Junior KLT -opas

Junior KLT on tasotesti taloushallinnon tehtäviin hakeutuvalle. 
Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot tasotestistä.

Mitä Junior KLT -tasotestissä pitää osata?

Junior KLT -tasotesti sisältää kysymyksiä kirjanpidon, verotuksen ja yritysjuridiikan aiheista. Kysymykset liittyvät tyypillisiin taloushallinnon työtehtävissä vastaan tuleviin tilanteisiin.

Suosittelemme valmistautumaan testiin perehtymällä alla mainittuihin taloushallintoalalla sovellettaviin lakeihin, ohjeistuksiin ja muihin materiaaleihin. Tätä aineistoa saa käyttää apuna myös itse tasotestin aikana. Vastauksia kysymyksiin ei välttämättä löydy suoraan aineistosta, vaan tehtävät mittaavat myös perehtyneisyyttä aihealueisiin ja kykyä soveltaa tietoa erilaisissa taloushallinnon työtehtävissä.

Lisäksi voit käyttää apuna niitä Kirjanpitolautakunnan ratkaisuja, jotka on lisätty tasotestin sähköiselle alustalle.