Uutiset ja tiedotteet

Palkkahallinto ja Junior PHT kiinnostaa – ensimmäisessä tasotestissä huikea määrä osallistujia

Marraskuussa 2023 ensimmäistä kertaa järjestetty Junior PHT -tasotesti keräsi huimat 229 osallistujaa! Palkkahallinnon alalle tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Palkanlaskennan ja työlainsäädännön opetukseen on myös alettu panostamaan alan oppilaitoksissa.

Junior PHT on maksuton palkkahallinnon tasotesti, joka on suunnattu taloushallintoalan opiskelijoille ja uran alussa oleville ammattilaisille.

Tasotestissä on kysymyksiä työoikeuden, palkanlaskennan, ennakkoperinnän ja sosiaalivakuuttamisen aiheista. Kysymykset koskevat tilanteita, joihin palkkahallinnon asiantuntijat törmäävät päivittäin työssään.

Junior PHT 20.11.2023 osallistujat tutkinto

Taloushallinnon Junior KLT -tasotestiä on järjestetty vuodesta 2021 lähtien. Viime juonna järjestettiin Junior PHT -tasotesti ensimmäistä kertaa, ja sen suoritti jopa 229 osallistujaa.

”Olemme iloisia ensimmäisen tasotestin suosiosta! Toivottavasti seuraavaan Junior PHT -tasotestiin 25. huhtikuuta löytää myös mahdollisimman moni palkkahallinnon työurasta kiinnostunut”, toivoo Tili-instituuttisäätiön pätevyyskoordinaattori Taija Makkonen.

Tasotestin osallistujissa oli alan opiskelijoiden lisäksi myös runsaasti jo työelämään siirtyneitä palkanlaskijoita. Junior-tasotestit on suunnattu ensisijaisesti alan opiskelijoille ja aivan uransa alussa oleville talous- ja palkkahallinnon työntekijöille.

Palkkahallinto näkyy oppilaitosten koulutustarjonnassa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ensimmäiseen Junior PHT -tasotestiin osallistui monta taloushallinnon opiskelijaa. Palkkahallinto näkyy myös kurssitarjonnassa.

Heli Viinamäki
Heli Viinamäki

”Meillä on juuri päättymässä alkukevään Palkkahallinto ja raportointi -lähiopetuskurssi, joka antaa mielestäni hyvät eväät palkanlaskijan uran alkuun”, kertoo XAMK:in liiketalouden lehtori Heli Viinamäki.

Kurssilla tehdään palkkahallinnon harjoituksia, tutustutaan työlainsäädäntöön ja harjoitellaan käyttämään myös talous- ja palkkahallinnon ohjelmistoja, jotka ovat tärkeä osa nykyaikaista taloushallinnon työtä. Valikoimasta löytyy myös verkkokurssi palkkahallinnosta.

Myös ammattikorkeakoulu Haaga-Heliassa on aktivoiduttu palkkahallinnon opetuksessa.

”Meiltä löytyy palkanlaskennan perusteiden kurssi ja palkka-asiantuntijuuteen keskittyvä jatkokurssi. Siellä meillä on yhteistyökumppanina tilitoimisto, jolta saamme käsittelyyn tosielämän hankalampia caseja”, kertoo Haaga-Helian lehtori Ulrika Lindblad.

”Parin vuoden sisällä palkkahallinnon koulutukset ovat muuttuneet suositummiksi liiketalouden opiskelijoiden keskuudessa. Saimme nyt ensi kertaa tarpeeksi opiskelijoita jatkokurssille!”  hän iloitsee.

Palkkahallinto on asiantuntijuutta ja ihmisten kohtaamista

Ulrika Lindblad
Ulrika Lindblad

Palkkahallinnon ala on tärkeä ja vaativa asiantuntijatyö, jonka merkitys on noussut viime aikoina painokkaammin esiin muun muassa keskusteluissa Suomen huoltovarmuudesta. Palkanlaskenta ja palkanmaksu tunnistetaan kriittiseksi toiminnoksi yhteiskunnan pyörimisen kannalta.

Osaaville palkanlaskijoille on myös huutava tarve työmarkkinoilla. Palkanlaskijan, kuten kirjanpitäjänkin, työssä korostuu asiantuntijavastuu. Alaan liittyvä lainsäädäntö on tärkeä työkalu.

Lindblad näkee yhtenä syynä kiinnostuksen kasvulle sen, että ymmärrys lainsäädännön ja palkkahallinnon sisältöjen merkittävyydestä on kasvanut. ”Työoikeus on tärkeää tietoa ihan kaikille, esimerkiksi yritysten esimiehille. Oikeastaan jokaisen pitäisi tietää perusasiat palkkahallinnosta.”

Myös Viinamäen mielestä palkkahallinnossa on hyvä tiedostaa sitä määrittävät lainalaisuudet. ”On kuitenkin tärkeä muistaa, että vaikka palkkahallintoon kuuluu yksityiskohtaista pykälien tulkintaa, se on myös ihmisten kohtaamista”, hän sanoo.

”Yritän itse kursseilla nostaa palkkahallinnon töistä esiin niitä mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä caseja – ajankohtaiset esimerkit otetaan elävästä elämästä, esimerkiksi nyt viime aikoina liittyen työtaisteluihin”, kuvailee Viinamäki.

Osallistu Junior KLT ja Junior PHT -tasotesteihin 25. huhtikuuta 2024!

Seuraavat taloushallintoalan tasotestit järjestetään 25. huhtikuuta. Maksuton tasotesti on suunnattu alan opiskelijoille, alanvaihtajille ja muutaman vuoden taloushallinnon töitä tehneille.

Ilmoittaudu mukaan 10. huhtikuuta mennessä! Alla olevista oppaista löydät lisätietoa ja linkit ilmoittautumiseen.