Osaamisen kehittäminen lähtee henkilöstön omista vahvuuksista

Pohjanmaan Ekonomitoimistossa henkilöstön osaamisen kehittäminen nähdään kilpailuvalttina niin asiakkaiden suuntaan kuin rekrytoinnissa. Erityisesti on tullut kiitosta yrityksen tarjoamista talousjohtaja- ja talouskonsulttipalveluista, joihin yrityksessä on koulutettu omaa väkeä. Artikkelissa esittelemme kaksi urapolkua, kirjanpitopäällikkö Marja-Liisa Kankaanpään ja kirjanpitäjä ja tiiminvetäjä Sanna-Maria Lahden.

Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy on panostanut toiminnassaan talousjohtaja-, talouspäällikkö-, talouskonsultointi- ja neuvontapalveluihin. Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Anu Tieaho kertoo, että yksi menestystekijöistä on ollut ihmislähtöisyys.

– Olemme halunneet luoda tästä yrityksestä meidän kaikkien unelmatyöpaikan. Eväät siihen löytyvät jokaisesta yksilöstä. Työssä viihtymisen tärkein resepti on antaa ihmisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja tehdä töitä, joissa he saavat hyödyntää omia vahvuuksiaan. Kirjanpitäjän työn muodonmuutos, sähköisten järjestelmien, kasvavan automaation ja alalle vyöryvän robotiikan myötä avautuu mahdollisuus kehittää omaa toimenkuvaa itselle mielenkiintoiseen suuntaan. Sitä kautta työ saa uudenlaisia sisältöjä ja tekeminen uutta innostusta.

– Meillä tähän muutokseen on lähdetty kuunnellen tarkasti jokaista henkilöä itseään. Albert Einsteinin sanoin: Jos yrität opettaa kalaa kiipeämään puuhun, se elää koko ikänsä kuvitellen olevansa epäonnistuja.

Mahdollisia urapolkuja on rakennettu erilaisten ihmisten vahvuuksia vastaamaan: mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen löytyy esimiestehtävistä, järjestelmien pääkäyttäjien tehtävistä, asiantuntijatehtävistä lainsäädännön puolelta, asiakkaiden kouluttamisesta ja vastaavista. Kaikkein eniten kiinnostusta herättänyt urapolku on lukujen hyödyntäminen liiketoiminnan johtamisen välineenä ja tukena: yhdessä asiakkaan kanssa talouspäällikkönä, konsulttina tai neuvonantajana.

– Tämä on herättänyt kovasti kiinnostusta sekä talon sisällä että rekrytoitaessa talon ulkopuolelta. Talouspäällikön urapolun rakentaminen on vaikuttanut todella positiivisesti työnantajabrändiimme ja tuonut alan huipputekijöitä kolkuttamaan ovellemme, Tieaho kertoo.

Seuraavana on kerrottu parin ekonomitoimistolaisen tarina.

Marja-Liisan polku

Pohjanmaan Ekonomitoimiston kirjanpitopäällikkö Marja-Liisa Kankaanpää on kokenut konsultti ja neuvonantaja. Yli 20 vuoden kokemus tilitoimistosta ja sadoista asiakasyrityksistä on tuonut Marja-Liisan työpöydälle satoja erilaisia erityiskysymyksiä, kimurantteja yritysjärjestelyitä, verotuksellisia solmuja. Silti ei päivääkään mene, etteikö työpöydältä löytyisi vielä uutta tapausta jollaista ei aikaisemmin vastaan ole tullut. Siinä piileekin talouskonsultin työn suola: ongelma ja sen ratkaisu.

Marja-Liisa Kankaanpää aloitti Pohjanmaan Ekonomitoimistossa vuonna 1996 kirjanpitäjänä.  Hyvän pohjan talouskonsultin uralle antoivat perusopinnot sekä vasta suoritettu talouspäällikön tutkinto. Omana vahvuutenaan hän pitää myös aikaisempaa kokemusta yrityksissä. Toisaalta konsultoiva tilitoimisto pystyi tarjoamaan taloushallinnon omaksi jutukseen kokevalle monipuolisia mahdollisuuksia kehittyä ja oppia tekemisen kautta: aina haastavammissa toimeksiannoissa, joissa tarvittiin kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja ymmärtää lukujen ja yrityksen toiminnan välisiä syy-seuraus-suhteita. Marja-Liisan polku onkin ollut jatkuvan oppimisen polku.

– Tämä kehittymisen polku kyllä vei mukanaan. Se, että pystyy auttamaan yrittäjää hänen haasteissaan tai ongelman ratkaisuissa, on ollut kaikkein paras palkinto, Kankaanpää kertoo.

Marja-Liisa suoritti KLT-tutkinnon vuonna 2001. Sen jälkeen hän jatkoi kirjanpitopäällikön tehtävissä. Marja-Liisan mielestä yhdeksi suurimmista haasteista monelle kirjanpitäjälle polulla konsultiksi voi muodostua rohkeus asiakastyöhön.

– Rohkeasti tekemällä kokemuksen myötä syntyvä itsevarmuus antaa kyllä kanttia ottaa kantaa asiakasyrityksen asioihin. Tärkeää on tietysti myös jatkuvasti ylläpitää omaa osaamistaan ja kehittää sitä suunnitelmallisesti eteenpäin.

Marja-Liisa on näissä merkeissä suorittanut myös JET-johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä HHJ – hyväksytyn hallituksen jäsenen tutkinnon.

– Jatkuva oppiminen ei lopu koskaan ja tällä alalla sitä voi harjoittaa mielin määrin, jos vain itsellä on intoa. Perhe on kieltämättä välillä ollut ihmeissään siitä, miten kirjanpito ja verolait voivatkin olla noin innostavia, Kankaanpää naurahtaa.

Sanna-Marian polku

Sanna-Maria Lahti on työskennellyt Pohjanmaan Ekonomitoimistolla reilun viisi vuotta. Tällä hetkellä hän toimii kirjanpitäjänä ja tiiminvetäjänä sekä aloittelee talouspäällikköpalveluiden parissa työskentelyä.

– Sanna-Maria kirjoitti asiakkaiden tulosraporttisähköposteihin pitkiä, syvällisiä analyyseja ja teki toimenpide-ehdotuksia. Hänellä on luontainen kyky ja halu analysoida lukuja, nähdä niiden taakse ja aito halu vaikuttaa siihen, miten asiakkaalla menee. Tätä asiakas arvostaa aivan valtavasti – kiinnostusta asiakkaan liiketoimintaan ja halua aidosti olla mukana talouden haasteiden taklaamisessa. Sanna-Mariassa oli selkeästi talouspäällikköainesta, yrittäjä Anu Tieaho kertoo.

– Ympärilläni on ollut aina paljon eri toimialojen yrittäjiä. Ajan myötä on herännyt ajatus, että olisi hienoa olla mukana kehittämässä yritysten toimintaa ja toimia asiantuntijatehtävissä neuvonantajana. Etelä-Pohjanmaa on yrittäjähenkistä aluetta ja pk-yrityksiä on paljon. Niillä on merkittävä rooli alueen työllistäjinä. Minulle on tärkeää päästä työni kautta vaikuttamaan myös tällaisiin asioihin. Omia esikuviani ovat taloushallinnon ammattilaiset, jotka ovat neuvoneet yrityksiä ohi pahimpien karikkojen tai olleet apuna, kun laiva meinaa olla uppoamassa. Tällaisia tilanteita tulee vastaan erityisesti talouden laskusuhdanteissa, Sanna-Maria Lahti kertoo.

Sanna-Maria on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri vuosimallia 2012. Hän suoritti KLT-tutkinnon syksyllä 2018.

– Aiemmat opintoni laskentatoimen, rahoituksen, tilitarkastuksen ja talousoikeuden alueilta ovat antaneet hyvän pohjan asiantuntijatyölle taloushallinnon parissa. Suorittamaani KLT-tutkintoon valmentava opiskelu on tuonut lisää osaamista käytännön työhön ja varsinkin työssä harvemmin vastaan tulevien kysymysten ratkaisemiseen.

Kirjanpitäjien konsultoiva työote on tilitoimistoalalla menestymisen edellytys. Yrityksillä on mahdollisuus saada tietoa ja neuvoa monista eri lähteistä, mutta monesti kirjanpitäjä on se henkilö, joka on parhaiten kartalla, mikä yrityksen taloudellinen tilanne on kuukausitasolla tai ihan päivätasolla. Yrittäjä saa keskittyä oman osaamisensa hyödyntämiseen, kun joku muu huolehtii talousasioista. Tilitoimistomaailmassa osaaminen kehittyy työkokemuksen myötä monipuoliseksi, koska kirjanpitäjät työskentelevät monien eri toimialojen yritysten parissa.

– Talouspäällikköpalvelut ovat luonnollinen jatkumo kirjanpitäjän uralleni ja olen innostunut uudesta roolistani. Saan tehdä töitä edelleen monien eri toimialojen yritysten parissa, mikä on minulle työni suola. Minulla on ollut läpi elämän monipuolisesti erilaisia harrastuksia ja niiden parissa on tullut näkemystä siitä, millainen on hyvä opettaja tai valmentaja. Tällaiset taidot korostuvat myös talouspäällikköpalveluissa, kun tarkoituksena on olla yrittäjän tsemppari aallonpohjassa ja myös hyvinä aikoina huolehtia, että kasvu on kannattavaa, Sanna-Maria Lahti summaa.

Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy

  • Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy on Etelä-Pohjanmaalla toimiva tilitoimistoketju.
  • Toimipisteet sijaitsevat Seinäjoella, Kurikassa, Lapualla ja Alavudella. Asiakkaita on joka puolelta Suomea.
  • Liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa
  • Henkilöstömäärä 35

Tuotteistetut työvälineet auttavat matkalla konsultoivaksi tilitoimistoksi

Tilitoimistoilla on hallussaan valtava, usein melkein hyödyntämätön resurssi. He pitävät hallussaan asiakasyritystensä lukuja, ja niissä on eväät asiakasyritysten menestymiseen. Pohjanmaan Ekonomitoimiston kehittämä ”asiakkaan vuosi”- palvelumalli lähtee vuosityöpajasta ja kattavasta nykytilanne-analyysista.

  1. Nykytila-analyysissa on tärkeää ottaa pitkän tähtäimen lähestymistapa, esimerkiksi 5 vuotta taaksepäin ja eteenpäin.  Viiden vuoden historiatiedot muutetaan todellisuutta vastaaviksi oikaisemalla tulosta ja tasetta tarpeen mukaan, mikäli luvut eivät kerro oikeaa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Sen jälkeen laaditaan tulevaisuuden tulos-, tase- ja rahoitusennuste perustuen yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Tämä on onnistuneen yritysanalyysin ja suunnittelun ehdoton edellytys.
  2. Asiakasyrityksen strategia kirkastetaan konsulttimme vetämässä työpajassa. Sen aikana analysoidaan ja kartoitetaan yrityksen ja ympäristön historia, nykytilanne ja määritellään haluttu tuleva kehitys. Pajassa analysoidaan markkinoita, asiakaskuntaa, kilpailijoita, yrityksen omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä tietenkin yrityksen taloudellista nykytilannetta. Analyysien tavoite onkin saada ne mahdollisuudet pöydälle, joita normaalisti ei tulisi edes ajatelleeksi.
  3. Luonteva seuraava vaihe on ”ottaa yrityksen tulevaisuus haltuun”. Silloin hahmotellaan asiakkaan kanssa yrityksen tuleva pitkän tähtäimen kasvu- ja tulospolku. Tällöin asetamme tavoitteita ja keinot niiden saavuttamiseen ja teemme toimenpidesuunnitelmia. Suunnitelmien perusteella asetamme mitattavat tavoitteet ja laaditaan tase-, tulos- ja kassavirtabudjetit sekä luomme seurantajärjestelmät.
  4. Asiakkaan tueksi rakennetaan tarvittavat talouspäällikköpalvelut suunnitteluprosessia ja seurantaa tukemaan. Vasta tehokas, analyyttinen, asiantunteva seuranta vie hyvät suunnitelmat maaliin. Tavoitteiden asetanta ja niiden seuranta johtaa jatkuvan oppimisen ja liiketoiminnan kehittymisen sykliin. Onnistuminen luo innostumista ja toisinpäin. Tässä toimintakulttuurin muutoksessa tilitoimisto voi kulkea rinnalla ja olla arvokas kumppani yrittäjälle.

Karoliina Koskinen on Fennoan pääkäyttäjä -urapolulla.

Artikkelin on kirjoittanut Anu Tieaho.

Artikkeli on julkaistu alunperin Tilitoimistossa-lehdessä nro 1/2019.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.