Ylläpitoraportoinnin opas

KLT-, PHT- ja TNT-asiantuntijoiden tulee raportoida 3 vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle työtehtävistään ja kouluttautumisestaan. Tästä oppaasta saat tärkeimmät ohjeet raportointiin.

Minulla on useampi kuin yksi pätevyys. Miten se vaikuttaa raportointiini?

Jos sinulla on useampi kuin yksi pätevyys, pätevyyksiesi raportointikaudet yhdenmukaistetaan niin, että ne osuvat samalle kolmen vuoden raportointikaudelle. Pätevyysraportit kuitenkin lähetetään erikseen. Jos olet esimerkiksi sekä KLT-asiantuntija että TNT-asiantuntija ja voimassaoleva raportointikautesi on 1.1.2024–31.12.2026, lähetät sekä KLT-raportin että TNT-raportin vuoden 2026 lopussa.

Useampi pätevyys vaikuttaa myös ylläpitokoulutuksesi määrään ja merkintöihin.

Koulutusvaatimus on kuusi ydinosaamisalueen koulutuspäivää

Normaali pätevyyden koulutusvaatimus on kahdeksan (8) koulutuspäivää, joista kuusi (6) tulee olla pätevyyden ydinosaamisalueelta ja kaksi (2) voi olla muulta osaamisalueelta. Lisää tietoa osaamisalueista saat täältä: Mitä tarkoittavat koulutuksen osaamisalue ja osaamistaso?

Jos sinulla on useampi pätevyys, koulutusvaatimus on kuusi (6) koulutuspäivää ydinosaamisalueelta per pätevyys. Muun osaamisalueen koulutuksia ei siis oteta huomioon koulutusvaatimuksessa, vaikka ne näkyvät pätevyysraportilla.

Päätös useamman pätevyyden koulutusvaatimuksesta koskee raportointikautta 2023–2025 ja siitä eteenpäin.

Pätevyysraportoinnin koulutuslaskuri ottaa huomioon tuplapätevyytesi ja laskee koulutusvaatimuksesi sen mukaan.

Koulutuslaskuri useampi pätevyys

Useamman pätevyyden koulutusvaatimus ennen raportointikautta 2023–2025

Jos raportointikautesi on vuodet 2021–2023 tai 2022–2024, kohdallasi on voimassa vielä vanha koulutusvaatimus.

Sekä KLT- että PHT-pätevyyden ylläpitämiseen vaaditaan yhteensä kahdeksan (8) koulutuspäivää. Koulutukset voivat jakaantua vapaasti eri ydinosaamisalueisiin (esim. 4 päivää KLT-koulutusta ja 4 päivää PHT-koulutusta), kunhan molempia löytyy raportilta.

Koulutuslaskuri laskee pätevyysraportilla sekä KLT-ylläpitokoulutuksen että PHT-ylläpitokoulutuksen ydinosaamisalueen koulutukseksi. Sinun tulee kuitenkin lähettää KLT- ja PHT-pätevyysraportit erikseen.

Jos laskurin näkymässä on jotain epäselvää, voit laittaa meille viestiä osoitteeseen asiakaspalvelu@taloushallintoliitto.fi. Voit myös lähettää raportin, vaikka laskuri ei näyttäisi koulutuspäiviä täysin oikein kohdallasi – raportointi menee manuaalikäsittelyymme, ja olemme yhteydessä, jos raportointi kaipaa täydennystä tai lisätietoja.

Jos koulutus on useamman pätevyyden ydinosaamisalueella, valitse mille raportille koulutus liitetään

Jos sinulla on useampi pätevyys ja käymäsi koulutus on useamman pätevyyden ydinosaamisalueella, sinun tulee valita, mille pätevyysraportille haluat liittää koulutuksen. Jos olet esimerkiksi käynyt yritysrahoituksen koulutuksen ja sinulla on sekä KLT- että TNT-pätevyys, kyseinen koulutus tulee liittää jommallekummalle pätevyysraporteista.

Lisätietoa tästä saat kohdasta: Miten valitsen, mille pätevyysraportille koulutukseni liitetään?