Uutiset ja tiedotteet

Työn imuun tarvitaan muutakin kuin liikuntaseteleitä

Sopivien työntekijöiden löytäminen, rekrytointi, heidän pysymisensä ja viihtymisensä ovat kriittinen osa yrityksen menestystä. Avainhenkilöiden lähtö vie yrityksen kehityksen helposti pois raiteilta. Mitä pienempi yritys, sen tärkeämpi rooli on yksittäisellä henkilöllä.

Suomen yli 80 000 työantajayritystä joutuvat miettimään nyt tarkasti työntekijöidensä sitouttamista. Etenkin, jos kyse on yrityksen tulevaisuuden kannalta kriittisestä ryhmästä eli avainhenkilöistä.

Työntekijöiden sitouttaminen kannattaa taloudellisistakin syistä

Sitoutumattomat ja tyytymättömät työntekijät ovat valmiita vaihtamaan työpaikkaa matalalla kynnyksellä. Suuri vaihtuvuus käy kuitenkin lopulta työnantajalle kalliiksi. Sen lisäksi, että rekrytointi on iso kuluerä, valuu hiljaista tietoa valtavasti hukkaan. Perehdyttämiseen ja rekrytointiin kuluu myös arvokkaita tunteja, jotka voitaisiin käyttää liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian edistämiseen.

Organisaatioon sitoutumisen on myös todettu lisäävän työntekijöiden suoriutumiskykyä ja halua työskennellä organisaation liiketoiminnan edun mukaisesti.

Työntekijöiden sitouttaminen on noussut esille koronapandemian aikana. Esimerkiksi Kauppalehden lukijakyselyn perusteella peräti kaksi kolmesta vastaajasta haaveilee työpaikan vaihdosta. Samalla osaavan työvoiman löytäminen on yrityksissä suurin yksittäinen kasvun este. 

Tilannetta ei helpota se, että Suomessa alkaa olla pikku hiljaa täystyöllisyys.

Voittajajoukkue tehdään aina niistä ihmisistä, ­jotka ­pysyvät yrityksessä jonkin aikaa. Siitä huolimatta yritykset eivät vieläkään osaa huolehtia osaajistaan. Tämä näkyy muun muassa ­siinä, että suorahakukonsultit pystyvät tällä hetkellä houkuttelemaan melkein kenet tahansa ­uusiin tehtäviin. Kauppalehti 4.7.2022

TKI-asiantuntija Juha Tall. Tall on toiminut yritystutkijana yli 20 vuotta. Lisäksi hän on auktorisoitu yritysvälittäjä. Valokuva: © Studio Street 2019

– Puhuisin tässä yhteydessä työn imusta. Etätyöt aiheuttavat osaavan työvoiman räjähtävää liikkuvuutta. Perusasetelma ei ole kuitenkaan muuttunut. Ihmiset ovat aina halunneet tehdä töitä hyvässä työpaikassa ja työilmapiirissä, sanoo Seinäjoen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Juha Tall.

Lähes aina avainhenkilön tai -henkilöiden lähtö työpaikasta aiheuttaa yritykselle jonkinlaista vahinkoa, joskus korvaamatonta.

– Otan esimerkin tilitoimistoalalta, joka on kovassa murroksessa. Osaavat asiantuntijat vaihtavat tiuhaan työpaikkaa. Silloin pitkäaikainen asiakkuuksien kehittäminen jää yrityksessä toissijaiseksi, Tall kertoo.

Liikuntasetelit ja työterveyshuolto ovat arkipäivää jo lähes kaikissa yrityksissä, samoin ajasta ja paikasta riippumaton työskentely. Sitouttaminen lähtee paljon syvemmältä yrityksen omistajastrategiasta, yrityskulttuurista ja arvoista.

Juuri sinä olet meille tärkeä

Yrityksillä on useita keinoja palkita ja sitouttaa avainhenkilönsä. Tall korostaa, että kyse on strategisen tason päätöksestä. Toimeenpanon voi hoitaa toimitusjohtaja. Pienemmissä yrityksissä omistaja ja toimitusjohtaja ovat yleensä yksi ja sama henkilö.

Strategian merkityksestä on puhunut myös tunnettu hallitusammattilainen ja Pelastetaan strategia! -kirjan kirjoittanut Mika Sutinen. Hänen mukaansa yhteisen suunnan pitää olla selkeästi koko yrityksen työntekijöiden ymmärrettävissä. Hyvin tehdyllä strategialla on jo itsessään motivoiva ja sitouttava vaikutus. Lue lisää: Yrityksen strategia on nyt tärkeämpi kuin koskaan

Eminen perustaja Susanna Rantanen on painottanut puolestaan yritysten työnantajakuvan rakentamisen merkitystä. Lue lisää: Yrittäjä, näin kehität työnantajakuvaasi

– Yrittäjällä pitäisi olla selkeä tulevaisuuskuva mielessään. Ketä tai mitä yritys tarvitsee menestyksen rakentamiseen. Erilaisille persoonallisuuksille sitouttamistavat toimivat eri tavalla. Jokainen työntekijä on yksilö, Tall pohtii.

Rahabonukset ovat ylivoimaisesti suosituin lyhyen ajan sitouttamisen keino. 

Pidempiaikainen sitouttaminen edellyttää muun muassa vapaaehtoisia eläkeratkaisuja tai osakkeita. Pidempiaikaisesta sitouttamisesta puhuttaessa kyse on 3–5 vuoden aikavälistä.

Työntekijät mukana muutostilanteissa

Suomen Yrittäjien selvitysten mukaan peräti 31 % kaikista Suomen yrityksistä on ilmoittanut omistajanvaihdoksen olevan ajankohtainen seuraavien viiden vuoden aikana.

– Yrityskauppatilanteessa asiaa tulisi katsoa kahdesta eri näkökulmasta. Myyjän tehtävä on sitouttaa avainhenkilönsä heti, sillä osaava henkilöstö on yleensä arvokkain osa kaupan kohteena olevasta yrityksestä. Ostajan olisi syytä ottaa asia to do -listalle jo neuvotteluvaiheessa. Ketkä ovat keskeisiä henkilöitä ostettavassa yrityksessä ja mitä heille kuuluu, Tall toteaa.

Omistajanvaihdokset ja tilitoimistojen muuttuva rooli

Taloushallintoliitto ja Suomen Yrittäjät järjestävät tilitoimistoille suunnattuja info- ja keskustelutilaisuuksia omistajanvaihdoksessa huomioitavista asioista.

Seuraaava tilaisuus perjantaina 16.12.2022 klo 8.15 – 9.30

Tilaisuudessa kuulemme lyhyet alustuspuheenvuorot. Lisäksi pohdimme, millaisin toimin voimme tukea yhdessä omistajanvaihdosten toteutumista ja tapoja, joilla lähestyä aihetta yrittäjän kanssa.

Ilmoittaudu tästä

Lue myös