Uutiset ja tiedotteet

Yrityksen strategia on nyt tärkeämpi kuin koskaan

– Strategia on yrityksen punainen lanka, ja sen merkitys on muuttunut viime vuosina entistä keskeisemmäksi, toteaa Mika Sutinen, jolla on rautainen kokemus suomalaisesta yrityselämästä. Aiemmin työelämän muutos oli kausittaista, nyt maailma muuttuu jatkuvalla tahdilla. Mika Sutinen painottaa, että yrityksen strategia ei saa jäädä vain suunnittelun tasolle.

Vain joka neljäs suomalaisista yritysjohtajista on tyytyväinen oman yrityksensä strategian toimeenpanoon. Tämän huomasi Mika Sutinen kirjoittaessaan Pelastetaan strategia! -nimeä kantavaa kirjaa yhdessä Talentree Oy:n perustajan Antti Haapakorvan kanssa. 

Sutinen tietää mistä puhuu, sillä hänellä on pitkä kokemus suomalaisen yritysmaailman johtotehtävistä, muun muassa Mustin ja Mirrin toimitusjohtajana. Viime vuodet hän on toiminut hallitusammattilaisena ja pääomasijoittaja Vaaka Partnersin industrial partnerina. Taloushallintoalalla Sutinen toimii Starian hallituksen puheenjohtajana.  

Yritysten strategian tärkeys on tullut työuran aikana tutuksi.

Kun strategiaa rakennetaan yhdessä ja koko organisaatio käsittää mistä siinä on kyse, ei mitään erillistä jalkauttamista tarvita.

Mika Sutinen

– Strategia on yrityksen punainen lanka, ja sen merkitys on muuttunut viime vuosina entistä keskeisemmäksi, hän kertoo. 

Yritysmaailma ja työkulttuuri on muuttunut Sutisen työuran aikana valtavasti, ja strategiatyön toimeenpanon haasteet koskettavat paitsi Suomessa myös koko maailmassa. Aiemmin työelämän muutos oli kausittaista, nyt maailma muuttuu jatkuvalla tahdilla. Juuri siksi strategian merkitys on korostunut. 

– Koska muutosta tapahtuu koko ajan vääjäämättä, eikä sitä pystytä välttämättä hallitsemaan, yhteisen suunnan täytyy olla selkeästi koko yrityksen työntekijöiden ymmärrettävissä. Heidän täytyy aidosti ymmärtää, mitä kohti yritystä ollaan viemässä. 

Erityisen tärkeää strategian merkityksen ymmärtäminen on Sutisen mukaan aloilla, joissa työntekijöistä käydään kovaa kilpailua.  

– Hyvin tehdyllä strategialla on valtava motivoiva ja sitouttava vaikutus. Monella alalla, varmasti taloushallintoalallakin, yrityksen täytyy ottaa käyttöön kaikki keinot, jotta osaavat työntekijät saadaan pidettyä talossa ja motivoituneina. 

Unohda yrityksen strategian jalkauttaminen 

Mistä ja miten hyvä strategia sitten syntyy? Strategian pitää olla ymmärrettävä.  

– Strategia vastaa tavallaan kysymykseen siitä, miten yritys aikoo menestyä tulevaisuudessa. Se pitää kirjoittaa auki, jokaiselle ymmärrettävällä, helpolla kielellä. Jokaisen yrityksen työntekijän täytyy pystyä sisäistämään se, Sutinen vinkkaa. 

Toiseksi strategia sisältää suunnitelman siitä, miten ja miksi muutos nykytilaan tehdään. Perustelut ovat tärkeitä, ja syy-seuraussuhteiden pitää olla selvillä kaikille osapuolille.  

– Lisäksi kaikilla organisaatiossa työskentelevillä tulisi olla tunne siitä, että koko porukan kädenjälki näkyy strategian lopputuloksessa. Hyvä strategia tehdään johdon ja organisaation yhteistyönä, ja hallitus on mukana sparraamassa, Sutinen sanoo. 

Toisin sanoen strategiaa ei kannata tehdä hallituksen ja johdon yhteisprojektina, joka jalkautetaan yrityksen toimintaan.  

– Kun strategiaa rakennetaan yhdessä ja koko organisaatio käsittää mistä siinä on kyse, ei mitään erillistä jalkauttamista tarvita. Kun kaikki ovat saaneet kertoa mielipiteensä, strategia on parhaimmillaan innostava ja sitouttava – ja ennen kaikkea toimiva. 

Sutisen mukaan strategiaa kehittäessä on hyvä kuitenkin huomioida, että omistajastrategia määrittää liiketoimintastrategian pelikentän.  

– Omistajan tehtävänä on määritellä rajat, joiden sisällä strategia voi liikkua. Omistajastrategiaan kannattaa siksi kirjata, missä omistaja haluaa nähdä yrityksen esimerkiksi seuraavien vuosien aikana ja missä ei, hän sanoo. 

Kun muutos on määritelty, sitä voi myös mitata 

Strategian avulla saavutettuja tuloksia kannattaa myös mitata.  

Tulevaisuudessa menestyminen tarkoittaa sitä, että yritys on päättänyt muuttua tiettyjen asioiden osalta. Kun konkreettinen muutos on määriteltävissä, yleensä siitä muodostuu yksiselitteisiä mitattavia tavoitteita. 

Sutinen muistuttaa, ettei strategian rakentamista saa ajatella pakkopullana. Jos strategian tekemisestä saa onnistuneen kokemuksen, koko prosessi on valtavan innostava ja voimaannuttava.  

– Olen itse päässyt näkemään tämän oivaltamisen ilon ja voimaantumisen niin johtamissani yhtiöissä kuin hallitustyössäkin. Kun yrityksessä nähdään, miten iso ja merkitystä tuova asia hyvin rakennettu strategia on, strategiatyöhön paneutuu jatkossa entistä suuremmalla innolla, hän sanoo.