tasotestistä.

Junior KLT -opas

Junior KLT on maksuton tasotesti taloushallinnon tehtäviin hakeutuvalle. Junior KLT -tasotesti sopii esimerkiksi opintojensa loppusuoralla olevalle opiskelijalle, alan vaihtajalle tai työuraansa aloittelevalle.

Junior KLT pähkinänkuoressa:

  • Tili-instituuttisäätiön järjestämä Junior KLT -tasotesti mittaa osaamisen tasoa ja kykyä taloushallinnon tehtäviin
  • Vaatimustaso työelämälähtöinen ja soveltuu parhaiten valmistumisvaihetta lähestyville opiskelijoille tai juuri työelämään siirtyneille
  • Suosittelemme sinulle osallistumista tasotestiin, jos opintosi ovat pian valmiit tai jos olet valmistunut viimeisen vuoden sisällä.
  • Ei-virallinen sertifiointi tai pätevyys, vaan tasotesti, josta saa osallistumistodistuksen. Osallistuttasi voit lisätä ansioluetteloon ja someprofiileihin tiedon, että olet osallistunut Junior KLT -tasotestiin!
  • Junior KLT antaa eväitä ammattilaisuralle ja valmentaa esim. tulevaisuudessa suoritettavaan KLT-pätevyyteen
  • Valvottu ”etätentti”
  • Osallistuminen maksutonta
  • Tasotestin tulos ilmoitetaan henkilökohtaisesti jokaiselle osallistujalle, oppilaitos saa käyttöönsä yleisen raportin, jos osallistujia on kymmenen tai enemmän.

Junior KLT -tasotestiä esittelevä kalvosarja

Junior KLT -tasotestin tekeminen on osoitus taidosta, motivaatiosta ja innosta kehittyä taloushallinnon asiantuntijaksi!

Junior KLT:stä hyötyy moni

Opiskelija: Junior KLT -tasotestiin osallistumalla voit osoittaa tulevalle työnantajallesi, että sinulta löytyy valmiuksia kehittyä nykyaikaisen taloushallinnon osaajaksi. Tasotesti antaa sinulle varmuutta alan vaihtoon ja uuden työuran alkuun. Se on luonteva välietappi KLT-pätevyyden suorittamiseen.

Opettaja: Tasotesti on hyödyllinen mittari oppimisen tueksi ja mahdollisuus tutustuttaa opiskelija työelämän osaamistarpeisiin. Jos vähintään viisi opiskelijaa oppilaitoksestasi suorittaa tasotestin, saat käyttöösi raportin yleisistä tuloksista.

Työnantaja: Taloushallintoalan opiskelijan suorittama Junior KLT -tasotesti on hieno osoitus osaamisesta ja motivaatiosta alaa kohtaan. Kannattaa siis katsoa, löytyykö työnhakijan CV:stä tieto Junior KLT -tasotestin suorittamisesta!