Sinustako Suomen ensimmäisiä TNT-asiantuntijoita?

Talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan parissa työskentelevä: Tee osaamisesi näkyväksi ja hanki uusi TNT-pätevyys! Hakuaika päättyy 30.4.2022.

Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa TNT-tutkinto. Sen suorittamalla voit osoittaa osaamisesi talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan tehtävissä. Pätevyyden suorittaminen kertoo laajasta ja monipuolisesta osaamisesta sekä kokemuksesta alan tehtävissä.

TNT-​tutkinnon suorittaminen jakautuu 3 vaiheeseen:

  1. Työnäytteiden raportointi: suorittaja osoittaa, että hänellä on riittävä työkokemus TNT-​tutkinnon aihepiiristä. 
  2. Kirjatentti: sisältää kysymyksiä talousohjauksen, yritysrahoituksen, yrityksen arvonmuodostuksen, taloushallinnon prosessien ja tekniikan ja yritysvastuun osa-​alueilta. Kirjatentti mittaa suorittajan ymmärrystä tenttiaineistosta ja kykyä soveltaa oppimaansa.
  3. Lopputyö: suorittaja laatii kirjallisen raportin valitsemastaan, TNT-​tutkinnon aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Lopputyön kirjoittaminen vaatii suorittajalta lähdeaineiston käyttöä, itsenäistä ajattelua ja soveltamista.

Lue lisää