TNT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot TNT-tutkinnosta, sen suorittamisesta ja ylläpitämisestä.

Miten haen suorittamaan TNT-pätevyyttä?

Haku vuoden 2023 TNT-​tutkintoon alkaa helmikuun puolenvälin jälkeen.
Tiedotamme tällä sivulla lisää haun aukeamisesta alkuvuodesta 2023.

Työkokemus

Kirjaa hakulomakkeeseen työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdat. Jos työsuhteesi jatkuu edelleen, kirjaa työsuhteen päättymisajankohdaksi hakemusajan päättymisaika eli 30.4.2023. Vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt työaika otetaan huomioon hakemuksen käsittelyssä.

Vain taloushallinnon työkokemus huomioidaan. Työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen.

TNT-pätevyyden suorittamiseen hyväksymisestä ilmoitetaan hakemuksen lähettäjälle sähköpostilla toukokuussa 2023.

Tutkintotodistukset

Tutkintotodistuksia ei liitetä hakemukseen, vaan niitä pyydetään tarvittaessa satunnaisotannalla myöhemmin.