Toimintaohjeita henkilötietojen tietoturvaloukkauksissa toimimiseen

Taloushallintoliitto on koonnut tähän ohjeeseen tiiviin tietopaketin ja toimintaohjeita henkilötietojen tietoturvaloukkausten varalle.

Taloushallintoliiton jäsenet käsittelevät laajamittaisesti tietosuoja-asetuksen tarkoittamia henkilötietoja tuottaessaan asiakkaille talous- ja palkkahallintopalveluita.

Sisältö avautuu Taloushallintoliiton jäsenille. Jos olet töissä jäsenyrityksessä kirjaudu sisään tai lue ohjeet

Kirjaudu sisään