PHT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot PHT-tentistä ja PHT-pätevyyden ylläpidosta.

Miten valmistaudun PHT-tenttiin?

Tutustu ennen PHT-tenttiä ainakin tenttiaineistoon. Lisäksi voit valmistautua aiempien vuosien PHT-tenttejä lukemalla ja osallistumalla PHT-valmennukseen.

Säädös- ja ohjemuutokset on huomioitava 30.4.2023 asti.

Tentin kannalta oleelliset lait ja säädökset saa avattua sähköisen tenttialustan kautta tentin aikana. Muuta aineistoa ei saa käyttää tentin aikana.

PHT-tentin 2023 aineistoluettelo

Alma Talent Verkkokirjahylly, Päivittyvät hakuteokset

Palkkahallinto
Saarinen – Aholainen – Anttila – Korhonen – Peltomäki – Salo – Siitonen – Murto – Jääskeläinen – Kaskinen
Luvut 1–4, 6–9, 11, 13.1.–13.15, 13.17 ja 14 liitteet 1–4, 10 ja 12
Alma Talent

Ennakkoperintä
Laitinen – Peltomäki
Luvut 4–8 ja 11–13
Alma Talent

Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus
J. Hämäläinen
Vain luku 2.2.4 Henkilöstömenojen jaksottaminen

Kirjat

Palkkahallinnon säädökset 2023
Kondelin – Peltomäki
Kommentaariosuudet ja jäljempänä säädösluettelossa mainitut säädökset
Alma Talent

Työpaikan lakikirja 2023
Rusanen
Kommentaariosuudet ja jäljempänä säädösluettelossa mainitut säädökset
Edita

Verohallinnon ohjeet viimeistään 30.4.2023 tehtyine muutoksineen

 • Palkka ja työkorvaus verotuksessa (4.1.2019 annettu ohje dnro VH/3003/00.01.00/2018) 
 • Luontoisedut verotuksessa (20.12.2022 annettu ohje dnro VH/6005/00.01.00/2022) 
 • Henkilökuntaedut verotuksessa (27.1.2022 annettu ohje dnro VH/6520/00.01.00/2021) 
 • Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa (21.5.2021 annettu ohje dnro VH/1520/00.01.00/2021)
 • Erityisalalla työskentelevän matkakustannukset (15.12.2022 annettu ohje dnro VH/499/00.01.00/2022)
 • Ennakonpidätyksen toimittaminen (15.12.2022 annettu ohje dnro VH/5283/00.01.00/2022) 
 • Työstä välittömästi johtuvat kustannukset ennakkoperinnässä (23.8.2022 annettu ohje dnro VH/3956/00.01.00/2022)
 • Työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksu (13.12.2022 annettu ohje dnro VH/6302/00.01.00/2022) 
 • Sairausvakuutusmaksut kansainvälisissä työskentelytilanteissa (9.12.2022 annettu ohje VH/6037/00.01.00/2022)
 • Ulkomaantyöskentelystä saatua palkkaa koskeva kuuden kuukauden sääntö (16.1.2023 annettu ohje VH/5709/00.01.00/2022)
 • Ulkomailla työskentelyn verotus (16.1.2023 annettu ohje VH/5708/00.01.00/2022)
 • Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus (29.12.2022 annettu ohje VH/5995/00.01.00/2022)
 • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus sekä verosopimuksen mukainen asuminen – luonnolliset henkilöt (8.4.2022 annettu ohje VH/1059/00.01.00/2022)
 • Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotus (5.8.2022 annettu ohje dnro VH/3188/00.01.00/2022)

Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet viimeistään 30.4.2023 tehtyine muutoksineen

 • Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (1.12.2022 annettu ohje dnro VH/6168/00.01.00/2022) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät (17.12.2021 annettu ohje dnro VH/5633/05.00.00/2021) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus (1.12.2022 annettu ohje dnro VH/6169/00.01.00/2022) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot (2.12.2022 annettu ohje dnro VH/6177/00.01.00/2022) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset (13.12.2022 annettu ohje dnro VH/6175/00.01.00/2022) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot (16.12.2022 annettu ohje dnro VH/6183/00.01.00/2022) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet (3.1.2023 annettu ohje dnro VH/6182/00.01.00/2022)
 • Tietojen korjaaminen tulorekisterissä (16.12.2022 annettu ohje dnro VH/6171/00.01.00/2022) 

Säädökset

Työsuhde:

 • Työaikalaki 872/2019  
 • Työehtosopimuslaki 436/1946   
 • Työsopimuslaki 55/2001    
 • Vuosilomalaki 162/2005

Sosiaalivakuuttaminen:

 • Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 771/2016   
 • Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004, luvut 1, 7–15 ja 18
 • Työntekijän eläkelaki 395/2006, luvut 1–4 ja 10
 • Työtapaturma-​ ja ammattitautilaki 459/2015, luvut 1–3, 10, 14, 20 ja 21
 • Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa 16/2019
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:O 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 2, 3 ja 11–13 artiklat

Ennakkoperintä:

 • Ennakkoperintäasetus 1124/1996
 • Ennakkoperintälaki 1118/1996    
 • Laki oma-​aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016    
 • Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 627/1978    
 • Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018   
 • Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995  
 • Laki verotusmenettelystä 1558/1995    
 • Tuloverolaki 1535/1992   
 • Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 968/2022
 • Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 1078/2022
 • Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa 1596/2019
 • Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2023 910/2022
 • Verohallinnon päätös vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista 931/2022

Muut:

 • Ulosottokaari 705/2007 (3 luku 66 §; 4 luku 2 ja 45–68 §:t; 13 luku 1–3 §:t)

Tarjoukset kirjallisuudesta PHT-tenttiin valmistautuville

Olemme neuvotelleet huipputarjouksen kaikille PHT-​​tenttiin valmistautuville! Saat käyttöösi omat, henkilökohtaiset tunnukset sähköiseen PHT-kirjallisuus-hyllyyn:

 • 6 kuukauden käyttöoikeus: 288,20 € (sis. alv 10 %)
 • 12 kuukauden kestotilaus:  576,40 € (sis. alv 10 %)

Saat käyttöoikeuden kaikkiin Alma Talentin kustantamiin PHT-​​aineistoluettelon teoksiin.

Kuva Alma Talent PHT kirjallisuus

Varmista onnistumisesi PHT-tentissä.

Aiemmat tentit

Tili-instituuttisäätiö julkaisee vuosittain PHT-tenttijulkaisun, joka sisältää PHT-tentin tehtävät ja malliratkaisut. Vuoden 2022 tenttijulkaisu on ilmestynyt helmikuussa 2023. Sen ja edellisten vuosien tenttijulkaisujen hinta on 22 € (ei arvonlisäveroa).