Taloushallintoalalla valoisat näkymät – vaan riittääkö osaavia tekijöitä?

Houkutteleeko liiketalouden opinnot peruskoulun tai lukion päättäviä nuoria? Mitä mahdollisuuksia oppilaitokset tarjoavat? Löytyykö opiskelijalle harjoittelupaikka ja toisaalta tilitoimistolle osaavia harjoittelijoita? Vastaako opetuksen sisältö työnantajien vaatimuksia?

Talous- ja palkkahallinnon työllisyystilanne on erinomainen. Alan kasvu ja nykyisten työntekijöiden ikärakenne takaavat, että töitä riittää myös jatkossa. Mutta: Useilla paikkakunnilla on ajoittain vaikeaa löytää kirjanpitäjiä ja palkanlaskijoita. Etenkin kasvukeskuksissa työvoimapula​ ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Samaan aikaan alan vetovoima kaipaa puhtia ja tiettyjen stereotypioiden murtamista. Digitalisaation myötä esimerkiksi kirjanpitäjän rooli on muuttumassa entistä moniulotteisemmaksi.

Oppilaitosten rooli on tutkitusti merkittävä yrityksiä koskevan tiedon lähteenä.

Uhkaava osaamisvaje ja työvoimapula haastaa yritysten lisäksi myös taloushallinnon kouluttajat. Oppilaitokset kilpailevat hakijoista, ja verkko-opinnot mahdollistavat opiskelupaikan valinnan muualta kuin kotipaikkakunnalta. Opetuksen sisällöt on suunniteltava vastaamaan työelämän edellytyksiä. Lisäksi alan opintoihin sisältyy runsaasti harjoittelua, mikä sekin edellyttää eri osapuolten aktiivisuutta – kysynnän ja tarpeen kohtaamista.

Saman pöydän ääreen säännöllisesti

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa oppilaitosten toimintaa, mutta yhteistyössä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Niinpä viime syksynä tiivistimme Taloushallintoliiton jäsenten ja alan oppilaitosten kanssakäymistä. Nyt verkostossa on kymmeniä toimijoita. Konkretisoimme yhdessä, miten alan jäsenyritysten ja oppilaitosten tarpeet saadaan kohtaamaan. Yhteistyötä on tehty neljän eri teeman alla:

  1. Alan houkuttelevuus, työnantajamielikuva, näkyvyys​
  2. Opinnäytetyöaiheet, harjoittelu- ja työpaikat ​
  3. Asiantuntijanyrkki opetussuunnitelmatyöhön​
  4. Hankkeet ja verkostot: esim. jo olemassa olevat alueelliset kokemukset, oppilaitosten koulutustarjonta työelämässä jo oleville.

Lue lisää

Hyvä tietää!

Tarjoamme alan tutkintotavoitteista opetusta tekeville oppilaitoksille mahdollisuuden liittyä Taloushallintoliiton yhteistyöjäseniksi ja näin toimia aktiivisesti alan yritysten kanssa.

Liiketalouden opiskelijat voivat hakea Tili-intstituuttisäätiön stipendiä taloushallintoon liittyvistä lopputöistä.