Uutiset ja tiedotteet

Taloushallinnon yrityksillä on mahdollisuus hakea tietoturvan kehittämisen tukea

Tietoturvan kehittämisen tuki

Kyberturvallisuuskeskus myöntää tietoturvan kehittämisen tukea suomalaisille yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Se jakaa myös kansallisesti rahoitustukea kyberturvallisuushankkeisiin. Taloushallintoala tarjoaa huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluita, joten tuet ovat myönnettävissä tilitoimistoille ja taloushallintoalan yrityksille. Lue tästä, mistä tuissa on kyse ja miten niitä voi hakea.

Tietoturvan kehittämisen tuki eli tietoturvaseteli

Tietoturvan kehittämisen tuki eli niin kutsuttu tietoturvaseteli on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille maksettavaa suoraa valtion tukea yrityksien tietoturvaa parantaviin toimiin. Tuen maksamiseen on kokonaisuudessaan varattu 6 miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu Suomeen rekisteröityneille yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille.

Millä edellytyksillä tietoturvan kehittämisen tukea myönnetään?

Tukea voidaan myöntää yritykselle, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Yritys on rekisteröitynyt Suomeen.
 • Yritys on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen ja kuuluu yhteiskunnan kannalta kriittiselle toimialalle (taloushallintoala kuuluu näihin toimialoihin).
 • Yrityksen tietoturvan parantamiseen tähtäävä toimenpide kohdistuu yrityksen Suomen toimintoihin.
 • Yrityksellä on ollut toimintaa vuonna 2021 päättyneellä tilikaudella.
 • Yritys ei ole aikaisemmin hakenut tai saanut tietoturvan kehittämisen tukea.
 • Yrityksellä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Yrityksellä ei ole verovelkoja tai veroveloista on Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma.

Voit lukea tarkemmin tuen määristä ja niiden hakemiseen liittyvistä edellytyksistä Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Miten tukea voi hakea?

Tukea haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta sähköisellä hakulomakkeella tai erikseen täytettävällä pdf-lomakkeella, joka allekirjoitetaan käsin tai sähköisesti ja toimitetaan Liikenne- ja viestintävirastolle sähköpostitse tai kirjepostina. Tarkemmat ohjeet hakemiseen löytyvät Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Mihin tukea voi käyttää?

Tukea voi käyttää yrityksen

 • tietoturvallisuuden kehittämistä tukevien välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien hankintaan
 • tietoturvallisuusosaamisen kehittämiseen koulutuksella
 • tietoturvallisuuden kehittämistä tukevaan tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoimintaan ja/tai
 • tietoturvallisuuden kehittämistä tukevan konsultointipalvelun hankintaan.

Tukea voi käyttää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja viimeistään 31. joulukuuta 2024. Tuen saajan on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys avustuksen käytöstä ja vaikutuksista yrityksen tietoturvaan viimeistään kuusi kuukautta tuella katettavien kustannusten syntymisen jälkeen.

Kansallinen rahoitustuki kyberturvahankkeisiin

Tietoturvasetelin lisäksi Kyberturvallisuuskeskukselta voi hakea kyberturvallisuuden parantamiseen hankkeisiin kansallista rahoitustukea, jota se myöntää Euroopan laajuisesti toimivan ECCC:n kansallisena koordinointikeskuksena.

Kyberturvallisuuskeskus on avannut haettavaksi rahoitustukea modernien tietoturvaratkaisujen ja -innovaatioiden käyttöönottoon. Rahoitustukea voivat hakea Suomeen rekisteröityneet mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Rahoitustukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Haku on auki vielä 1. maaliskuuta 2024 klo 16:15 asti.

Tukea myönnetään projekteihin, joilla kehitetään yrityksen omaa toimintaa ja valmiuksia suojautua tietoturvauhkilta sekä saavutetaan pidempiaikaisia vaikutuksia tietoturvallisuuden parantamiseksi yrityksessä. Osa yrityksissä tunnistetuista tietoturvaongelmista johtuu käytössä olevista vanhoista tekniikoista, jonka vuoksi tukea suunnataan modernien tietoturvaratkaisujen ja -innovaatioiden käyttöönottoon.

Rahoitustukea voidaan myöntää 2.1.–30.9.2024 välisenä aikana toteutettaville projekteille.

Taloushallintoala on määritelty huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluita tarjoavaksi alaksi.

Huoltovarmuuskeskus ja Taloushallintoliitto ovat ovat perustaneet Taloushallintoalan poolin, jonka tehtävänä on luoda taloushallintoalan yrityksille käytännön apua, turvaa ja toimintavarmuutta tietoturvaan ja huoltovarmuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää taloushallinnon tietoturvan kehittämishankkeesta täältä.