Alan parasta koulutusta

Erikoistumalla enemmän

Ammatillinen erikoistuminen ei edellytä kaiken tietämistä jostakin erityisasiasta. Hyvällä polulla pysyy, kun huolehtii omaehtoisesti osaamisestaan. Tämä korostuu taloushallintoalalla, jossa esimerkiksi osaavista palkanlaskijoista on pulaa.

World Economic Forumin analyysin mukaan tulevaisuuden tärkeimpiin työelämätaitoihin kuuluvat muun muassa:

  • analyyttinen ajattelu ja innovointi
  • aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat
  • luovuus ja aloitekyky
  • kriittinen ajattelu ja analysointi

Taloushallintoalalla jo lainsäädännön jatkuva muutos edellyttää jatkuvaa osaamisen ylläpitoa ja syventämistä. Muuttuva maailma puolestaan heittää haasteen osaamisen laajentamiselle. Uutta osaamista ja erikoistumista tarvitaan.

Monia suuntia ja useita polkuja

Palkanlaskenta on eräs yritysten kriittisimpiä toimintoja. Samalla osaavista palkkahallinnon osaajista on monin paikoin pulaa. Palkkahallinto vaatii juridiikan tuntemista ja lainsäädännön muutosten seuraamista. Myös yritysten henkilöstöhallinnon toiminnot muodostavat laajan kokonaisuuden. Sen sisällä löytyy lukuisia osaamistarpeita ja mahdollisuuksia sekä syventää että kehittää omaa osaamistaan.

Taloushallintoalan roolin sanotaan muuttuvan tulevaisuudessa kohti konsultoivaa työtä ja toimimista taloudellisena neuvonantajana. Monelle alan ammattilaiselle tärkeä erikoistumispolku tarkoittaakin talouden suunnittelua ja neuvontaa. Sisäisen laskennan lisäksi osaamisalueeseen kuuluvat tällöin muutkin yrityksen johtamiseen liittyvät tietotarpeet, kuten yritysjuridiikka, verotus ja tietojärjestelmäosaaminen.

Yritysten ja organisaatioiden omilla taloushallinto-osastoilla tarvitaan usein syväosaamista niiden toiminnan erityispiirteistä. Taloushallinnon osaamisen rinnalle keskeiseksi nousee toimialan osaaminen ja liiketoiminnan ymmärtäminen talouden toimintojen kautta. Esimerkiksi kansainvälisessä liiketoiminnassa toimiminen edellyttää talousosastolta perehtymistä eri maiden kirjanpito- ja verotussääntöihin.

Kokemus karttuu vähitellen

Ammatillinen erikoistuminen ei edellytä kaiken tietämistä jostakin aiheesta. Alkuun riittää, kun tietää jostain hieman enemmän kuin muut. Todelliseksi asiantuntijaksi profiloituminen vaatii kuitenkin kokemuksen kartuttamista. Paras tapa pysyä kehityksen mukana ja varmistaa tietotaitojensa ajantasaisuus on huolehtia omaehtoisesti osaamisestaan. Lue alta kolme kiinnostavaa, erilaista tapaa kasvattaa osaamista!

Teksti: Vesa Ville Mattila

Kansainvälisyys mittaa osaamista

Accounting specialist Pauliina Tujula, KPA Unicon Group Oy

Bachelor of Business Administration (BBA), liiketalouden tradenomi
Talouspäällikkö Ulla Soikkeli, Administer Oyj

Master of Science (Business and Economics), Business Advisor -koulutus

Datan käsittelijästä datan ymmärtäjäksi

Ratkaisujen hakeminen kiinnostaa palkka-asiantuntijaa

Palkkapalveluasiantuntija Maiju Niemi, Integrata Oy

Liiketalouden tradenomi, PHT-tutkinto, henkilöstöasiantuntijan erikoisammattitutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto

Alan parasta koulutusta