Uutiset ja tiedotteet

Taloushallinnon huoltovarmuus – mistä lähdemme liikkeelle?

lukko kyberturvallisuus

Vuoden 2023 lopussa perustettu Huoltovarmuusorganisaation Taloushallinnon pooli kartoittaa ja kehittää taloushallintoalan huoltovarmuutta ja kykyä varautua kriisitilanteisiin. Valmiuspäällikkö ja poolisihteeri Juuso Lehmuskoski avaa kirjoituksessaan poolin käynnistyneen toiminnan lähtökohtia. Hän toivoo, että kaikki alan toimijat osallistuvat yhteisen huoltovarmuuden parantamiseen.

Taloushallintoalan asema yhteiskunnassa muuttui pysyvästi loppuvuodesta 2023, kun Huoltovarmuusorganisaatioon perustettiin Taloushallintoalan pooli. Huoltovarmuuskriittisten alojen odotetaan suoriutuvan erikseen määritellyistä tehtävistään, vaikka ympäröivä yhteiskunta olisi poikkeustilassa.

Taloushallintoala tunnistettiin yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiseksi toiminnoksi, jonka häiriintyessä yhteinen turvallisuutemme ja yhteiskunnallinen vakaus kärsivät. Alana meidän on tarkasteltava itseämme uudessa valossa: Ovatko prosessimme riittävän vahvoja kestämään ulkoista, pahantahtoista vaikuttamista? Olemmeko suojautuneet riittävästi kyberhyökkäyksien varalta? Olemmeko suunnitelleet oman toimintamme jatkuvuutta erilaisten kriisien varalle?

Kliseisen, mutta totuudenmukaisen sanonnan mukaisesti alamme on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Aloitin helmikuun alussa Taloushallintoliitossa valmiuspäällikkönä ja Huoltovarmuusorganisaation taloushallintoalan poolisihteerinä. Uuden poolin käynnistäminen on tehtävä, joka haastaa tekijänsä, mutta onneksi emme lähde täysin tyhjästä. Monet teistä alan toimijoista olette erikseen ja osin toisistanne tietämättä jo harjoitelleet ja edistäneet asioita, jotka parantavat varautumista erilaisiin kriisitilanteisiin.

Omassa työssäni on keskiössä tekemisen yhteensovittaminen eri toimijoiden välillä sekä sen varmistaminen, että koko ala kulkee yhtenäisesti kohti kestävämpää ja varmempaa toimintaympäristöä. Keskeinen tavoite valmiuspäällikön työssä on kasvattaa tietoisuutta ja ymmärrystä jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen teemoista, mutta ennen kaikkea yhdessä alan toimijoiden kanssa huolehtia parhaiden käytänteiden leviämisestä ja toimeenpanosta. Kliseisen, mutta totuudenmukaisen sanonnan mukaisesti alamme on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Toteutamme loppukeväästä kyselyn taloushallintoalan huoltovarmuuden tilasta

Varautumiseen ja ennakointiin liittyy paljon asioita, joita joudumme päättelemään tai jopa joskus pahimmillaan arvaamaan. Yhdysvaltojen entistä puolustusministeriä Donald Rumsfeldiä vapaasti mukaillen: ”Tiedämme mitä tiedämme ja tiedämme mitä emme vielä tiedä, mutta mikä pahinta, emme tiedä mitä kaikkea emme vielä tiedä.”

Kuten jokainen taloushallinnon parissa työskentelevä tietää, vain faktojen ja todellisen tiedon pohjalta on mahdollista tehdä kestäviä ja oikeita ratkaisuja. Tästä syystä Taloushallintoalan poolin toiminnan alkuvaiheessa tulemme kartoittamaan ja analysoimaan alan jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen nykytilaa laajalla tutkimuksella.

Tutkimus läpileikkaa koko taloushallintoalan ja huomioi toimijoiden erilaiset lähtökohdat ja resurssit. Kun tiedämme faktapohjaisesti alamme todellisen nykytilan, voimme alkaa kehittämään parempaa varautumista ja jatkuvuudenhallintaa koko alalle.

Loppukeväällä 2024 tulemme lähestymään teitä taloushallintoalan toimijoita kyselyllä. Jokainen vastauksenne on arvokas ja vahvistaa tilannekuvaa, joten toivon mitä hartaimmin, että mahdollisimman moni teistä käyttäisi hetken vastatakseen tulevaan kyselyyn. Huoltovarmuuskeskus ja Suomen Taloushallintoliitto toteuttavat kyselyn yhteistyössä.

Lisätietoja taloushallintoalan tietoturvan kehittämishankkeesta löydät täältä.