PHT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot PHT-tentistä ja PHT-pätevyyden ylläpidosta.

Miten haen suorittamaan PHT-tutkintoa?

Haku vuoden 2023 PHT-tutkintoon alkaa helmikuun puolenvälin jälkeen.


Tiedotamme tällä sivulla lisää haun aukeamisesta alkuvuodesta 2023.

Tutkintotodistukset

Hakemukseen pitää liittää hakemuksessa mainittujen tutkintojen tutkintotodistukset. Liitä tutkintotodistukset hakemukseesi, vaikka olisit hakenut tutkintoon jo aiemmin.

Skannaa todistuksesi etukäteen tai ota niistä valokuvat, jotta voit liittää ne helposti hakemukseesi.

Jos et pysty liittämään kopiota todistuksestasi hakemukseen, lähetä se erikseen sähköpostilla osoitteeseen pht@taloushallintoliitto.fi. Laita sähköpostin otsikkoon etunimesi, sukunimesi ja tutkintotodistukset. Esimerkiksi ”Matti Meikäläinen – Tutkintotodistukset”.

Huomioithan, että hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon vain tutkinnot, joista olet lähettänyt todistuskopion.

Työkokemus

Kun täytät työkokemusosiota ja kirjaat hakulomakkeeseen työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdat, lomake laskee työajan automaattisesti.

Jos työsuhteesi jatkuu edelleen, kirjaa työsuhteen päättymisajankohdaksi hakemusajan päättymisaika. Vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt työaika otetaan huomioon hakemuksen käsittelyssä.

Vain taloushallinnon työkokemus huomioidaan. Työ- tai tutkintotodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen, vaan niitä pyydetään tarvittaessa satunnaisotannalla.

Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat vahvistusviestin ja kopion hakemuksestasi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan saaneesi vahvistusviestin, niin tiedät että hakemus on tullut perille.

Tutkintoon hyväksymisestä ilmoitetaan hakemuksen lähettäjälle sähköpostilla touko–kesäkuun aikana.