Uutiset ja tiedotteet

Huoltovarmuuskeskukseen perustetaan taloushallinnon pooli

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ja Taloushallintoliitto ovat tehneet sopimuksen Huoltovarmuusorganisaatioon (HVO) perustettavasta Taloushallintoalan poolista.
Taloushallinto on yhteiskunnan kriittinen palvelu ja sen tehtäviin kuuluvat muun muassa yritysten palkanlaskennasta, laskutuksesta ja maksuliikenteestä sekä arvonlisäverojen tilityksistä huolehtiminen.

Pooli tuo siinä edustettuina oleville taloushallintoalan yrityksille, ohjelmistotaloille ja viranomaisille käytännön apua, turvaa ja toimintavarmuutta. Taloushallintoliiton toimitusjohtajan Jari Sepän mukaan alan varautumista vahvistetaan esimerkiksi tietoturva-, tietosuoja- ja kriisitilannevalmiuskoulutuksilla. Hyvin järjestetty tietoturva ja asianmukainen henkilötietojen käsittely ovat keskeisiä edellytyksiä alan kestävälle liiketoiminnalle.

”Yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta kriittisimpiä taloushallintoalan palveluja ovat yrityksille ja yhteisöille tarjottava palkkapalvelu, osto- ja myyntilaskujen käsittely sekä maksuliikenteen hoito. Tilitoimiston näkökulmasta tärkeintä on turvata asiakkaiden tiedot ja maksuliikenne sekä oman toiminnan jatkuvuus mahdollisessa kriisitilanteessa”, Seppä sanoo.

Uusi pooli laajentaa huoltovarmuuskriittisten yritysten verkostoa ja vahvistaa huoltovarmuutta. Taloushallintoalan poolin avulla koko toimiala pääsee kehittämään varautumistaan pitkäjänteisesti ja yhteistyössä HVO:n muiden poolien kanssa.

“Poolissa toteutetaan jatkuvuutta parantavia toimia ja niiden avulla voimme varmistaa, että taloushallintoala kykenee palvelemaan suomalaisia yrityksiä ja julkishallintoa myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Myös kyberhyökkäyksiltä toipumista ja tietoturvan parantamista kehitetään häiriötilanteiden keston lyhentämiseksi”, sanoo HVK:n johtava varautumisasiantuntija Tehi Palletvuori.

HVK:n yhteydessä toimii sektoreita ja pooleja, jotka ylläpitävät ja kehittävät huoltovarmuutta sekä jatkuvuudenhallintaa oman toimialansa yritysten ja organisaatioiden verkostossa. Sektorit sovittavat yhteen ja seuraavat poolien toimintaa HVK:n hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Sektorit arvioivat ja analysoivat oman alansa uhkia ja huoltovarmuuden kehityssuuntia sekä edistävät alan toimijoiden välistä yhteistyötä yhdessä poolien kanssa. Poolit vastaavat toimiala- ja toimipaikkakohtaisesta operatiivisesta varautumisesta ja niiden toimintaa suunnitellaan sekä toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Poolin valmiuspäällikkö vastaa Taloushallintoalan poolin käytännön toiminnasta sekä suunnittelee ja organisoi toimenpiteitä alan huoltovarmuuden kehittämiseksi. Taloushallintoalan poolin puheenjohtajana toimii Accountorin toimitusjohtaja Niklas Sonkin.

Lisätietoja:

Tehi Palletvuori, HVK:n johtava varautumisasiantuntija, tehi.palletvuori@nesa.fi p. 029 505 1032

Jari Seppä, Taloushallintoliiton toimitusjohtaja, jari.seppa@taloushallintoliitto.fi, p. 050 348 1064