Junior KLT -opas

Junior KLT on tasotesti taloushallinnon tehtäviin hakeutuvalle. 
Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot tasotestistä.

Millainen tasotesti on?

Testi tehdään etänä omalla tietokoneella eli voit suorittaa sen haluamassasi paikassa, esimerkiksi kotona tai oppilaitoksen tiloissa. Tärkeää:

  • Sähköinen tenttialusta on asennettava tietokoneelle hyvissä ajoin ennen tasotestiä.
  • Testin kesto on yksi tunti (60 min).
  • Testissä on yhteensä 22–30 monivalintatehtävää.
  • Kussakin tehtävässä neljä (4) vaihtoehtoa, joista yksi (1) on oikein.
  • Oikeasta vastauksesta saa 1–2 pistettä, vääristä ei tule miinuspisteitä.
  • Testin tulos on testissä saavutettu pistemäärä, esim. 22/30. Tasotestissä ei ole pisterajoja läpäisylle, vaan kaikki tulokset ovat hyväksyttyjä.

Millaisia kysymyksiä tasotestissä on?

Esimerkki 1

Yritys ostaa liikekäyttöön pakettiauton. Auton hinta on 100 000 + 24 000 (alv) eli yhteensä 124 000 euroa. Autosta maksetaan käsirahaa 37 200 euroa ja loput kaupasta maksetaan myöhemmin osamaksulla. Yritys haluaa tehdä normaalin 25 %:n poiston autosta vuonna 2020. Mikä on poiston määrä?

a. 7 500 €

b. 9 300 €

c. 25 000 € – Oikea vastaus

d. 31 000 €

Esimerkki 2

Mikä väitteistä on väärin?

a. Palveluyrityksen tulee antaa huomautuksia asiakkaalle tämän toimittaman virheellisen aineiston sisällöstä siten, että hän ymmärtää tehneensä väärin ja lupaa ettei vastaava enää toistu. – Oikea vastaus

b. Palveluyrityksen tulee selkeästi ja todennettavasti ohjeistaa asiakasta huolehtimaan siitä, että palveluyrityksen käytettävissä ovat aina ajantasaiset asiakkaan perustiedot.

c. Palveluyrityksen on suositeltavaa ohjata asiakasta toimimaan oman taloushallintonsa hoitamisessa tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

d. Palveluyrityksen tulee tiedottaa asiakkailleen olennaisista taloushallinnon lainsäädäntömuutoksista tarpeen mukaan.

Esimerkki 3

Jos junamatka tapahtuu kotimaassa, mikä on junalipun arvonlisäverokanta?

a. 0 %

b. 10 % – Oikea vastaus

c. 14 %

d. 24 %