Taloushallintoliiton oppilaitoskumppanuus

Oppilaitos – hae kumppaniksi Taloushallintoliittoon

Kutsumme Taloushallintoliiton yhteistyökumppaneiksi tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta tai korkeakoulutusta järjestäviä oppilaitoksia (ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu, yliopisto). Oppilaitoksen yhteistyökumppanuus Taloushallintoliitossa on maksuton. Taloushallintoliiton hallitus hyväksyy uudet yhteistyökumppanit.

Yhteistyökumppanksi hyväksytyltä oppilaitokselta toivomme esimerkiksi:

  • aktiivista osallistumista liiton oppilaitosyhteistyötapaamisiin ja -työryhmiin
  • taloushallintoalan urapolkujen, työmahdollisuuksien ja osaamispolkujen esittelyä opiskelijoille
  • työelämälähtöistä yhteistyötä alan yritysten ja Taloushallintoliiton kanssa (esimerkiksi harjoittelupaikat, opinnäytetyöt, yritysesittelyt ja -vierailut)