Uutiset ja tiedotteet

Taloushallintoliitto ja Huoltovarmuuskeskus kehittämään taloushallintoalan tietoturvaa, tietosuojaa ja kriisivalmiuksia 

Huoltovarmuuskeskus ja Taloushallintoliitto kehittävät yhdessä koko taloushallintoalalle suunnatun tietoturva-, tietosuoja- ja kriisitilannevalmiuskoulutuksen. Koulutuskokonaisuuden lisäksi laaditaan taloushallintopalvelualan yrityksille räätälöity tietoturva-auditointimalli. Huoltovarmuuskeskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuosille 2023–2025. Hankkeessa kehitetään alan tietoturvaa, tietosuojaa ja varautumista erilaisiin kriisitilanteisiin kuten tietoturvahyökkäyksiin ja kyberrikollisuuteen. 

Taloushallinto eli palkanlaskenta, yritysten maksuliikenne ja laskujen käsittely ovat keskeinen osa yhteiskunnan huoltovarmuutta. Hyvin järjestetty tietoturva ja asianmukainen henkilötietojen käsittely ovat keskeisiä edellytyksiä tilitoimistojen kestävälle liiketoiminnalle. 

Digitaalinen turvallisuus 2030

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maamme huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa varmistaa, että yhteiskunnalle kriittisimmät järjestelmät toimivat kaikissa tilanteissa. Digitaalinen turvallisuus 2030 -hanke on Huoltovarmuuskeskuksen laaja ohjelmakokonaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan.

”Nyt alkava yhteistyöhanke on osoitus siitä, että tilitoimistojen ja taloushallintopalvelujen merkitys yhteiskunnan toimivuudelle sekä arjessa että kriisien aikana on ymmärretty yhä selvemmin”, sanoo Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman

Hankkeen koulutuksissa huomioidaan erikseen talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat, IT-asiantuntijat sekä alan yritysten johto. Hankkeessa luotava koulutuskokonaisuus koostuu verkkokoulutuksista ja työpajoista. Lisäksi projektissa kehitetään tilitoimistoille ja muille taloushallintopalveluyrityksille räätälöity tietoturva-auditointimalli, jonka avulla tilitoimistot voivat kehittää kustannustehokkaasti toimintansa turvallisuutta asiakkaan liikesalaisuuksien ja henkilötietojen varmistamiseksi. 

Huoltovarmuuskeskuksen ja Taloushallintoliiton yhdessä laatima tietoturva- ja tietosuojakoulutus on maksuton taloushallintoalan toimijoille. Vuoteen 2025 asti ulottuva hanke rahoitetaan Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta. 

“Koulutuskokonaisuuden tarjouspyyntöjen jättämisaika päättyi vuoden 2024 tammikuussa. Saimme useita hyviä tarjouksia ja pyrimme valitsemaan koulutuskokonaisuuden toteuttajan helmi–maaliskuussa. Toivon, että pian tämän jälkeen pääsemme julkaisemaan ensimmäisiä koulutuksia”, Fredman sanoo.

Löydät hankkeen tiedotteet ja tiedot tulevista koulutuksista jatkossa hankkeen omalta sivulta Tietopankista. Löydät tulevaisuudessa koulutukset myös osana taloushallintoliiton koulutustarjontaa verkkokaupassamme.

Lisätietoja hankkeesta antavat: 

Taloushallintoliitossa 

Toimitusjohtaja Jari Seppä, jari.seppa@taloushallintoliitto.fi, 050 348 1064 

Johtava asiantuntija Janne Fredman, janne.fredman@taloushallintoliitto.fi, 050 597 0223 

Huoltovarmuuskeskuksessa 

Johtava varautumisasiantuntija Tehi Palletvuori, tehi.palletvuori@nesa.fi, 029 505 1032 

Lue lisää tietoturvasta ja tietosuojasta

Taloushallintoalan tietoturvan kehittämishanke
Huoltovarmuuskeskus on myöntänyt rahoituksen hankkeelle, jossa kehitetään koko taloushallintoalan tietoturvaa, tietosuojaa ja varautumista erilaisiin kriisitilanteisiin. Hankkeessa luodaan koko taloushallintoalalle räätälöity kattava ja maksuton tietoturva- ja tietosuojakoulutuskokonaisuus. Hanke käynnistyy vuonna 2023 ja jatkuu vuoteen 2025.
26.10.2021
Pienyrityksen tietoturvan muistilista
Pienissäkin yrityksissä tietoturvan perusasiat ovat tärkeässä roolissa, sillä niiden laiminlyönti voi aiheuttaa paitsi tietoturvariskin, myös liiketoimintariskin. Tässä koostettuna pienyrityksen tietoturvan muistilista.