PHT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot PHT-tentistä ja PHT-pätevyyden ylläpidosta.

Miten valmistaudun PHT-tenttiin?

Tutustu ennen PHT-tenttiä ainakin tenttiaineistoon. Lisäksi voit valmistautua aiempien vuosien PHT-tenttejä lukemalla ja osallistumalla PHT-valmennukseen.

PHT-tentin 2022 aineistoluettelo

Aineistoluettelossa mainittuihin teoksiin, säädöksiin ja verohallinnon ohjeisiin on perehdyttävä. Säädös- ja ohjemuutokset on huomioitava 30.4.2022 asti. Koronavirusepidemian aiheuttamia väliaikaisia lakimuutoksia ei huomioida PHT-tutkinnossa. Tenttiin voi valmistautua myös muun vastaavat tiedot sisältävän kirjallisuuden avulla.

Jokainen tenttijä saa tentin kannalta oleelliset lait ja säädökset saa avattua sähköisen tenttialustan kautta tentin aikana.

Alma Talent Päivittyvät hakuteokset

Palkkahallinto
Saarinen – Aholainen – Anttila – Korhonen – Peltomäki – Salo – Siitonen – Murto – Jääskeläinen
Luvut 1–4, 6–9, 11, 13.1.–13.15, 13.7 ja 14 liitteet 1–4, 10 ja 12
Alma Talent

Ennakkoperintä
Laitinen – Peltomäki
Luvut 4–8 ja 11–13
Alma Talent

Kirjat

Palkkahallinnon säädökset 2022
Kondelin – Peltomäki
Kommentaariosuudet ja jäljempänä säädösluettelossa mainitut säädökset
Alma Talent

Työpaikan lakikirja 2021
Rusanen
Kommentaariosuudet ja jäljempänä säädösluettelossa mainitut säädökset
Edita

Verohallinnon ohjeet viimeistään 30.4.2022 tehtyine muutoksineen

 • Palkka ja työkorvaus verotuksessa (4.1.2019 annettu ohje dnro VH/3003/00.01.00/2018) 
 • Luontoisedut verotuksessa (11.1.2022 annettu ohje dnro VH/74/00.01.00/2022) 
 • Henkilökuntaedut verotuksessa (26.8.2021 annettu ohje dnro VH/4215/00.01.00/2021) 
 • Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa (21.5.2021 annettu ohje dnro VH/1520/00.01.00/2021) 
 • Ennakonpidätyksen toimittaminen (20.12.2021 annettu ohje dnro VH/3107/00.01.00/2021) 
 • Työstä välittömästi johtuvat kustannukset ennakkoperinnässä (11.6.2019 annettu ohje dnro VH/708/00.01.00/2019)
 • Sairausvakuutusmaksu (10.12.2020 annettu ohje dnro VH/7622/00.01.00/2020) 
 • Sairausvakuutusmaksut kansainvälisissä työskentelytilanteissa (24.1.2022 annettu ohje VH/5197/00.01.00/2021)
 • Ulkomaantyöskentelystä saatua palkkaa koskeva kuuden kuukauden sääntö (11.2.2022 annettu ohje VH/5713/00.01.00/2021)
 • Ulkomailla työskentelyn verotus (11.2.2022 annettu ohje VH/5712/00.01.00/2021)
 • Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus (3.2.2022 annettu ohje VH/5572/00.01.00/2021)
 • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus sekä verosopimuksen mukainen asuminen – luonnolliset henkilöt (22.12.2020 annettu ohje VH/3187/00.01.00/2020)
 • Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotus (1.4.2020 annettu ohje dnro VH/107/00.01.00/2020)

Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet viimeistään 30.4.2022 tehtyine muutoksineen

 • Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (17.12.2021 annettu ohje dnro VH/5621/05.00.00/2021) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät (17.12.2021 annettu ohje dnro VH/5633/05.00.00/2021) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus (17.12.2021 annettu ohje dnro VH/5622/00.01.00/2021) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot (17.12.2021 annettu ohje dnro VH/5628/05.00.00/2021) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset (13.12.2021 annettu ohje dnro VH/5627/05.00.00/2021) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot (22.12.2021 annettu ohje dnro VH/5636/00.01.00/2021) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet (13.12.2021 annettu ohje dnro VH/5635/05.00.00/2021)
 • Tietojen korjaaminen tulorekisterissä (13.12.2021 annettu ohje dnro VH/5623/05.00.00/2021) 

Säädökset

Työsuhde:

 • Työaikalaki 872/2019  
 • Työehtosopimuslaki 436/1946   
 • Työsopimuslaki 55/2001    
 • Vuosilomalaki 162/2005

Sosiaalivakuuttaminen:

 • Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 771/2016   
 • Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004, luvut 1, 7–15 ja 18
 • Työntekijän eläkelaki 395/2006, luvut 1–4 ja 10
 • Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, luvut 1–3, 10, 14, 20 ja 21

Ennakkoperintä:

 • Ennakkoperintäasetus 1124/1996
 • Ennakkoperintälaki 1118/1996    
 • Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016    
 • Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 627/1978    
 • Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018   
 • Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995  
 • Laki verotusmenettelystä 1558/1995    
 • Tuloverolaki 1535/1992   
 • Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 1109/2021
 • Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 988/2019 siihen päätöksellä 1346/2019 tehtyine muutoksineen  
 • Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa 1596/2019
 • Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2022 1045/2021  
 • Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista 1021/2021 

Muut:

 • Ulosottokaari 705/2007 (3 luku 66 §; 4 luku 2 ja 45–68 §:t; 13 luku 1–3 §:t)

Tentin kannalta oleelliset lait ja säädökset saa avattua sähköisen tenttialustan kautta tentin aikana. Muuta aineistoa ei saa käyttää tentin aikana.

Tarjoukset kirjallisuudesta PHT-tenttiin valmentautuville

Olemme neuvotelleet huipputarjouksen kaikille PHT-​tenttiin valmentautuville! Saat käyttöösi omat, henkilökohtaiset tunnukset sähköisiin Alma Talent Päivittyvät hakuteokset-​pakettiin:

 • 6 kuukauden käyttöoikeus: 239,80 € (sis. alv 10 %)
 • 12 kuukauden kestotilaus:  479,60 € (sis. alv 10 %)

Saat käyttöoikeuden kaikkiin Alma Talentin kustantamiin PHT-​aineistoluettelon teoksiin. Lue lisää:

Aiemmat tentit

Tili-instituuttisäätiö julkaisee vuosittain PHT-tenttijulkaisun, joka sisältää PHT-tentin tehtävät ja malliratkaisut. Vuoden 2021 tenttijulkaisu on ilmestynyt joulukuussa 2022. Sen ja edellisten vuosien tenttijulkaisujen hinta on 22 € (ei arvonlisäveroa).