Taloushallintoalan tietoturvan kehittämishanke

Taloushallintoliitto ja Huoltovarmuuskeskus tuottavat tietoturva-, tietosuoja- ja kriisivalmiuskoulutuksia koko taloushallintoalalle

Huoltovarmuuskeskus on myöntänyt rahoituksen hankkeelle, jossa kehitetään koko taloushallintoalan tietoturvaa, tietosuojaa ja varautumista erilaisiin kriisitilanteisiin. Hankkeessa luodaan koko taloushallintoalalle räätälöity kattava ja maksuton tietoturva- ja tietosuojakoulutuskokonaisuus. Hanke käynnistyi vuonna 2023 ja jatkuu vuoteen 2025. Tältä sivulta kohdasta Ajankohtaista tietoturvan kehittämishankkeessa löydät jatkossa hankkeen tiedotteet, dokumentit ja linkit koulutuksiin.

Hankkeen tausta

Tilitoimistojen ja muiden taloushallintopalveluja tarjoavien yritysten merkitys yhteiskunnan toimivuudelle sekä arjessa että erilaisten kriisien aikana on ymmärretty yhä selvemmin viime aikoina. Taloushallintoalan tuottamat palvelut kuten palkanlaskenta, yritysten laskujen käsittely sekä maksuliikenne ovat keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuutta.

Hyvin järjestetty tietoturva ja asianmukainen henkilötietojen käsittely ovat keskeisiä edellytyksiä tilitoimiston kestävälle liiketoiminnalle. Kyberrikollisuuteen ja erilaisiin kyberuhkiin on syytä varautua myös taloushallintoalalla.

Koulutukset ja työpajat

Hankkeen koulutuksissa huomioidaan erikseen talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat, IT-asiantuntijat sekä alan yritysten johto. Hankkeessa luotava koulutuskokonaisuus koostuu verkkokoulutuksista ja työpajoista. Lisäksi projektissa kehitetään tilitoimistoille ja muille taloushallintopalveluyrityksille räätälöity tietoturva-auditointimalli, jonka avulla tilitoimistot voivat kehittää kustannustehokkaasti toimintansa turvallisuutta asiakkaan liikesalaisuuksien ja henkilötietojen varmistamiseksi. 

Huoltovarmuuskeskuksen ja Taloushallintoliiton yhdessä laatima tietoturva- ja tietosuojakoulutus on maksuton taloushallintoalan toimijoille. Vuoteen 2025 asti ulottuva hanke rahoitetaan Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta

Tälle sivustolle kootaan kaikki projektin tiedotteet, dokumentit ja koulutukset.

Löydät koulutukset myös Taloushallintoliiton koulutussivuilta.

Ajankohtaista tietoturvan kehittämishankkeessa

Lisätietoja hankkeesta antavat: 

Taloushallintoliitossa 

Toimitusjohtaja Jari Seppä, jari.seppa@taloushallintoliitto.fi, 050 348 1064 

Valmiuspäällikkö Juuso Lehmuskoski, juuso.lehmuskoski@taloushallintoliitto.fi, 040 510 3790

Osaamispäällikkö Anne Åkerberg, anne.akerberg@taloushallintoliitto.fi, 040 770 8789 (tietoturvakoulutusten kokonaisuudet)

Huoltovarmuuskeskuksessa 

Johtava varautumisasiantuntija Tehi Palletvuori, tehi.palletvuori@nesa.fi, 029 505 1032