Uutiset ja tiedotteet

Kiristynyt linja näkyi syksyn 2023 tilitoimistotarkastuksissa

Peräti 74 prosenttia eli yhteensä 62 yritystä tarkastetuista tilitoimistoista sai vähintään yhden huomautuksen Taloushallintoliiton auktorisoiduille tilitoimistoille tehdyissä syksyn 2023 tilitoimistotarkastuksissa. Huomautusten määrä on suurempi kuin koskaan tilitoimistotarkastusten aikana.

Tilitoimistot eivät kuitenkaan ole huonommassa kunnossa kuin aiemmin. Huomautettujen toimistojen aiempaa suurempi määrä johtuu siitä, että auktorisointivalvontaa on kiristetty.

”Itse asiassa Taloushallintoliiton auktorisoidut jäsentilitoimistot ovat nyt paremmassa kunnossa kuin koskaan. Kun tilitoimisto saa huomautuksen, hänen on laitettava asia kuntoon. Viime vuosina auktorisoidut tilitoimistot ovat auktorisointivalvonnan myötä laittaneet satoja asioita kuntoon,” sanoo jäsenpalvelujen ja pätevyyksien johtaja Ari Lahdenkauppi.

Tietoturva, rahanpesu ja sopimukset

Auktorisointi on laadun tae

Auktorisoitu jäsen on Taloushallintoliiton tarkastama ja vakavarainen taloushallintoalan palveluyritys, joka liiton todentamana noudattaa taloushallintoalan hyvää tapaa ja toimialastandardi TAL-STA:a.

Jäsenet ovat käyneet läpi toimintamenetelmien tarkastuksen sekä tietoturvan, tietosuojan ja rahanpesulain vaatimusten tarkastuksen, joka sisältää useita kymmeniä ehdottomia tarkastuspisteitä.

Lue lisää ja erotu eduksesi!

Vuoden 2023 tilitoimistotarkastuksissa eniten huomautuksia (39 kappaletta) annettiin tietoturvaan liittyvistä kysymyksistä. Nämä kysymykset liittyivät tyypillisesti sähköpostin tai taloushallinnon ohjelmistojen kirjautumisen monimenetelmäiseen todentamiseen, tietokoneiden ja matkapuhelimien suojaukseen sekä aineistojen luovutuksiin.

Toiseksi eniten huomautuksia (29 kappaletta) annettiin rahanpesulain velvoitteiden noudattamisesta. Nämä puutteet liittyivät tyypillisesti riskiarvion laatimiseen, asiakkaiden tunnistamiseen ja tunnistamisen todentamiseen, henkilökunnan kouluttamiseen, kirjallisiin toimintaohjeisiin tilitoimistossa sekä viime syksynä uutena asiana pakotteiden ja jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseen.

Kolmanneksi eniten huomautuksia (23 kappaletta) annettiin puutuvista kirjallisista sopimuksista toimeksiantojen hoitamiseksi ja henkilötietojen käsittelemiseksi. Neljäs merkittävä huomautusten luokka oli tietosuoja, jossa puutteet tyypillisesti liittyivät sopimuksiin ja tietosuojaselosteeseen.

Myös suosituksia

Huomautusten lisäksi tilitoimistotarkastuksissa annettiin useita satoja suosituksia eri aiheista. Suositukset poikkeavat huomautuksista siinä, että niitä ei ole pakko laittaa kuntoon. Ne ovat vaan suosituksia, joita tilitoimistotarkastaja suosittelee toteutettavan.

Vaikka tarkastusten linja on kiristynyt ja huomautuksia sai ennätysmäärä tilitoimistoja, on tarkastuksista saatu palaute edelleen erinomaisella tasolla. Auktorisoidut tilitoimistot pitävät yleisesti siitä, että heitä käydään ohjeistamassa tekemään tarvittavat kehittämistoimet. Tilitoimistotarkastusten kokonaisarvosana oli 4,53, asteikolla 1–5.

Palautetta tarkastuksista antoi 46 prosenttia tarkastetuista. Palautteissa korostuivat seuraavat asiat:

  • Tarkastus oli erittäin hyödyllinen koko toimistollemme.
  • Olemme erittäin tyytyväisiä tarkastuspäivän antiin.
  • Tarkastuksia voisi puolestani olla useamminkin ja näistä saatiin paljon kehityskohteita toimintamme parantamiseksi.
  • Oli todella antoisa päivä.
  • Kokenut hyvä tarkastaja, miellyttävä käytös. Innostunut ja kiinnostunut toimialasta.
  • Hyvä ja antoisa päivä, kiitos.

Yhteenvetona tilitoimistotarkastuksien perusteella voidaan todeta, että auktorisointivalvonta toimii ja tuottaa tulosta. Auktorisoidut tilitoimistot ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa tukeen tarkastusten yhteydessä.